Tečaj za ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga – CREVAL

U splitskoj vojarni “Sv. Nikola” u organizaciji Operativne uprave Glavnog stožera OSRH održava se od 17. do 21. listopada tečaj za ocjenjivače borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL).
Cilj tečaja je obraditi planiranje, provedbu i izvješćivanje s ocjenjivanja kopnenih zapovjedništava i postrojbi u okviru SACEUR-ova programa CREVAL te upoznati polaznike s NATO-ovim direktivama/procedurama, načelima, područjima ocjenjivanja, oblicima, metodologijom, mjerilima, izvješćivanjem, mjerodavnostima, planiranjem, rokovima i kriterijima prema kojima se provodi nadzor i ocjenjivanje spremnosti stožera, zapovjedništava, postrojbi i ustanova OSRH u skladu s Konceptom sustava spremnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, NATO-ovim smjernicama za izobrazbu, osposobljavanje, uvježbavanje i ocjenjivanje (ETEE Policy) i standardima snaga Savezničkog zapovjedništva za operacije.
Polaznici tečaja bit će upoznati s novom nacionalnom dokumentacijom GS OSRH za nadzor i ocjenjivanje borbene spremnosti te će prilikom izrade radnih zadataka steći i praktično iskustvo ocjenjivanja, ali i upoznati se s najboljom praksom ocjenjivanja koju je provodio ocjenjivački tim GS OSRH čiji je čelnik bio voditelj tečaja brigadir Mijo Kožić.
Polaznici se putem radnih zadataka pripremaju za različite uloge u ocjenjivačkom timu za provedbu CREVAL ocjenjivanja postrojbi i zapovjedništava, ali i sastavnica i pojedinaca koji se pripremaju za odlazak u NATO-ove operacije ili misije. Na tečaju su 42 polaznika iz ustrojstvenih cjelina GS i OSRH te iz Inspektorata obrane MORH-a.
Voditelj tečaja brigadir Kožić naglašava da sposobnost ocjenjivanja NATO-ovih deklariranih postrojbi iz paketa Ciljeva sposobnosti, ocjenjivanja postrojbi za NATO Response Force (NRF), European Union Battle Group (EUBG) stand by period i svih hrvatskih kontingenata za operacije i misije potpore miru osigurava zapovjednicima u OSRH informaciju o spremnosti njihovih snaga i pojedinaca u odnosu na zahtijevane NATO-ove  i nacionalne standarde.
Ocjenjivanje borbene spremnosti u funkciji je kontrole kvalitete. Osim točnog vrednovanja razine spremnosti, pruža detaljne podatke o konačnom rezultatu procesa pripreme i njegovoj kvaliteti za provedbu zadaća u procesu pripreme snaga za dostizanje zahtijevane spremnosti i sposobnosti.
“Povećanjem broja certificiranih ocjenjivača borbene spremnosti osiguravamo najveći stupanj standardizacije ocjenjivačkih procedura i izvješćujemo nadređena zapovjedništva o rezultatu borbene spremnosti,” rekao je brigadir Kožić.
OJI
Foto: Mijo Kožić