Vježba Pauk 16/2

Na vojnom poligonu “Crvena zemlja” kod Knina 10. studenog uspješno je provedena vježba s bojnim gađanjem Pauk 16/2 – ojačana mehanizirana satnija u napadu. Direktor vježbe na kojoj je u upravljačkom i provedbenom dijelu te u potpori sudjelovalo 160 pripadnika bio je satnik Nikša Bosančić. Vježbu je pratio zapovjednik Gardijske motorizirane brigade brigadir Tihomir Kundid sa suradnicima.
Pripadnici 3. motorizirane satnije 2. motorizirane bojne Pauci Gardijske motorizirane brigade i pridodani vod MB 120 mm Satnije za vatrenu potporu, također iz bojne Pauci, uspješno su integrirali BOV Patria u sastav matične postrojbe te samostalno proveli cjelokupan proces planiranja, pripreme i provedbe vježbe kao i ocjenjivački dio, što je pokazatelj visokih sposobnosti zapovjednog i stožernog osoblja Bojne.
Vježba je trajala tri dana. Prvog je dana proveden In Baracks Inspection gdje je naglasak bio na postupcima vođenja postrojbe, drugog je provedena dvostrana vježba, a trećeg vježba s bojnim gađanjem. Prethodile su opsežne pripreme koje su obuhvaćale taktičku obuku i bojna gađanja.
Pripadnici bojne Pauci ostvarili su primarni cilj vježbe: uspješnu provjeru sposobnosti i spremnosti ojačane mehanizirane satnije za provedbu napadnih operacija u dnevno-noćnim uvjetima, kao i sekundarni cilj – povećanje operativnih sposobnosti ključnog osoblja pri provedbi procesa vojnog donošenja odluke, odnosno vođenja postrojbe te povećanje sposobnosti u brzoj i učinkovitoj integraciji manevra i vatre koje je postavio zapovjednik bojne Pauci bojnik Samir Mršić.

Tekst i foto: Zoran Smoljo