Provedena Glavna planska konferencija za vježbu Udar 16

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” provedena je od 27. lipnja do 1. srpnja Glavna planska konferencija za vježbu na zemljištu / vježbu s bojnim gađanjem (VNZ/VBG) “Udar 16” Glavne planske skupine (CPT) za izradu planskih dokumenata za provedbu navedene vježbe. Zapovjednik Gardijske motorizirane brigade brigadir Tihomir Kundid, časnik za provedbu vježbe, ujedno i direktor vježbe (OCE/EXDIR), nazočne je upoznao s dosadašnjim aktivnostima i poduzetim radnjama za provedbu vježbe koja će se održati od 3. do 7. listopada ove godine na spomenutom poligonu te svim pripadnicima CPT-a dao smjernice za rad. Kao produkt Glavne planske konferencije izrađena je sva dokumentacija potrebna za uspješnu provedbu završne vježbe za ocjenjivanje spremnosti deklariranih sastavnica za BGMP II, te snage i sredstva (EXPLAN sa svim prilozima, OPLAN, OPORD i dr.).
Na vježbi će se provesti nacionalno ocjenjivanje BGMP II (sukladno CSp l 1501), voda za protueksplozivnu zaštitu, (Inžp, CSp E1501) u mjestu razmještaja (In Barracks), ocjenjivanje spremnosti satnije za opću inženjerijsku potporu (HRVCON UN-Eng, Inžp) i sastavnica ZzP-a (vod za pretovar tereta i skupina za kontrolu kretanja). Provest će se vježba s pokretom iz područja mirnodopskog razmještaja postrojbe u područje provedbe VBG-a “Udar 16” te demonstracija sposobnosti BGMP-a u provedbi napadne operacije uz bojno gađanje. Na Konferenciji su sudjelovali predstavnici svih sastavnica Inženjerijske pukovnije i ZzP-a te čelnici ocjenjivačkih timova: brigadir Mijo Kožić u ime GS OSRH i pukovnik Abdulah Selimović u ime HKoV-a.
Tekst i foto: Zoran Smoljo