OSRH u operaciji EU-a u Čadu

Sudjelovanje pripadnika OSRH u mirovnoj operaciji EU-a u Čadu 2008. godine