Simulacijska vježba

U Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” u Zagrebu završena je 20. studenog simulacijska računalno potpomognuta vježba (CAX) Jesenska magla 15. Primarna obučna postrojba bila je Gardijska motorizirana brigada HKoV-a, tj. njezin Stožer, kao i stožeri bojni u sastavu Brigade. Osnovni je cilj vježbe bila provjera osposobljenosti Stožera GMTBR-a u provedbi taktike, tehnika i procedura vođenja postrojbi kroz provedbu operacija punog spektra s težištem na napadnoj operaciji. Osim što je u Simulacijskom središtu nakon duljeg vremena održana vježba razine brigade, zanimljivo je što su u funkciji nadređenog zapovjedništva sudjelovali elementi Zapovjedništva HKoV-a. Podršku obučnoj skupini, kao i tehničku provedbu vježbe, pružili su pripadnici Simulacijskog središta, a korišten je simulacijski sustav JCATS. Prethodnog su dana, u pratnji zapovjednika GMTBR-a brigadnog generala Borisa Šerića, sudionike obišli zapovjednik HKoV-a general-pukovnik Mate Ostović i načelnik Stožera zamjenik zapovjednika HKoV-a general-bojnik Mladen Fuzul koji su izrazili zadovoljstvo organizacijom i provedbom vježbe.

Z. Smoljo, foto: T.Brandt