Vježba CAX Vuk 15

U prostorijama Simulacijskog središta ZOD-a održana je od 11. do 15. svibnja računalno potpomognuta vježba Vuk 15 koju je uz stručno vođenje i nadzor djelatnika SimS-a provela 1. motorizirana bojna GMTBR-a Vukovi pod zapovjedništvom zapovjednika bojnika Igora Gojmerca. Zadaća je uvježbavanje primarne obučne skupine, stožera bojne, pri provedbi napadne operacije kako bi se dostigli zahtijevani standardi obučenosti, a područje djelovanja odvija se na digitaliziranom zemljovidu šireg područja poligona “Eugen Kvaternik” na Slunju. Primarna je obučna skupina stožer bojne Sokolovi, dok su sekundarne skupine podređene satnije i nadređeno Zapovjedništvo Brigade. Istodobno, dvadeset sedam pripadnika bojne Vukovi predvođenih njezinim prvim dočasnikom stožernim narednikom Ivanom Plašćem provodi obuku uporabe i provedbe taktičko-tehničkih procedura na borbenim vozilima MATV (MRAP All Terain Vehicle). Spomenuta se obuka provodi na sustavu VBS2 (Virtual Battlespace 2). Pripadnike bojne Vukovi na vježbama je posjetio i zapovjednik Brigade brigadni general Boris Šerić i na licu mjesta uvjerio se u njihovo znanje i sposobnosti.

M. Šebetovsky