Pomažemo civilima jer vojska ima sposobnosti koje drugi nemaju

RAZGOVOR – brigadni general Boris Zdilar, savjetnik načelnika GS-a za zdravstvo

U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti svih njezinih pripadnika, u Hrvatskoj vojsci poduzete su brojne mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Sa savjetnikom načelnika Glavnog stožera za zdravstvo brigadnim generalom Borisom Zdilarom razgovarali smo o kojim se točno mjerama radi, kakva je spremnost našeg medicinskog osoblja u odgovoru na aktualnu pandemiju te kakvo je zdravstveno stanje pripadnika u međunarodnim misijama.

Koje su sve mjere donesene u cilju zaštite Hrvatske vojske s obzirom na pandemiju koronavirusa, a koje se nove mjere eventualno planiraju?

Provode se sve preporuke i odredbe HZJZ-a u pogledu osobne higijene, čišćenja zajedničkih prostorija, držanja propisanog razmaka, zabrane rukovanja te većih okupljanja. Na ulazu u objekte uvedene su dezinfekcijske barijere i obveza dezinfekcije ruku. Uveden je rad u smjenama kako bi se izbjegao prevelik broj djelatnika u uredima i drugim radnim prostorima, što je također posljedica ukidanja javnog prijevoza čime je otežan dolazak i odlazak s posla.

Svi koji mogu raditi od kuće, prebačeni su na novi režim rada, a ograničen je i dolazak u vojne ambulante jer se danas većina usluga može odraditi telefonom i elektroničkim sustavom CEZIH. Primaju se samo hitni slučajevi, uz preporuku da oni sa simptomima respiratorne infekcije ne ulaze u čekaonice već se prethodno najave. Neke su kantine otvorene, ali je ograničen njihov rad i okupljanje više ljudi istodobno. U restorane se za objed ulazi u ograničenom broju uz prethodnu dezinfekciju ruku, te se pojedinačno jede za svakim od stolova.

Svima su poslane upute o mjerama prevencije širenja bolesti te upute za provođenje samoizolacije i ponašanje u takvim slučajevima. Dodatno su pojašnjenje metode i način čišćenja i dezinfekcije na radnim mjestima, kao i upute o korištenju osobne zaštitne opreme.

Kako se konkretno provodi i kako je organizirana samoizolacija pripadnika HV- a, koji je moraju provoditi u vojarnama?

Samoizolacija kao pojam znači odvojeni prostor za smještaj i vlastiti sanitarni čvor što je u uvjetima naših vojarni teško provedivo. Tek dio njih može tome udovoljiti, a riječ je većinom o zgradama koje koriste kadeti, piloti i drugi časnici tijekom obuke i školovanja.

U ostalim vojarnama odredili smo objekte za karantenu, ako se pojavi veći broj osoba sa sumnjom na bolest, koje će se tad morati odvojiti od zdravih. Oni nemaju mogućnost vlastitog sanitarnog čvora, ali bitno je regulirati njihovo pojedinačno korištenje i dezinfekciju nakon korištenja, što je moguće postići u takvim uvjetima. Najvažnije je pritom ne napuštati sobe, a hrana će im se dostavljati i ostavljati ispred vrata bez ikakvog fizičkog kontakta.

Možete li nešto detaljnije reći kad su u pitanju vojarne, zajednički prostori, kuhinje i dezinfekcija tih prostora?

Vojska održava čistoću okoliša te svih prostorija u vojarnama na dnevnoj bazi, a trenutačno su pojačane mjere osobne i zajedničke higijene, uz preporuku korištenja klornih preparata za dezinfekciju podova i sanitarija, te onih na bazi alkohola za dezinfekciju stolova i drugih radnih površina. Potrebno je prozračiti prostorije više puta tijekom dana.

Zaštitna oprema nije obvezna, no ako se pojedinci osjećaju sigurnije, mogu je nositi. Osobna zaštitna sredstva potrebna su samo u ambulantama, kod osoblja koje kontrolira ulaz u vojarne i objekte (VP), te u kuhinjama i drugim uslužnim servisima koje svakodnevno koriste pripadnici OSRH u većem broju.

Dezinfekcija se preporučuje nakon smjene službe u zajedničkim prostorijama (spavaonice, prostorije za dežurstvo, zajednički boravak, stajanke, dvorane za sastanke i sl.), a obvezna je protuepidemijska dezinfekcija koju provode pripadnici DDD desetine Odjela za veterinu ZzP-a po preporuci vojnog epidemiologa, kad se pojavi netko s pozitivnim nalazom među pripadnicima MO i OSRH.

Kakva je spremnost naših liječnika i medicinskih tehničara, kao i drugog zdravstvenog osoblja u odgovoru na aktualnu pandemiju? Koliki je njihov angažman u pomoći civilnoj zajednici?

Njihova je spremnost dobra, no uvijek može bolje. Mislim prije svega na zaštitnu opremu, koja bi kod njih morala biti najviše razine, maske FFP 3, zaštitne naočale, te rukavice i radnu odjeću, koja bi se mogla češće mijenjati i prati.

Do sada nismo imali niti jedan slučaj zaraze koronavirusom među pripadnicima naše zdravstvene službe, te se nadamo da će tako i ostati. I dalje smo aktivni u zračnoj medicinskoj evakuaciji na lokaciji Zračna luka Rijeka te prevozimo sve pacijente prema kriterijima iz sporazuma s Ministarstvom zdravstva.

Temeljem zapovijedi načelnika Glavnog stožera od 26. veljače 2020. formirana su tri mobilna medicinska tima koji prate provedbu preventivnih mjera i izlaze po pozivu na teren kod pojave većeg broja bolesnih na istoj lokaciji. No, kod sumnje ili potvrđenog slučaja zaraze kod nekog pripadnika postrojbe, na teren prvo izlaze vojni epidemiolozi, koji su stavljeni na listu službujućih epidemiologa HZJZ-a i koje je mobilizirao ministar zdravstva za vrijeme epidemije. Sa županijskim zavodima za javno zdravstvo imamo osobu za kontakt iz vojne Zdravstvene službe kako bismo mogli na vrijeme reagirati, prenijeti ili dobiti informaciju vezano za ovu epidemiju. Spremni smo reagirati u svakoj situaciji, što se pokazalo i kod poplave u Gunji te ne vidimo problem ni u jednoj situaciji pomoći civilima jer je to ionako jedna od misija Hrvatske vojske.

U ovoj situaciji važnu ulogu ima i psihološka pomoć. Postoji li neka organizirana dežurna služba, vojni psiholozi, kojima se vojnici mogu obratiti u slučaju potrebe?

U Hrvatskoj vojsci postoje i djeluju psiholozi u zapovjedništvima grana, te psiholozi u pojedinim ustrojstvenim cjelinama koji se svakodnevno susreću s određenim problemima pripadnika, a raspoloživi su i izvan radnog vremena u slučaju kriznih situacija. Dobrom obukom i svakodnevnim razgovorima stvorena je stabilna situacija unutar naših Oružanih snaga pa se može reći da su naši pripadnici otporniji na stresove i nisu podložni panici, čak niti kod pojave epidemije.

Važno je na vrijeme izići s provjerenim informacijama jer ćemo u protivnom imati dezinformacije koje je onda puno teže demantirati. Dostupan je također i telefon za psihološku pomoć po svim županijama s educiranim volonterima, koji se javljaju na dežurne brojeve mobitela, kao potpora svim građanima RH pa tako i našim pripadnicima.

Dotaknimo se misija. Medicinski tim HV-a otišao je u Litvu jer ondje imamo zaražene pripadnike. Kakvo je njihovo stanje, kao i općenito stanje u Borbenoj grupi u kojoj sudjeluju naši pripadnici?

Stanje naših bolesnih pripadnika u Litvi je dobro. Riječ je o mladim i zdravim ljudima, čija je otpornost ostavila ovaj virus u podređenom položaju, vojnički rečeno te se nisu razvili simptomi bolesti. Očekujemo da će uskoro izići iz kampa u kojem su smješteni u izolaciju od ostalih pripadnika BG-a. Ne primaju nikakvu posebnu terapiju, ali bit će pušteni tek nakon što testovi budu negativni na korona virus.

Ostali pripadnici satnije ostali su u svojim sobama kao određeno osiguranje od prijenosa virusa, no nitko nije imao simptome i uskoro će i ta mjera biti ukinuta. Naša i njemačka liječnica zaustavile su na vrijeme daljnji razvoj epidemije u Borbenoj grupi, uzimajući u obzir da se čak troje njemačkih kolega liječnika razboljelo pa su njih dvije same dobile ovu bitku. Pojačanje smo poslali kako bismo pokazali našim pripadnicima da nisu prepušteni sami sebi unatoč relativno velikoj udaljenosti od kuće i svim restrikcijama kretanja koje su sve europske zemlje prethodno uvele.

Kakvo je stanje s našim pripadnicima koji se nalaze u Poljskoj?

Oni za sada nemaju zdravstvenih smetnji i nadamo se najboljem. Zbog novih okolnosti Poljska je bila prisiljena promijeniti dogovoreni način potpore zemlje domaćina, a što bi u slučaju daljnjeg razvoja epidemije među civilima dovelo do pretrpanosti bolnica, koje ne bi svojim kapacitetima mogle jamčiti razinu zaštite pripadnicima BG-a kakvu zahtijeva NATO. Planiramo uputiti naš medicinski tim radi zdravstvene potpore kontingentu, ali postoji i mogućnost žurne strateške evakuacije svih pripadnika prije nego izbije epidemija među našim pripadnicima od lokalnog stanovništva koje dolazi u bazu na posao.

Koja je bila procedura s našim vojnicima koji su se nedavno vratili iz Afganistana, jesu li pregledani i stavljeni u izolaciju? Što je s 12. HRVCON-om koji je od ožujka u Afganistanu – imaju li liječnički tim koji ih nadzire?

Procedura je bila uobičajena, no ovaj put bez dočeka obitelji, sve prema uputama Stožera civilne zaštite o smanjenju rizika prijenosa uzročnika bolesti. Oni nisu stavljeni u izolaciju jer su tri tjedna proveli u karanteni unutar baze u području misije. I ondje su provođene sve mjere prevencije i higijena kao i u RH, štoviše još i strože. Nitko u bazi, pa ni u području gdje se nalaze, nije obolio, pa nije bilo mogućnosti da se od nekog zaraze. Osim toga o njima su brigu vodile i naše dvije liječnice i medicinska sestra, a takav je slučaj i s 12. HRVCON.

Jeste li zadovoljni koordinacijom Hrvatske vojske i Stožera civilne zaštite?

Koordinacija sa Stožerom civilne zaštite odvija se preko ZOS-a. Njihovi predstavnici sudjeluju na sastancima na kojima se donose odluke o svim potrebnim mjerama u cilju sprečavanja širenja epidemije u RH. Surađujemo u svim zadaćama pomoći civilima jer vojska posjeduje određene sposobnosti koje drugi nemaju, od organizacije, brzog djelovanja, posebne opreme kao što je inženjerijska mehanizacija, tranzitni kamp, transportni helikopteri, oprema za pročišćavanje vode i dr. Civilna zaštita dobro zna da na nas uvijek može računati.

Kad govorimo o angažmanu vojske u pomoći civilnoj zajednici, pripremljen je ekspedicijski kamp kod KB Dubrava. Opišite nam njegovu funkciju u slučaju potrebe, kao i njegovu povezanost s bolnicom?

Ekspedicijski kamp pridodan je objektu KB-a Dubrava kao pojačanje jer je tu ustanovu Krizni stožer Ministarstva zdravstva označio kao respiracijski centar. Tu će biti pacijenti s ozbiljnim smetnjama, koji bez pomoći aparata inače ne bi preživjeli. Osoblje mora biti posebno educirano i imati adekvatnu zaštitnu opremu jer su ovakvi pacijenti posebno osjetljivi na svaku promjenu.

 

Posebnost ovih šatora jest da imaju sustav grijanja i hlađenja, rasvjete i drugih tehničkih detalja o kojima će brinuti naše tehničko osoblje iz sastava Zapovjedništva za potporu. Važno je naglasiti da se time nastoji zaštititi ostatak bolnice od rasapa virusa kroz ventilacijski sustav jer je ovo autonomni sustav koji će se nakon završetka korištenja puno lakše oprati i dezinficirati nego bilo koji bolnički odjel.

Kako je u drugim županijama kad je u pitanju pomoć HV-a u zaštiti od korona virusa?

Temeljem zapovijedi načelnika Glavnog stožera određene su, prema teritorijalnom rasporedu naših postrojbi, one koje su dužne osigurati osobe za kontakt sa županijskim stožerima civilne zaštite, a od Zdravstvene službe OSRH osobe koje će biti u kontaktu s dežurnim županijskim epidemiolozima. Pozivom na brojeve naših osoba za kontakt te službenog broja Operativnog središta ZOS-a može se riješiti svaki problem. Do sada nije bilo posebnih zahtjeva, ali daljnjim razvojem ove epidemije očekujemo ih i spremni smo reagirati svim raspoloživim snagama.

Kakva je, iz zdravstvene perspektive, u ovom trenutku spremnost naše vojske za neke druge moguće ugroze?

Teško je reći jer se u zadnje vrijeme javljaju neki problemi i uzročnici za koje nismo niti znali prije dvadesetak godina. Bili bismo puno zadovoljniji da smo zadržali prijašnje sposobnosti NBK zaštite po postrojbama, Zavod za toksikologiju, a osobito Imunološki zavod koji je imao svjetski ugled. Trenutačna situacija pokazala je koliki značaj ima vlastita proizvodnja svih zaštitnih sredstava, koje se nigdje nije moglo nabaviti zbog velike potražnje sa svih strana istodobno. Panika je tu odigrala veliku ulogu, a kako bi se spriječila, potrebno je dugoročno planirati i ovaj segment unutar sustava domovinske sigurnosti.

Razgovarala: Petra Kostanjšak

Foto: Josip Kopi  


Dva helikoptera Mi-171Sh prilagođena za prijevoz oboljelih na raspolaganju Kriznom stožeru

Hrvatska vojska pruža potporu Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva osiguranjem helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji će biti prilagođeni za prijevoz životno ugroženih pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Prilagođen helikopter Mi-171Sh od 8. travnja na raspolaganju je Kriznom stožeru. Upućen je u 395. eskadrilu transportnih helikoptera u vojarni ”Knez Trpimir“ u Divuljama, a planirano je prilagoditi još jedan takav helikopter, koji će biti na raspolaganju 194. eskadrili višenamjenskih helikoptera na letjelištu Lučko pored Zagreba.

S obzirom na to da Oružane snage RH nemaju u svojem sastavu helikoptere prilagođene prijevozu pacijenata za koje postoje indicije zaraze koronavirusom, Zrakoplovno-tehnički centar iz Velike Gorice izradio je prilagodbu za transportnu kabinu helikoptera.

Riječ je o pregradi koja dijeli transportnu kabinu na dva dijela. Na taj je način letačka posada odvojena od medicinskog tima i pacijenta pa je rizik od zaraze sveden na minimum. Helikopter Mi-171Sh izabran je za prilagodbu jer ima rampu, koju će za ulazak i izlazak koristiti medicinski tim s pacijentom, dok će posada koristiti bočne ulaze. Prilagodba također uključuje i izolaciju svih ventilacijskih otvora kako bi se i na taj način osigurala izolacija posade od transportne kabine. Pregrada je napravljena od zrakoplovnog negorivog impregniranog platna te u bilo kakvoj izvanrednoj situaciji članovi posade mogu ući u transportnu kabinu.

Za prijevoz pacijenata zaraženih virusom razvijene su i nove operativne procedure za posade i medicinske timove. One uključuju potpunu dekontaminaciju helikoptera, posada i medicinskih timova.