Početak Specijalističke vojne obuke u Požegi (SVO)

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu izvršen je 26. rujna prihvat kandidata koji se primaju u vojničku službu na dužnost vojnika za vojnostručne specijalnosti tehničke, intendantske, prometne i graditeljske službe OSRH. Na početku obuke dobrodošlicu im je zaželio zapovjednik Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Mato Tomašević.
Prema riječima voditelja Specijalističke vojne obuke satnika Jurice Margete, ukupno je primljeno 38 kandidata. Oni će, nakon uspješno završene obuke, biti raspoređeni na prvu vojničku dužnost.
Obuka traje deset tjedana i podijeljena je u tri područja: zajednička obuka, vojnostručna obuka i terenska obuka.

Tekst i foto: Antun Mandić