CREVAL tečaj

Tečaj za nacionalne ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga održan je od 15. do 19. siječnja u organizaciji Operativne uprave GS OSRH. Sudjelovalo je 38 polaznika iz ustrojstvenih cjelina OSRH. “Povećavanjem baze nacionalnih certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti kopnenih snaga nastavljamo izgradnju sustava spremnosti koji će omogućiti primjenu NATO-ovih i nacionalnih standarda te precizne rezultate o dostignutom statusu spremnosti i sposobnostima,” rekao je brigadir Mijo Kožić, voditelj CREVAL tečaja

U splitskoj vojarni “Admiral flote Sveto Letica – Barba” u organizaciji Operativne uprave Glavnog stožera OSRH održan je od 15. do 19. siječnja 2018. tečaj za nacionalne ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL) na kojem je bilo 38 polaznika iz ustrojstvenih cjelina OSRH.
Cilj je tečaja povećati broj certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti kopnenih snaga kako bi mogli kvalitetno i u skladu s NATO-ovim standardima provoditi pripremu i završno ocjenjivanje spremnosti i dostignute sposobnosti njihovih ustrojstvenih cjelina za pojedince i sastavnice za deklarirane snage te operacije i misije potpore miru i samostalno organizirati ocjenjivačke timove na vježbama.
Predavači su uz voditelja tečaja bili pukovnik Vice Olujić iz Hrvatske kopnene vojske i satnik Robert Glavina iz Operativne uprave GS-a OSRH koji su predavanjima o programu CREVAL upoznali polaznike s NATO-ovim standardima Savezničkog zapovjedništva za operacije (ACO) koji obuhvaćaju niz dokumenata koji reguliraju načela, metodologiju rada, procedure, zahtjevima koje imaju ocjenjivači tijekom i nakon ocjenjivanja (mjerljivi parametri za ispunjavanje lista za ocjenjivanje, izračun ocjena te formati izvješćivanja nakon provedenih ocjenjivanja spremnosti).
Polaznici tečaja bili su organizirani u radne grupe te su kroz praktičnu primjenu rješavali radne zadatke za uloge u kojima se mogu naći kao ocjenjivači ili u drugim ulogama u ocjenjivačkom timu za provedbu ocjenjivanja prema CREVAL programu ili prema nacionalnim standardima ocjenjivanja. Prenošenjem znanja s prijašnjih ocjenjivanja upoznati su s iskustvom ocjenjivačkih timova kad se ocijenjivala spremnost deklariranih snaga ili hrvatskih kontingenata za odlazak u NATO-ove operacije ili misije. Provedbom tečaja Glavni je stožer svim ustrojstvenim cjelinama OSRH povećao broj nacionalno certificiranih CREVAL ocjenjivača i upoznao ih s najboljom praksom dosadašnjih ocjenjivanja koje je do sada provodio ocjenjivački tim GS OSRH. Daljnjom izgradnjom sustava borbene spremnosti GS OSRH imat će ulogu nadziranja primjene NATO-ovih i nacionalnih standarda ocjenjivanja kao i stručnost samih ocjenjivača u vježbama.
“Povećavanjem baze nacionalnih certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti kopnenih snaga nastavljamo izgradnju sustava spremnosti koji će omogućiti primjenu NATO-ovih i nacionalnih standarda te precizne rezultate o dostignutom statusu spremnosti i sposobnostima,” rekao je brigadir Mijo Kožić voditelj CREVAL tečaja.

OJI