Održana komemoracija za bojnika Klarina i natporučnika Baturinu