Pohvale na svim razinama

Razgovor: zapovjednik 3. HRVCON-a u eVABG-HUN kapetan fregate Neven Pejković

Temeljna je zadaća hrvatskog kontingenta provedba zajedničkih obučnih i vježbovnih aktivnosti s drugim nacijama koje sudjeluju u NATO-ovoj aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj (eVABG-HUN), tj. s oružanim snagama Mađarske, Italije, Turske i SAD-a. Cilj je povećanje razine sposobnosti i interoperabilnosti snaga te održavanje visoke razines spremnosti i kohezije Borbene grupe, a samim tim i podizanje obrambenih sposobnosti NATO saveza

 Nedavno su se u Hrvatsku iz Mađarske, nakon uspješno izvršenih svih zadaća, vratili pripadnici 3. HRVCON-a. O iskustvima i postignućima pripadnika kontingenta razgovarali smo s njihovim zapovjednikom kapetanom fregate Nevenom Pejkovićem, koji ne krije zadovoljstvo realiziranim zadaćama i postignutim uspjesima.

 Kakav je bio sastav kontingenta i što su vam bile glavne zadaće?

U sastav 3. HRVCON-a eVABG-HUN u područje NATO-ove aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj upućeno je 66 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U sastavu kontingenta bio je Zapovjedni tim, Vod Vojne policije, Tim specijalnih snaga, Taktički tim za civilno-vojnu suradnju, Tim za uklanjanje eksplozivnih naprava, Medicinski tim, Nacionalni element potpore te stožerno osoblje. Devet pripadnika stožernog osoblja radilo je u Zapovjedništvu eVABG-HUN, a bili su smješteni u vojarni 1. oklopne brigade OS-a Mađarske u mjestu Tati.

Temeljna je zadaća hrvatskog kontingenta provedba zajedničkih obučnih i vježbovnih aktivnosti s drugim nacijama koje sudjeluju u NATO-ovoj aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj (eVABG-HUN), tj. s oružanim snagama Mađarske, Italije, Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je povećanje razine sposobnosti i interoperabilnosti snaga te održavanje visoke razine spremnosti i kohezije Borbene grupe, a samim tim i podizanje obrambenih sposobnosti NATO saveza. U tom kontekstu svakodnevno se provodi obuka i uvježbavanje sastavnica na terenu, uvježbavaju se zajedničke procedure u skladu s NATO-ovom doktrinom i standardima, izrađuju planski i provedbeni dokumenti te provode zajedničke vježbe na razini Borbene grupe.

Kako ste bili pripremljeni kad ste stigli u Mađarsku?

Prije upućivanja u područje aktivnosti svi su pripadnici prošli preduputnu obuku i pripreme za upućivanje u područje aktivnosti, da bi u konačnici završnim ocjenjivanjem bila potvrđena spremnost kontingenta za upućivanje. Obuku su provodili odlični predavači i vrhunski instruktori, ali i pripadnici prethodnih kontingenata, koji su nam prenijeli svoja zapažanja i iskustva iz Mađarske te nas tako još bolje pripremili za dolazak u područje aktivnosti.

Koje su bile glavne obučno-vježbovne aktivnosti?

Glavne se aktivnosti Borbene grupe odnose na ključne vježbe koje se provode na mjesečnoj razini. Treći HRVCON sudjelovao je na vježbama: Patrol Storm, Noble Imperat, Dragon Rider, Noble Hunter i Adaptive Hussars. Svaka od tih vježbi slijedi plansko-provedbene procese koji se sastoje od stožernog planiranja, teorijske i praktične obuke sastavnica na vojnim poligonima, uvježbavanja u terenskim uvjetima, nakon čega slijedi integracija snaga i provedba vježbe na kojoj se demonstriraju kapaciteti, sposobnosti i spremnost Borbene grupe. Na svim vježbama pripadnici hrvatskog kontingenta pokazali su i potvrdili da smo spremni i sposobni učinkovito i pouzdano obavljati svoju ulogu unutar NATO saveza.

Koje su bile najteže zadaće?

 Mogu reći da su postojale samo izazovnije zadaće, na koje su pripadnici kontingenta svojim znanjem, sposobnostima i vještinama odgovorili uspješno i u skladu s očekivanjima nadređenih. Najveći izazov za Borbenu grupu bila je provedba vojne vježbe Adaptive Hussars 23, koja je zahtijevala velike planske i organizacijske pripreme. Prvi je put od formiranja Borbene grupe izvršena integracija i izmještanje svih snaga na sjeveroistok Mađarske, što je zahtijevalo iznimne napore, pogotovo u logističkom segmentu. Vježba je provedena vrlo uspješno, a zapovjednik Borbene grupe posebno je pohvalio pripadnike hrvatskog kontingenta za vrhunski izvršene zadaće koje su pred njih bile postavljene.

Adaptive Hussars 23 najveća je vojna vježba koju je OS Mađarske proveo u zadnjih 30 godina. Sudjelovalo je više od 5000 pripadnika iz vojnih i civilnih struktura. Usto, na njoj su sudjelovale sve sastavnice HRVCON-a. Samo za vrijeme te vježbe pripadnici HRVCON-a sa svojim su borbenim vozilima prevalili gotovo 13 000 kilometara i u provedbi zadaća angažirali svu borbenu tehniku i opremu. Pritom nije zabilježen ni najmanji incident ili neispravnost opreme, što je još jednom potvrdilo visoku spremnost, obučenost i pripremljenost ljudstva i tehnike za izvršavanje svih postavljenih zadaća i u svim vremenskim uvjetima, a samim time i OSRH kao pouzdanog NATO-ova saveznika.

Kakva je bila suradnja s kolegama iz NATO-a?

Suradnja s pripadnicima drugih kontingenata i OS-a Mađarske bila je odlična. Međusobno uvažavanje, razumijevanje i potpora jednih drugima bili su na najvišoj razini. Osim iznimne suradnje ostvarene u vojnom aspektu rada, odlična je suradnja ostvarena i kroz sportske aktivnosti i natjecanja, zajedničkim sudjelovanjem u humanitarnim akcijama, kao i druženjima pripadnika svih kontingenata koji sudjeluju u aktivnosti. Zaista, jedno veliko iskustvo za sve pripadnike HRVCON-a.

Posebno bih istaknuo prikazanu spremnost i osposobljenost hrvatskih vojnika kad je u sklopu vježbe Noble Imperat održano natjecanje u tjelesnoj spremnosti pripadnika Borbene grupe (Spartan Race). Pripadnici HRVCON-a ondje su osvojili treće mjesto. Na natjecanju u instinktivnom gađanju iz automatske puške i pištolja (Dynamic Challenge) pripadnici HRVCON-a sudjelovali su s dva tima i između ukupno 14 ekipa osvojili 1. i 2. mjesto kao najbolji tim, 1. mjesto u gađanju iz automatske puške, 2. mjesto u gađanju iz pištolja te 1. ukupno mjesto (najbolji kontingent). Iznimnim rezultatima još su jednom potvrdili svoju visoku obučenost i uvježbanost. Pohvale i priznanja koje su dobili od zapovjednika drugih kontingenata s pravom su nas sve učinili ponosnima.

Oružane snage Mađarske intenzivno se opremaju i moderniziraju. Jeste li imali priliku upoznati se s tim procesom, vidjeti nove sustave…?

 S opremanjem i modernizacijom OS-a Mađarske upoznati smo na informativnoj razini. Trenutačno su u fazi pripreme infrastrukture te obuke i osposobljavanja svojih pripadnika za rad na novim sustavima.

Koji je glavni savjet za pripadnike 4. HRVCON-a?

 Nastaviti dosadašnji rad i odličnu suradnju koja je uspostavljena s pripadnicima drugih kontingenata Borbene grupe, na najbolji način prezentirati svoje znanje, sposobnosti i vještine, ali isto tako biti spremni na učenje i stjecanje novih znanja i vještina te ponosno i časno predstavljati OS i Republiku Hrvatsku.

Znanje, sposobnosti i profesionalnost pripadnika 3. HRVCON-a u izvršavanju svih postavljenih zadaća tijekom sudjelovanja u NATO-ovoj aktivnosti ojačane budnosti prepoznali su nadređeni. Pripadnici kontingenta dobili su nagrade i pohvale ministra obrane Mađarske, načelnika Glavnog stožera OS-a Mađarske, zapovjednika KoV-a Mađarske, zapovjednika 1. brigade te zapovjednika NATO-ove Borbene grupe eVABG-HUN.


Posebno bih istaknuo prikazanu spremnost i osposobljenost hrvatskih vojnika kad je u sklopu vježbe Noble Imperat održano natjecanje u tjelesnoj spremnosti pripadnika Borbene grupe (Spartan Race). Pripadnici HRVCON-a ondje su osvojili treće mjesto. Na natjecanju u instinktivnom gađanju iz automatske puške i pištolja (Dynamic Challenge) pripadnici HRVCON-a sudjelovali su s dva tima i između ukupno 14 ekipa osvojili 1. i 2. mjesto kao najbolji tim, 1. mjesto u gađanju iz automatske puške, 2. mjesto u gađanju iz pištolja te 1. ukupno mjesto (najbolji kontingent).


Razgovarali Željko Stipanović, Domagoj Vlahović; Foto: Filip Klen, arhiva 3. HRVCON-a