Vježba Bojne protuzračne obrane

U vojarni Bojne protuzračne obrane GMTBR-a “Benkovac” provedena je 2. srpnja metodsko-pokazna vježba (MPV) Tjedni pregled i Pregled MI prije, za vrijeme i nakon uporabe. Vježba je provedena radi unificiranja radnji i postupaka opsluživanja i tjednog pregleda MTS-a na razini GMTBR-a, s težištem na njihovoj organizaciji i provedbi.
Uz zapovjednika GMTBR-a brigadnog generala Borisa Šerića, vježbi su nazočili voditelji odsjeka Zapovjedništva, prvi dočasnik i zapovjednici podređenih postrojbi s ključnim osobljem, kako bi mogli organizirati i provesti MPV na razini svojih postrojbi te redovito primjenjivati radnje i postupke u svakodnevnom radu.
Cilj vježbe bilo je standardiziranje i unificiranje radnji i postupaka u održavanju borbenih vozila, motornih vozila, naoružanja i vojne opreme. Sastojala se od nekoliko radnih točaka na kojima je prezentirano provođenje tjednog pregleda na borbenoj i neborbenoj tehnici, zatim tjednog pregleda na topničkom naoružanju te pješačkom i protuoklopnom naoružanju, kao i na sredstvima veze, te na kraju i provođenje pregleda prije, tijekom i poslije uporabe na borbenoj i neborbenoj tehnici. Voditelj vježbe bio je zapovjednik Bojne protuzračne obrane GMTBR-a bojnik Vinko Rogić.

Z. Smoljo