• Tajni sporazumi

    Kad su u studenom 1917. boljševici u ruskom Petrogradu svrgnuli privremenu vladu Aleksandra Kerenskog i proglasili sovjetsku vlast na području ukinutog Ruskog Carstva, jedna od najprečih političkih zadaća, koje je pred sebe postavila nova, …

  • Turska u Prvom svjetskom ratu

    Jedna od zemalja, čiji se teritorij od 1912./13. gotovo u cijelosti nalazio izvan Europe, bilo je Tursko Carstvo. Isprva neutralna, Turska je na inicijativu ratnog ministra Envera Paše 1914. ušla u rat na strani Centralnih sila, s ciljem …

  • Veliki rat za kolonije

    Usredotočen na osvajanje kolonija i novih tržišta, l. svjetski rat nije bio samo europska katastrofa. Nebrojeni narodi sa svih kontinenata našli su se uvučeni u njegov krvavi vrtlog, a da mnogi od njih nisu mogli sami ni odlučivati o ulasku u …