• Avro Vulcan

    Vulcan je u trenutku ulaska u operativnu uporabu bio najbolji strateški bombarder na svijetu, a svoje je prve borbene zadaće obavio na samom kraju uporabe Iako je Vickersov Valiant (vidi Hrvatski vojnik broj 193) bio odlični strateški bombarder …