Puma 19 – vježba provedbe obrambenih operacija

Osim primarnog cilja – uvježbavanja, integracije i prikaza sposobnosti postrojbi HKoV-a u provedbi obrambenih operacija, vježba Puma 19 imala je i sekundarni cilj, a to je uvježbavanje Zapovjedništva HKoV-a u procedurama tijekom procesa donošenja odluke zapovjednika s posebnim naglaskom na obrambene operacije te integraciju borbene potpore i manevra

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju provedena je od 1. do 3. srpnja vježba s bojnim gađanjem Puma 19, glavni obučni događaj HKoV-a na kojem je sudjelovalo više od tisuću pripadnika Hrvatske vojske. Nositelj vježbe bila je Gardijska oklopno-mehanizirana brigada s pridodanim postrojbama pješačkih pukovnija, topništva, inženjerije, protuzračne obrane, veze i NBKO-a, a sudjelovala su i zapovjedništva postrojbi borbene potpore HKoV-a te Zapovjedništvo HKoV-a, kao i postrojbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zapovjedništva za potporu i Vojne policije.

“Cilj vježbe je provedba obrambene operacije. U provedbi smo integrirali manevarske snage iz bojne Pume, koja je glavna igrajuća postrojba na vježbi, Panzer haubice iz Topničko-raketne bojne te druge elemente iz postrojbe, kao i helikoptere OH-58D Kiowa Warrior. Angažirano je i šest pričuvnih pješačkih pukovnija. Kao preduvjet za provedbu vježbe proveli smo proces donošenja vojne odluke, računalno potpomognutu vježbu te formalna vanjska i unutarnja ocjenjivanja mehaniziranih i oklopnih posada, desetina, vodova i satnija. Napominjem kako je vježba iznimno važna za razvoj interoperabilnosti, fleksibilnosti i mobilnosti snaga te uvježbavanje zapovjednika, postrojbi i stožera u provedbi taktika, tehnika i procedura,” rekao nam je zapovjednik GOMBR-a brigadir Mijo Validžić, s kojim smo na vojnom poligonu u Slunju razgovarali uoči generalne probe vježbe. Brigadir Validžić posebno je istaknuo kako se vježba provodi u vrlo zahtjevnim vremenskim i terenskim uvjetima, u što smo se i sami mogli uvjeriti. Vruć srpanjski dan i visoka temperatura, koja je na poligonu za vrijeme generalne probe prelazila 30 Celzijevih stupnjeva, sudionicima vježbe opremljenim punom ratnom opremom znatno su otežavali izvršavanje zadaća.

Zbog integriranog, sinkroniziranog i združenog djelovanja izvidničko-borbenih helikoptera Kiowa Warrior u potpori kopnenim snagama te borbenog djelovanja Panzer haubica 2000 u pružanju topničke potpore manevarskim snagama Brigade u zadaći provedbe obrane, vježbu Puma 19 brigadir Validžić nazvao je “mini Velebitom”, misleći pritom na najsloženiju vojnu vježbu provedenu u Republici Hrvatskoj, Velebit 18 – Združena snaga, koju su prošle godine provele sve postrojbe Hrvatske vojske. “Integrirano, združeno djelovanje postalo je standard u provođenju vježbi GOMBR-a,” ističe brigadir Validžić.

“Iznimno sam zadovoljan kako su sudionici vježbe proveli integraciju oklopnih, mehaniziranih, topničkih i zračnih postrojbi. Uspješno provođenje vježbe podignut će obučenost svih sudionika na višu razinu, a time i spremnost za provedbu obrambenih i napadnih operacija u cilju zaštite suvereniteta naše domovine,” zaključuje brigadir Validžić.

“Zadaća noseće, igrajuće postrojbe na vježbi jest odlučnom obranom u sektoru zaustaviti protivnika dalje od određene crte,” objašnjava zapovjednik bojne Pume bojnik Zlatko Iživkić, koji je na vježbi ujedno i zapovjednik Namjenski organiziranih snaga 1. “Moja postrojba ima svoje zadaće i definirane zapovijedi. Cilj je provjeriti kombinirano djelovanje topničkih, manevarskih, oklopnih i zrakoplovnih snaga, što je najkompleksnija situacija na bojištu, odnosno kad ima više vrsta manevara i paljbe. To su realne situacije kad imamo interakciju svih grana, a uvijek nastojimo da naša obuka bude što realnija i što bliža stvarnim događajima koje predviđamo,” govori bojnik Iživkić te objašnjava i scenarij vježbe.

“Kako bismo zaustavili protivnika, u području operacije imamo zaštitne snage, a u prednjem kraju imamo razvijen Satnijski tim 1 i 2. mehaniziranu satniju. U pričuvi imamo ojačanu tenkovsku satniju. Nakon što izvrše zadaće, imat će topničku potporu, a za vrijeme aktivnosti imat će potporu iz zraka, odnosno potporu helikoptera Kiowa, koji će biti u svojim osnovnim zadaćama, a to je izviđanje i korekcija paljbi te na kraju vatreni udar,” opisuje bojnik Iživkić, čija postrojba broji ukupno 334 pripadnika.

Osim primarnog cilja – uvježbavanja, integracije i prikaza sposobnosti postrojbi HKoV-a u provedbi obrambenih operacija, vježba Puma 19 imala je i sekundarni cilj, a to je uvježbavanje Zapovjedništva HKoV-a u procedurama tijekom procesa donošenja odluke zapovjednika s posebnim naglaskom na obrambene operacije te integraciju borbene potpore i manevra. Dok je primarna obučna skupina vježbe GOMBR s pridodanim rodovskim postrojbama topništva, inženjerije, PZO-a, veze i NBKO-a, sekundarna su obučna skupina zapovjedništva pričuvnih pukovnija HKoV-a, zapovjedništva postrojbi borbene potpore HKoV-a te Zapovjedništvo HKoV-a.

“Vježba Puma 19 puno je kompleksnija u planskom i provedbenom dijelu od dijela koji ćete danas imati priliku vidjeti. Nakon što je izrađena ulazna dokumentacija za taktičku supoziciju, u kojoj je Zapovjedništvo HKoV-a u ulozi Zapovjedništva 1. divizije, svim podređenim zapovjednicima uručena je zadaća i dano vrijeme da na razini svojih zapovjedništava provedu proces donošenja odluka. Nakon toga odluke su prezentirali zapovjedniku HKoV-a u ulozi zapovjednika 1. divizije. Kako bi se provjerile donesene odluke i kako bi se zapovjedništva podređenih postrojbi dodatno uvježbala za vježbu na zemljištu, u prvoj polovini travnja provedena je distribuirana CAX vježba na kojoj su sudjelovala podređena zapovjedništva uključujući i zapovjedništva pričuvnih pukovnija. Sad smo u završnoj i najkompleksnijoj fazi vježbe, koja podrazumijeva provedbu na zemljištu s tim da će dio vježbe biti proveden kao taktička vježba s bojnim gađanjem,” rekao je zamjenik zapovjednika HKoV-a brigadni general Boris Šerić, koji je na Pumi 19 bio čelnik upravljačkog stožera vježbe.

 

Kompleksan scenarij operacije

I general Šerić posebno je istaknuo činjenicu kako je vježba pripremana u uvjetima visokih temperatura i zahtjevnog zemljišta, koje je, uz kompleksan scenarij operacije, od postrojbi zahtijevalo iznimne psihofizičke napore, koncentraciju i usmjerenost na sinkronizirano djelovanje kako bi se provela zamisao nadređenog zapovjedništva. “Vježba je također bila prilika da se zapovjedništva i stožeri postrojbi Hrvatske kopnene vojske, uključujući i Zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske, dodatno uvježbaju u procesu donošenja vojne odluke i zapovijedanju podređenim postrojbama. Krajnje željeno stanje jest povećanje operativne sposobnosti u planiranju i provedbi obrambenih operacija s posebnim težištem na sustavu C2, zaštiti snaga i integraciji manevra i vatri borbenih postrojbi te postrojbi borbene potpore,” zaključuje general Šerić.


 

Nakon provedenog završnog dijela vježbe, odnosno taktičke vježbe s bojnim gađanjem, svim je sudionicima čestitao zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Drago Matanović. Istaknuo je kako mu je posebno zadovoljstvo što je na vježbi mogao vidjeti iznimnu spremnost. “Nakon što smo uspješno sudjelovali na međunarodnoj vojnoj vježbi Immediate Response 19, kojom smo potvrdili spremnost i interoperabilnost savezničkih i partnerskih zemalja, provedbom vojne vježbe Puma 19 želimo uvježbati i integrirati postrojbe HKoV-a u provedbi obrambenih operacija. Krajnji je cilj vježbe podizanje na višu razinu operativne sposobnosti planiranja, provedbe obrambenih operacija, pri čemu je težište na procesu donošenja odluka, radu stožera, zapovijedanju i nadzoru, zaštiti snaga te integraciji manevra i vatrenih postrojbi borbene potpore. Provedbom vježbe ostvareni su postavljeni ciljevi. Isto tako, pokazali ste da je određene segmente, u kojima je potrebno poboljšanje, nužno integrirati u iduće razdoblje,” rekao je general Matanović. Istaknuo je kako je vježba usredotočena na povećanje operativne sposobnosti zapovjedništava HKoV-a u planiranju i provedbi obrambenih operacija, a uz sudjelovanje oko tisuću pripadnika ona je ujedno i provjera postojećih sposobnosti, ali i nadogradnja novih, kojima je omogućeno da HV učinkovito odgovori na eventualne ugroze i krize te ostvari postavljene ciljeve nacionalne sigurnosti.

“Kao što je vojna vježba Velebit 18 – Združena snaga pokazala sposobnost Hrvatske vojske da združenim djelovanjem snaga na kopnu, moru, u zraku i kibernetičkom prostoru provede zadaću obrane integriteta i suvereniteta Republike Hrvatske, tako je Puma 19 potvrdila sposobnost postrojbi HKoV-a u provedbi složenih obrambenih operacija na još višoj razini,” rekao je general Matanović. Dodao je kako nakon provedene vježbe slijedi raščlamba, a naučene lekcije trebale bi se ugraditi u iduće plansko razdoblje za obučni ciklus za iduću godinu, a posebno za 2021., za koju je planirana provedba vježbe Velebit – Združena snaga 21.


Okupljenim sudionicima vježbe obratio se i zapovjednik HKoV-a general-bojnik Siniša Jurković. Rekao je kako su sve aktivnosti i radnje koje su prethodnih mjeseci planirane uspješno provedene na terenu te su sudionici vježbe ispunili zadani cilj. “Mogli smo vidjeti integraciju i sinkronizaciju združenih snaga, brz manevar i iznimno veliku vatrenu moć te zaštitu snaga u provedbi obrambenih operacija. Danas ste pokazali i da ste majstori svog zanata, pokazali ste iznimnu vještinu rukovanja i uporabe osobnog naoružanja i opreme, ali i složenih oružnih sustava. Odličnom provedbom vježbe u ekstremno vrućim uvjetima dokazali ste spremnost i odlučnost u potpori ostvarivanja glavne zadaće i vizije HKoV-a kao vrhunski uvježbane i profesionalno vođene grane pobjedničke Hrvatske vojske. Iznimno je važno i nužno uspostaviti i zadržati visokoobučene snage, koje su temeljni jamac sigurnosti, što upravo i postižemo uvježbavanjem i održavanjem najviše razine spremnosti naših vojnika i postrojbi,” poručio je general Jurković te zaključio: “Danas ste me učinili ponosnim zapovjednikom HKoV-a.”


“Iznimno sam zadovoljan kako su sudionici vježbe proveli integraciju oklopnih, mehaniziranih, topničkih i zračnih postrojbi. Uspješno provođenje vježbe podignut će obučenost svih sudionika na višu razinu, a time i spremnost za provedbu obrambenih i napadnih operacija u cilju zaštite suvereniteta naše domovine,” rekao je brigadir Mijo Validžić.

 

Martina Butorac

Foto: T. Brandt