Provedena vojna vježba s bojnim gađanjem Prstac 17

U području srednjeg Jadrana, na vojnom poligonu kod otoka Žirja, 17. i 18. svibnja pripadnici Hrvatske ratne mornarice proveli su vojnu vježbu s bojnim gađanjem Prstac 17, kao glavni obučni događaj u funkciji razvoja sposobnosti i održavanja borbene spremnosti Obalne straže RH (OSt RH). Osnovna je svrha vježbe prikaz uvježbanosti i osposobljenosti snaga OSt RH u pripremi i provedbi borbenih djelovanja na moru.
Osim snaga OSt RH: spasilačkog broda SB-73 “Faust Vrančić” te ophodnih brodova OB-01 “Novigrad”, OB-03 “Cavtat” i OB-04 “Hrvatska Kostajnica”, sudjelovale su i snage HRZ-a i PZO-a i to zrakoplov PC-9 te helikopter Mi-8MTV1, koji su pod operativnim nadzorom Obalne straže RH. Tijekom vježbe snage Obalne straže RH te Flotile HRM-a pružile su međusobnu potporu u osiguranju poligona uz već tradicionalno sudjelovanje plovila MUP-a RH i Lučke kapetanije.
Vježba Prstac 17 započela je u akvatoriju Splitskog i Bračkog kanala vježbom traganja i spašavanja na moru (Search and Rescue – SAR), kroz scenarij razvijen na temu moguće nesreće: pad člana posade putničkog broda u more tijekom plovidbe.
S obzirom na to da vrijeme i lokacija zamišljene nesreće nisu bili poznati, snage SAR-a poduzele su znatne napore dok nakon sustavnog pretraživanja morske površine nisu pronašle unesrećenog, a zatim se uz pomoć helikoptera s palube broda SB-73 (vertikalni MEDEVAC) pristupilo njegovoj evakuaciji do najbliže medicinske ustanove.
Provedenom vježbom potvrđen je stupanj osposobljenosti, koordinacije aktivnosti plovnih i zrakoplovnih snaga te kvalitetnog planiranja i zapovijedanja operacijom traganja i spašavanja, što je posebno važno zbog početka turističke sezone te stoga i povećanog pomorskog prometa. Obalna straža RH kroz tu je vježbu dodatno pripremila i uvježbala svoje snage kako bi mogla kvalitetno odgovoriti na moguće izazove i pridonositi sigurnosti na Jadranskom moru.
Kroz Prstac 17 snage Obalne straže RH provele su vježbe traganja i spašavanja (SAR), manevriranje, BOB i PZO, vježbe popune u plovidbi (RAS), vježbe prekrcaja i pregleda sumnjivog broda, horizontalno bojno gađanje cilja na moru u noćnim uvjetima puškostrojnicom 12,7 mm i topom 20 mm, zaštitu snaga u području baziranja, horizontalno topničko gađanje u dnevnim uvjetima puškostrojnicom 12,7 mm i topovima 20 mm i 40 mm na metu (tomato killer) u poligonu LD(R)-17 te signalne vježbe. Sve su aktivnosti provedene uz mjere borbenog osiguranja i borbene potpore, s ciljem obuke sudjelujućih snaga u provedbi pomorskih operacija. Sudjelujuće snage pokazale su sposobnosti učinkovitog odgovora na širok spektar mogućih sigurnosnih izazova u nacionalnom i međunarodnom okruženju, samostalno i s ostalim snagama HRM-a, odnosno OSRH, te s ostalim tijelima državne uprave na moru.
U sklopu vježbe Prstac 17 snage Flotile HRM-a provele su 18. svibnja taktičku vježbu bojnog gađanja (TVBG) topom 20 mm te nadzorno-tehničko gađanje na lovcu mina LM-51 “Korčula”. Kao brodovi gađači sudjelovali su desantni brod minopolagač DBM-82 “Krka” i lovac mina LM-51 “Korčula”, dok su osiguranje poligona vršile raketne topovnjače RTOP-12 “Kralj Dmitar Zvonimir” i RTOP-42 “Dubrovnik”, motorna barkasa MRB-51 te gumene brodice. Važno je napomenuti da je u tom dijelu vježbe sudjelovalo i osam pripadnika Riječne bojne Inženjerijske pukovnije HKoV-a, a u cilju uvježbavanja i provedbe bojnog gađanja topničkih posada brodskim topom PZT 20/1mm M71.

Tekst: OSt RH/ M. Siriščević
Foto: OSt RH