Tečaj za ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga – CREVAL

U splitskoj je vojarni “Sv. Nikola” od 13. do 17. travnja u organizaciji Operativne uprave Glavnog stožera OSRH održan Tečaj za ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL). Cilj tečaja je obraditi planiranje, provedbu i izvješćivanje s ocjenjivanja kopnenih zapovjedništava i postrojbi u okviru SACEUR-ova Combat Readiness Evaluation (CREVAL) programa te upoznati polaznike s NATO-ovim i nacionalnim direktivama/procedurama, načelima, područjima ocjenjivanja, oblicima, metodologijom, mjerilima, izvješćivanjem, mjerodavnostima, planiranjem, rokovima i kriterijima prema kojima se provodi nadzor i ocjenjivanje spremnosti stožera, zapovjedništava, postrojbi i ustanova OSRH u skladu s Konceptom sustava spremnosti OSRH, NATO-ovim smjernicama za izobrazbu, osposobljavanje, uvježbavanje i ocjenjivanje (ETEE Policy) i standardima snaga Savezničkog zapovjedništva za operacije (Allied Command Operations Forces Standard – AFS).
Polaznici se usto putem radnih zadataka pripremaju za razne uloge u provedbi CREVAL ocjenjivanja postrojbi i zapovjedništava. Na tečaju su sudjelovala 44 polaznika iz ustrojstvenih jedinica OSRH.
Voditelj tečaja brigadir Mijo Kožić naglašava da sposobnost ocjenjivanja NATO deklariranih postrojbi, ocjenjivanja postrojbi za NATO Response Force (NRF) i European Union Battle Group (EUBG) stand by period te svih hrvatskih kontingenata za operacije i misije potpore miru osigurava zapovjednicima u OSRH informaciju o spremnosti njihovih snaga u odnosu na AFS i nacionalne standarde.
Ocjenjivanje borbene spremnosti ima funkciju kontrole kvalitete. Osim točnog vrednovanja razine spremnosti, pruža detaljne podatke o konačnom rezultatu procesa pripreme i njegovoj kvaliteti za provedbu zadaća u procesu pripreme snaga za dostizanje zahtijevane spremnosti i sposobnosti. “Povećanjem broja certificiranih ocjenjivača spremnosti osiguravamo maksimalan stupanj standardizacije ocjenjivačkih procedura i izvješćujemo nadređena zapovjedništva o rezultatu spremnosti,” istaknuo je brigadir Kožić.