Vježba s bojnim gađanjem Prstac 16

Vježba je započela u ranim jutarnjim satima isplovljavanjem brodova iz luke “Lora”, a zatim je, u gotovo 24-satnoj plovidbi obuhvatila demonstraciju brojnih sposobnosti koje su dio svakodnevnih, redovitih zadaća Obalne straže, ali i onih aktivnosti za koje je Obalna straža spremna u slučaju posebnih situacija…

Osim što je bila središnji godišnji obučni događaj Obalne straže RH, vježba je bila i priprema za nadolazeći glavni obučni događaj Hrvatske ratne mornarice, vježbu Harpun.

Središnji godišnji obučni događaj Obalne straže RH, vježba s bojnim gađanjem Prstac 16, održana je 12. listopada u području srednjeg Jadrana. Nositelj planiranja i pripreme vježbe bilo je Zapovjedništvo Obalne straže RH, a u cjelodnevnoj, zahtjevnoj i sadržajno bogatoj vježbi sudjelovali su ophodni brodovi Obalne straže RH: OB-02 “Šolta”, OB-03 “Cavtat” i OB-04 “Hrvatska Kostajnica”, a školski brod ŠB-72 “Andrija Mohorovičić” sudjelovao je kao zapovjedni brod. Brod spasilac bio je SB-73 “Faust Vrančić”, a za tegljenje plutajuće mete korišten je lučki remorker LR-71. U vježbi Obalne straže sudjelovali su i pripadnici HRZ-a i PZO-a sa zrakoplovom Pilatus PC-9 te časnikom za navođenje. Sudjelovali su i brodovi Flotile HRM-a: raketne topovnjače RTOP-21 “Šibenik”, RTOP-41 “Dubrovnik”, RTOP-42 “Vukovar”; desantni brodovi minopolagači DBM-81 “Cetina” i DBM-82 “Krka” te motorna barkasa MRB-51.

Vježba Prstac 16 započela je u ranim jutarnjim satima isplovljavanjem brodova iz luke “Lora” u splitskoj vojarni “Sv. Nikola”, a zatim je, u gotovo 24-satnoj plovidbi obuhvatila demonstraciju brojnih sposobnosti koje su dio svakodnevnih, redovitih zadaća Obalne straže, ali i onih aktivnosti za koje je Obalna straža spremna u slučaju posebnih situacija. Posade brodova tako su predstavile sposobnosti bojne otpornosti broda (BOB), taktičkog manevriranja, tegljenja havariranih plovila, popune u plovidbi (RAS), zaustavljanja, prekrcaja na sumnjivo plovilo i njegova pregleda (Boarding), traganja i spašavanja na moru (SAR), signalne vježbe u noćnim uvjetima, a provedeno je i nadzorno-tehničko gađanje protuzrakoplovnim topovima 40 mm nakon njihova nedavno završenog velikog remonta te vježbe noćnog i dnevnog gađanja protuzrakoplovnim topovima 40 mm, 20 mm i puškostrojnicom 12,7 mm.
U vježbi su zajednički sudjelovali pripadnici Drugog divizijuna Obalne straže iz Pule koji drži sjeverni dio Jadrana te Prvog divizijuna Obalne straže koji je zadužen za južni dio Jadrana. Osim što je bila središnji godišnji obučni događaj Obalne straže RH, vježba je bila i priprema za nadolazeći glavni obučni događaj Hrvatske ratne mornarice, vježbu Harpun.

U vježbi su zajednički sudjelovali pripadnici Drugog divizijuna Obalne straže iz Pule koji drži sjeverni dio Jadrana te Prvog divizijuna Obalne straže koji je zadužen za južni dio Jadrana.

Zapovjednik vježbe Prstac 16, ujedno i zamjenik zapovjednika Obalne straže kapetan bojnog broda Josip Šantić, bio je iznimno zadovoljan uvježbanošću, motiviranošću i rezultatima koje su postigli sudionici vježbe. “Jako sam zadovoljan onim što smo imali priliku vidjeti. Sve je napravljeno po planu i u skladu s najvišim standardima. Ovo je bila odlična prilika da podignemo svoje sposobnosti, da se još bolje uvježbamo, a svi postignuti rezultati vježbe, svi demonstrirani segmenti aktivnosti pružaju nam razloge da budemo potpuno zadovoljni. Proveli smo nadzorno-tehničko gađanje topova 40 mm Bofors na trima ophodnim brodovima na kojima je izvršen veliki remont topova, a rezultati postignuti gađanjem iz topova pokazuju da je taj posao odrađen besprijekorno jer – meta koju smo gađali mora ići na popravak. U sklopu vježbe Prstac 16 imali smo vježbu traganja i spašavanja koju su proveli brodovi Obalne straže zajedno s avionom Pilatus PC-9 u kojem su bila dva člana posade te časnik za navođenje iz HRZ-a PZO-a koji je bio s nama na zapovjednom brodu. U okviru vježbe provedeno je i noćno gađanje s puškostrojnicama 12,7 mm, vježba sa signalnim svjetlom u noćnim uvjetima, tegljenje, taktičko manevriranje, popuna na moru,” rekao je kapetan bojnog broda Šantić pa zaključio: “Sve što smo obuhvatili vježbom Prstac 16 spada u kategoriju naših redovitih, tradicionalnih zadaća koje uobičajeno obavlja Obalna straža. Ne trebamo zaboraviti da je spektar naših zadaća u mirnodopsko vrijeme vrlo širok. Reguliran je Zakonom o Obalnoj straži i obuhvaća aktivnosti od zaštite suverenih prava i jurisdikcije Republike Hrvatske na moru, prije svega u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu do borbe protiv piratstva, borbu protiv ilegalnih migracija, traganje i spašavanje na moru te čitav niz drugih zadaća. Osim toga, Obalna straža ima svoje zadaće i u ratnim uvjetima, a danas smo uvježbavali i taj dio.”

Tekst i foto Lada Puljizević