Tečaj za nacionalne ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga – CREVAL

U splitskoj vojarni “Sv. Nikola” u organizaciji Operativne uprave Glavnog stožera OSRH održava se od 23. do 27. siječnja tečaj za nacionalne ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL) na kojem je 37 polaznika iz ustrojstvenih cjelina OSRH. Cilj je tečaja pripremiti glavna zapovjedništva i pristožerne postrojbe OSRH kao nositelje zadaća za pripremu pojedinaca i sastavnica za operacije i misije potpore miru kako bi mogli samostalno organizirati ocjenjivačke timove za ocjenjivanje spremnosti i dostignute sposobnosti njihovih ustrojstvenih cjelina. Predavači  su bojnik Zoran Hemetek iz Operativne uprave GS-a OSRH i pukovnik Vice Olujić iz Hrvatske kopnene vojske koji su predavanjima o programu CREVAL upoznali polaznike s NATO-ovim standardima, procedurama, načelima, područjima ocjenjivanja, metodologijom rada, mjerilima za izračunavanje ocjena i izvješćivanjem nakon provedenih ocjenjivanja spremnosti. Polaznici tečaja kroz radne zadatke praktično uvježbavaju situacije i uloge u kojima se mogu naći kao ocjenjivači ili u drugim ulogama u ocjenjivačkom timu za provedbu ocjenjivanja prema CREVAL programu ili prema nacionalnim standardima ocjenjivanja sastavnica i postrojbi koje se pripremaju za odlazak u NATO-ove operacije ili misije ili drugim nacionalnim obvezama kad je potrebno ocijeniti spremnost deklariranih snaga. Glavni stožer će provedbom ovog tečaja svim ustrojstvenim cjelinama OSRH omogućiti dovoljan broj nacionalno certificiranih CREVAL ocjenjivača i upoznati ih s najboljom praksom ocjenjivanja koju je do sada provodio ocjenjivački tim GS OSRH, a nakon tečaja nadzirat će poštivanje standarda i procedura ocjenjivanja kao i stručnost samih ocjenjivača u vježbama. “Stvaranjem široke baze certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti omogućujemo upoznavanje sa standardima svih ocjenjivačkih procedura koje će omogućiti mjerljive podatke o statusu spremnosti, dostignutim znanjima i zahtijevanim sposobnostima,” rekao je brigadir Mijo Kožić, voditelj CREVAL tečaja.

OJI