Vježba Pauk 15/2

Za Pauke je to druga takva vježba u ovoj godini. Trebala je poslužiti kako bi ta postrojba, koja će 2016. započeti obuku za preuzimanje zadaća sastavnice 3. borbene grupe motoriziranog pješaštva i koja te godine iz motorizirane prelazi u mehaniziranu, što bolje i uspješnije provela integraciju nove opreme, borbenog oklopnog vozila Patria. Pauci posebno ističu činjenicu da su u ovoj, kao i u prethodnoj vježbi, potpuno samostalno proveli cjelokupan proces planiranja, pripreme, provedbe vježbe kao i ocjenjivački dio, što je pokazatelj visokih sposobnosti zapovjednog kadra i stožernog osoblja postrojbe… 

Pripadnici 2. motorizirane bojne Pauci GMTBR-a proveli su u vojarni “Kralj Zvonimir” u Kninu i na vojnom poligonu “Crvena zemlja” kod Knina od 26. do 29. listopada taktičku vježbu s bojnim gađanjem Pauk 15/2 u kojoj su predstavili sposobnosti ojačanog mehaniziranog voda u napadu. Za Pauke je to druga takva vježba u ovoj godini. Prema riječima natporučnika Nikše Bosančića, direktora vježbe Pauk 15/2 te operativnog časnika u pododsjeku S3 2. motorizirane bojne Pauci, za tu je postrojbu, koja će 2016. započeti obuku za preuzimanje zadaća sastavnice 3. borbene grupe motoriziranog pješaštva (BGMP) i koja te godine iz motorizirane prelazi u mehaniziranu, vježba trebala poslužiti za što bolju i uspješniju integraciju nove opreme, borbenog oklopnog vozila Patria. “Osim toga, drugi je cilj vježbe bilo razvijanje ključnog osoblja: časnika, zapovjednog i stožernog osoblja, pa smo ih za ovu vježbu u svim funkcijama razvijali za jednu razinu više i time ključno osoblje pripremali za zadaće koje slijede iduće godine,” rekao je natporučnik Bosančić na kraju uspješno provedene vježbe.
U vježbi su uz četiri BOV-a Patria naoružana strojnicama Browning s posadama, sudjelovale i minobacačka desetina MB 82 mm te minobacačka desetina 60 mm. U odnosu na ranije vježbe, ova je ostvarila napredak, odnosno nadogradnju ranijih vježbi i ocjenjivanja, kao i osposobljavanje posada BOV-a Patria iz sastava 1. motorizirane satnije, ali i usredotočenje i slijednost obučavanja kao preduvjeta implementacije Ciljeva sposobnosti i generiranja snaga u sastav 3. BGMP-a čija obuka, vježbe i generiranje za Pauke započinju 2016. godine. 

Direktor vježbe naglašava kako su pripreme bile opsežne i dugotrajne. “Proveli smo obuku svojih pripadnika, posada BOV-a Patria, koje smo slali u Petrinju, u Tigrove i Gromove, i ondje su prolazili temeljnu obuku i obuke osvježenja. Nakon toga, kad su kod nas došle Patrije, uvježbavali smo iskrcajni dio, provodili bojna gađanja na poligonu ‘Crvena zemlja’, a tijekom cijele ove godine trajao je proces stožernog rada,” rekao je natporučnik Nikša Bosančić.
Ono što Pauci posebno ističu i što ih čini ponosnima činjenica je da su u ovoj, kao i u prethodnoj vježbi, potpuno samostalno proveli cjelokupan proces planiranja, pripreme, provedbe, kao i ocjenjivački dio, što je pokazatelj visokih sposobnosti zapovjednog kadra i stožernog osoblja postrojbe. 


Vježba Pauk 15/2 imala je kao osnovni cilj provjeru sposobnosti i spremnosti mehaniziranog voda s ojačanjima iz sastava 1. motorizirane satnije za provedbu napadnih operacija u dnevno-noćnim uvjetima, na području državnog teritorija i izvan njega, u sastavu multinacionalnih snaga u kojima OSRH participira. Osim toga, cilj vježbe bilo je povećanje operativnih sposobnosti ključnog osoblja prilikom vojnog donošenja odluka, vođenja postrojbe te povećanje sposobnosti u brzoj i učinkovitoj integraciji manevra i vatre.


Poručnik Robert Bajan, zapovjednik 3. motoriziranog voda u 1. motoriziranoj satniji 2. motorizirane bojne Pauci
Sudjelovali smo u vježbi mehaniziranog voda u napadu uz potporu minobacača 60 mm i minobacača 82 mm. Vježba je prošla sukladno planiranom i jako sam zadovoljan sa svojom postrojbom. Vremenski su uvjeti bili teški, zbog kiše je bila smanjena vidljivost, ali zadovoljan sam: svi su dali sve od sebe, zadovoljili sve zadane standarde i iskazali se. Gađanje minobacačima prošlo je odlično, svi su ciljevi bili pogođeni i želim pohvaliti sve sudionike vježbe.

Vojnikinja Lucija Perišić, pripadnica Potpornog voda 1. motorizirane satnije 2. motorizirane bojne Pauci
Sudjelovala sam u TVBG vježbi koja je obuhvatila djelovanja BOV-a Patria i iskrcajni dio pješaštva uz potporu minobacača 60 mm i 82 mm. Vježba je važna zato što omogućuje da se upoznamo s djelovanjem BOV-a Patria u taktičkim situacijama. Premda je bila vrlo zahtjevna, bila je zanimljiva i izazovna, najviše zbog novih vozila, a mi kao iskrcajni dio dali smo sve od sebe da ispunimo očekivanja i zadane ciljeve.

Desetnik Teofil Knežević, zapovjednik desetine 1. motoriziranog voda 1. motorizirane satnije 2. bojne Pauci
Vježba TVBG Pauk 15/2 bila je prvi susret naše bojne, Pauka, s korištenjem BOV-a Patria. Za nas je to bilo odlično iskustvo i prilika da osjetimo kako BOV Patria daje potporu u paljbi i iskrcaju naših pješačkih desetina. Iskustvo je odlično, BOV Patria moćno je vozilo, a ja sam jako zadovoljan svojim kolegama koji su uložili maksimalan trud i mislim da smo vježbu vrhunski odradili.


 

Tekst i fotografije Lada Puljizević