• Novi oklopnjaci za nove izazove (II. dio)

    Na kraju prvog dijela ovog teksta spomenuli smo kako se zbog konstantnog povećanja mase oklopnih borbenih vozila sve veći broj programa razvoja i nabave vraća na gusjeničare. Bez obzira na razvoj tehnologija, masa vozila iznad 30 ili 35 tona još …