• Nove brigade u kopnenoj vojsci SAD-a

    KoV SAD-a (US Army) prolazi kroz sveobuhvatnu tranziciju koja uključuje i ustrojavanje novih tipova brigada koje će biti adekvatnije za sadašnje i buduće ratne zadaće Strateški vojni kontekst se uveliko promijenio u posljednjih desetak godina i …