Vježba s bojnim gađanjem PAUK 15/1

Taktička vježba s bojnim gađanjem PAUK 15/1 ojačane motorizirane satnije u napadu važna je zbog usredotočenja i slijednosti obučavanja, što je preduvjet implementacije ciljeva sposobnosti i generiranja snaga u sastav 3. bojne grupe mehaniziranog pješaštva (3. BGMP). Na njoj su pripadnici 2. motorizirane satnije 2. mtb – Pauci te pridodane postrojbe demonstrirali koliko su, na kraju dvogodišnjeg obučnog ciklusa, sposobni preuzeti i izvršiti složene zadaće gađanja…

Na vojnom poligonu ”Crvena zemlja“ kod Knina 26. je veljače uspješno održana taktička vježba s bojnim gađanjem (TVBG) PAUK 15/1. Na njoj su pripadnici 2. motorizirane satnije 2. mtb – Pauci te pridodane postrojbe (vod MB 120 mm, posada MB 82 mm i desetina POVRS-a iz sastava 2. mtb – Pauci) demonstrirali koliko su, na kraju dvogodišnjeg obučnog ciklusa, sposobni preuzeti i izvršiti složene zadaće gađanja minobacačima 120 mm, minobacačima 82 mm, Fagotima, minobacačima 60 mm te RPG 22 i RGB1.Tijek provedbe vježbe PAUK 15/1 pratio je i zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Mate Ostović.
U odnosu na prošlogodišnju taktičku vježbu s bojnim gađanjem, PAUK 14, kada se radilo o vježbi ojačanog motoriziranog voda u napadu, PAUK 15/1 vježba je ojačane motorizirane satnije u napadu i samim time značila je nadogradnju te usložnjavanje zadaća i njihove zahtjevnosti. Vježba PAUK 15/1 važna je zbog usredotočenja i slijednosti obučavanja, što je preduvjet implementacije ciljeva sposobnosti i generiranja snaga u sastav 3. bojne grupe mehaniziranog pješaštva (3. BGMP) čija obuka, vježba i generiranje snaga započinje u 2016. godini.
Na vježbi PAUK 15/1 sudjelovalo je 244 pripadnika, od toga u primarnoj obučnoj skupini 150 pripadnika, a zapovjednik primarne obučne skupine bio je satnik Antonio Tokić. Tijekom cjelodnevne vježbe iskorišteno je 40 komada mina 60 mm, 40 komada mina 82 mm, 40 komada mina 120 mm, 15 granata za RB 40 mm, tri granate za RPG 22 te dvije granate za FAGOT.

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Mate Ostović

PAUK 15/1 bila je vježba satnijskog tipa, sa zadaćama satnije u napadu. Bila je to taktička vježba s bojnim gađanjem gdje je jedna od satnija Bojne Pauci pokazala svoju razinu uvježbanosti za izvršenje borbenih zadaća. Moram izraziti svoje zadovoljstvo onim što sam ovdje vidio i načinom izvedbe vježbe. Naravno, očekujem da će i ostale satnije unutar Bojne slijediti ovaj primjer kako bi na kraju obučnog ciklusa cijela bojna mogla uspješno izvršiti svoju taktičku vježbu s bojnim gađanjem.

Snimila i napisala Lada Puljizević