Završetak Specijalističke vojne obuke za mornare

Završetak Specijalističke vojne obuke za mornare koji su primljeni u djelatnu vojnu službu na mornarske dužnosti svečano je obilježen 25. studenog u Središtu za obuku Hrvatske ratne mornarice. Obuku koja je trajala deset tjedana (od 15. rujna do 25. studenog) uspješno je završilo petnaest mornara raspoređenih u četiri specijalnosti roda pomorstva i tehničke službe: topničko-raketnu, minsko-protuminsku, brodsko-navigacijsku i brodska pogonska postrojenja. Cilj i zadaća obuke je osposobljavanje mornara za obavljanje temeljnih zadaća svoje službe i specijalnosti. Uvjerenja o osposobljenosti mornarima je uručio izaslanik zapovjednika HRM-a kapetan bojnog broda Milenko Crljen, načelnik Operativnog odjela u Zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice. Nakon završetka obuke mornari su raspoređeni u Obalnu stražu RH i Flotilu HRM-a na početne dužnosti.

M. Šušić