Polaznici Izobrazbe za razvoj vođa posjetili Vukovar

Polaznici 16. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa 3. rujna boravili su u nastavnom posjetu gradu Vukovaru. Posjetili su Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, gdje im je bojnik Marin Ivanković održao predavanje o Bitki za Vukovar te su razgledali postav vojnih vozila i oružja. Obišli su Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, spomen-križ na ušću Vuke u Dunav, spomen-dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, a stožerna narednica Tamara Rupčić upoznala ih je s gradom Vukovarom. Na Izobrazbi za razvoj vođa školuje se osam polaznica i sedamdesettri polaznika.

 

Slobodan Sambol

Foto: Dočasnička škola