Vježba na zemljištu Grom 15

Središte za borbenu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“ provelo je na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik” od 21. do 23. travnja drugu vježbu na zemljištu Grom 15 s ciljem provjere uvježbanosti i ocjenjivanja obučenosti 1. mehanizirane satnije 2. mehanizirane bojne Gromovi GMTBR-a, u provedbi napadnih operacija s prelaskom u operacije stabilnosti u što realnijim uvjetima i uz korištenje simulacijskog sustava MILES IWS. Direktor vježbe (EXDIR) bio je zapovjednik SBO-a, ujedno i vojnog poligona, brigadir Ivan Jurilj. Igrajućom postrojbom koja je brojila 150 pripadnika bojne Gromovi zapovijedao je zapovjednik satnije NATO-ovih snaga za odgovor (NATO Response Force) 2. mehanizirane bojne Gromovi, natporučnik Saša Ðeric. Njima se u vježbi ”suprotstavilo“ 65 pripadnika 2. mehanizirane satnije Oklopne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade pod zapovijedanjem poručnika Leona Vlašića, zapovjednika 2. tenkovskog voda, 2. tenkovske satnije Oklopne bojne GOMBR-a. Vježbu je vodilo i nadziralo Središte za nadzor vježbe i nadzirateljsko-motriteljski tim na terenu iz sastava SBO-a. Voditelj upravljačkog stožera vježbe (EXCON) bio je bojnik Romeo Horvat iz Odjela za planove i operacije, a čelnik ocjenjivačkog tima satnik Anto Rašic iz Odjela za nadzor i obuku. Nadzirateljsko-motriteljski tim Odjela za nadzor i obuku promatrao je svaki detalj vježbe sa svrhom ocjenjivanja na terenu nakon koje slijedi izrada izvješća. U vježbi je sudjelovalo 45 pripadnika SBO-a koji su bili opremljeni osobnim kompletom simulacijskog sustava, kontrolnom jedinicom s radiom i GPS uređajima. Kontrolne jedinice bile su postavljene i na 13 borbenih vozila Patria koji su sudjelovali u vježbi. S pomoću simulacijskog sustava MILES zabilježena je aktivnost svakog sudionika vježbe kao i borbenog vozila koje će uz izvješća tima nadziratelja / motritelja biti dokumentirane u Paketu ponesi kući, namijenjenom zapovjednicima postrojbi kao materijal iz kojeg se mogu bolje upoznati s trenutačnim statusom obučenosti postrojbe te na temelju njega kreirati buduće planove obuke. Na raščlambi vježbe 24. travnja zaključeno je da su ispunjeni svi zadani ciljevi vježbe. Zapovjednik igrajuće postrojbe natporučnik Ðeric izrazio je zadovoljstvo dobivenim ocjenama i zalaganjem svih pripadnika. 

OJI