Vježba Zdravstvena potpora b/d bojne

Na vojnom poligonu “Gašinci” provedena je 29. ožujka metodsko-pokazna vježba Zdravstvena potpora b/d bojne. Proveli su je pripadnici Oklopne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade HKoV-a te prikazali kroz tri dijela. Pripadnici Oklopne bojne Pododsjeka S-4, voda ROLE-1, Mehaniziranog voda, BK satnije i vojni kapelan demonstrirali su rad zdravstvene potpore b/d bojne kroz elemente zbrinjavanja lakše ozlijeđenih pripadnika na terenu, zbrinjavanje teško ozlijeđenih s prijevozom unutar zlatnog sata te elemente zbrinjavanja poginulih. Pokazane su i procedure CASAVAC, MEDEVAC, MARSHALING te, prvi put u provedbi vježbe, dušobrižništvo.
Svrha vježbe bila je organizirati i provesti obučnu aktivnost logističkih postrojbi, kao i obuku za borbenu potporu zdravstvenog osiguranja tijekom b/d snaga na razini bojne i integraciju vježbe u višerazinsku vježbu brigade.
Cilj je dostizanje sposobnosti pojedinaca i postrojbi Oklopne bojne za brzo i učinkovito pružanje b/p na području djelovanja postrojbi GOMBR-a, kao i usklađeno međurodovsko djelovanje s ostalim postrojbama GOMBR-a. Bila je to zadnja u nizu metodsko-pokaznih vježbi koja će biti integrirana u brigadnu vježbu LOGEX Održivost 17 u svibnju ove godine.
Vježbi su nazočili zapovjednik GOMBR-a brigadni general Denis Tretinjak sa Stožerom i zapovjednicima postrojbi te dočasnici i časnici logističke i zdravstvene struke.

Tekst i foto: M. Dropuljić