• Veliki rat za kolonije

    Usredotočen na osvajanje kolonija i novih tržišta, l. svjetski rat nije bio samo europska katastrofa. Nebrojeni narodi sa svih kontinenata našli su se uvučeni u njegov krvavi vrtlog, a da mnogi od njih nisu mogli sami ni odlučivati o ulasku u …