Prvi tečaj informacijskih operacija u organizaciji Operativne uprave GS OSRH

Tečaj informacijskih operacija u organizaciji J3 Operativne uprave Glavnog stožera OSRH proveden je od 28. rujna do 2. listopada u Središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju. Održan je prvi put, sudjelovalo je ukupno 16 polaznika, a planirano je da se ubuduće organizira dva puta godišnje. Voditelj tečaja pukovnik Goran Tišlarić, stožerni časnik za informacijske operacije iz Operativne uprave, objašnjava da je tečaj organiziran kako bi se počela stvarati baza časnika sa znanjem o informacijskim operacijama. “Informacijske su operacije (INFO OPS) nužnost modernog načina ratovanja koje zahtijeva drugačiji način razmišljanja i borbe. Javno je mnijenje važan dio današnje bojišnice, a potpora javnosti može donijeti ključnu prevagu u sukobu,” ističe voditelj te dodaje da u takvim okolnostima informacijske operacije postaju sve potrebnije i ujedno sve složenije.
Činovi polaznika sežu od natporučnika do bojnika, a jedan je od glavnih kriterija bolje poznavanje engleskog jezika. Voditelj nam je otkrio dio sadržaja tečaja. “Krenuli smo od vrha, u ovom slučaju to je strategijsko komuniciranje koje obuhvaća informacijske operacije, javnu diplomaciju i odnose s javnošću. Zatim smo se orijentirali na informacijske operacije – što sve u njih spada, kako se organiziraju i kako se provodi planiranje. Nakon osnova bavili smo se i drugim sastavnicama kao što su psihološke operacije, elektroničko izviđanje i djelovanje, obavještajno područje, CIMIC, odnosi s javnošću, cyber ratovanje i slično, a završili smo s procesom procjenjivanja učinkovitosti informacijske operacije. Ta je procjena na kraju dio šireg procjenjivanja cijele kampanje,” zaključuje pukovnik Tišlarić.
Informacijske su operacije vojno-stožerna funkcija za analizu, planiranje, procjenu i integraciju informacijskih aktivnosti kako bi se djelovalo na volju, shvaćanje i sposobnosti ciljanih auditorija. Preustrojem Operativne uprave GS OSRH 2014. godine formiran je Odjel za posebne operacije, a time i službeno ustrojbeno mjesto časnika za informacijske operacije. Provedba tečaja prvi je korak u smjeru osposobljavanja kadrova za funkciju INFO OPS.

Tekst/foto: P. Kostanjšak