• Nuklearna energija (II. dio)

    Država koja proizvodi najveći udio svoje električne energije u nuklearnim elektranama jest Francuska sa 75% proizvedene električne energije u nuklearnim elektranama. Slijede je Litva sa 73%, Belgija s 58%, Bugarska, Slovačka i Švedska s 47%, …

  • Nuklearna energija

    U zadnja tri desetljeća nuklearna energija ima značajnu ulogu u proizvodnji električne energije. Trenutačno pomoću nuklearne energije generiramo oko 16% ukupno proizvedene električne energije u svijetu Jaki proboj nuklearne energije može se …