Pripadnici RKM-a posjetili džamiju

U sklopu priprema za odlazak u NATO-ovu mirovnu misiju Odlučna potpora u Afganistanu, trideset pet pripadnika satnije Razmjestivog komunikacijskog modula (RKM) koji će biti u sastavu NATO-ovih snaga Signal Support Group, posjetilo je 27. listopada zagrebačku džamiju.
Domaćin posjeta i predavač imam Mevludin ef. Arslani upoznao ih je s afganistanskom tradicijom i islamskom religijom pri čemu je naglasio važnost poznavanja značajki islama kao prevladavajuće religije domicilnog stanovništva. Posebno je bilo riječi o osnovama ponašanja prilikom ulaska u džamiju te protokolu prilikom susreta sa ženama, mulama i plemenskim poglavicama. Predavač se osvrnuo i na pitanja šerijatskog prava, rata i terorizma gledana kroz prizmu islamskog učenja, posebno na zlouporabe islama i nekih vidova običajnog prava koji su u suprotnosti s islamskim učenjem.
Pripadnici RKM-a obišli su prilikom posjeta spomen-park muslimanima poginulim u Domovinskom ratu te sakralni dio džamije.

 Mirko Ćosić