Vojna vježba Puma 15

Cilj vježbe Puma 15 bilo je ocjenjivanje satnijskog tima u provedbi vježbe s glavnom zadaćom obrane u dodijeljenom području te stvaranja uvjeta za protunapad, odnosno ocjenjivanje obučenosti postrojbe u brzoj i učinkovitoj pripremi i usklađenoj provedbi borbenih djelovanja…

U Središtu za borbenu obuku (SBO) Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” Hrvatske kopnene vojske provedena je od 24. do 27. ožujka prva vježba na zemljištu (VNZ) Puma 15, s pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade kako bi se prikazala uvježbanost, odnosno ocijenila obučenost na razini satnije/voda 2. mehanizirane bojne Pume u što realnijim uvjetima, opremljenih simulacijskim sustavom MILES IWS. Vježba je provedena na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” Slunj, direktor vježbe (EXDIR) bio je zapovjednik SBO-a brigadir Ivan Jurilj, a postrojbom na terenu zapovijedao je zapovjednik 2. mehanizirane satnije 2. mehanizirane bojne Pume natporučnik Stjepan Jalžabetić. Snage suprotne strane ustrojene su iz sastava bojne Vukovi Gardijske motorizirane brigade, a njima je zapovijedao poručnik Danijel Stjepanović. Cilj je bio ocijeniti satnijski tim u provedbi vježbe s glavnom zadaćom obrane u dodijeljenom području te stvaranja uvjeta za protunapad, odnosno ocjenjivanje obučenosti postrojbe u brzoj i učinkovitoj pripremi i usklađenoj provedbi borbenih djelovanja.

Nadzirateljsko-motriteljski tim
Vježbu je vodilo i nadziralo Središte za nadzor vježbe te nadzirateljsko-motriteljski tim iz sastava SBO-a. Voditelj upravljačkog stožera vježbe bio je bojnik Romeo Horvat iz Odjela za planove i operacije SBO-a. Praćenjem svakog detalja i njegovim prikupljanjem u Središtu za nadzor vježbe, u konačnici se osigurava materijal sa svih aktivnosti dokumentiran u paketu ponesi kući. To je za zapovjednike realan pokazatelj jer iz tih materijala mogu proučiti svaku aktivnost vježbe, upoznati se s trenutačnom obučenosti te kreirati buduće planove obuke. Čelnik ocjenjivačkog tima SBO-a bio je satnik Anto Rašić iz Odjela za nadzor i obuku SBO-a, koji je također bio i voditelj tečaja za nadziratelje i motritelje, a obuku je proveo instruktorski tim Odjela za nadzor i obuku SBO-a. Tečaj je započeo 9. ožujka, a sudjelovanjem 11 polaznika iz Središta za borbenu obuku u prvoj vježbi na zemljištu Puma 15 odrađen je njegov zaključni, praktični dio. Polaznicima su 30. ožujka uručena uvjerenja o obučenosti za samostalno praćenje vježbi na zemljištu sa svrhom provjere obučenosti postrojbe, korištenja sustava MILES IWS i prikupljanja naučenih lekcija.

Na vježbi je ukupno sudjelovalo 47 pripadnika svih odjela Središta za borbenu obuku. Za pripadnike SBO-a, nadziratelje i motritelje cilj vježbe bilo je pružanje potpore Zapovjedništvu bojne u planiranju, pripremi i provedbi VNZ-a te ocjenjivanje obučenosti pripadnika mehanizirane satnije i izvidničkih timova u provedbi taktika, tehnika i procedura koje podupiru dodijeljenu zadaću, a nakon vježbe u provedbi raščlambe i izvješćivanja. Sudionike vježbe pratili su tijekom glavnih aktivnosti, u provedbi obrane te konsolidaciji i reorganizaciji, loši vremenski uvjeti te neprekidna kiša koja je dodatno otežala ionako zahtjevne terenske uvjete na vojnom poligonu, ali to nije spriječilo suprotstavljene strane da pokažu stečena znanja i vještine. Vježba se odvijala u četiri faze: izrada planske dokumentacije, izviđanje, pripreme i obuke snaga suprotne strane i igrajuće postrojbe; opremanje simulacijskim sustavom MILES; provedba, i na kraju, raščlamba.

Zapovjednik 2. mehanizirane satnije natporučnik Stjepan Jalžabetić istaknuo je na kraju vježbe pojedince koji su se posebno iskazali u svojim zadaćama: vojnika Zlatka Grgića u obrambenim zadaćama, vojnika Ivana Kovačića u zadaćama borbenog spasioca, nadnarednika Marija Medenjaka u odličnoj provedbi zapovijedanja na temelju iskustava stečenih u Domovinskom ratu, te dvojicu časnika, poručnika Marka Aladrovića i poručnika Igora Turka koji su u službi u Oružanim snagama oko sedam mjeseci, ali su vrhunski odradili zadaće. Na raščlambi nakon vježbe zaključeno je da su ispunjeni svi zadani ciljevi.

 

Dražen Čulig, Foto Filip Cindrić, Središte za borbenu obuku