Pravne napomene

Materijali i informacije na ovom web poslužitelju su zaštićeni autorskim pravima (copyright) i ne mogu se distribuirati, mijenjati ili reproducirati u cjelini ili djelovima bez pismene dozvole redakcije Hrvatskog vojnika

Za dodatne informacije i upite obratite se na:

MORH – Samostalna služba za odnose s javnošću, Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Ilica 256b, Zagreb
Tel. o1 / 37 84 243
Fax. o1 / 37 84 322

e-mail: hrvojnik@morh.hr
www: http://www.hrvatski-vojnik.hr/