Vježba Udar 15

2. motorizirana satnija 1. motorizirane bojne Vukovi GMTBR-a, jedan inženjerijski vod Inženjerijske pukovnije, NEP (Nacionalni element potpore), logističke desetine ZzP-a za pretovar tereta te opskrbu i skladištenje goriva, stožerno osoblje te mobilni medicinski tim čine snage deklarirane za EUBG 2016/II. Hrvatski kontingent za EUBG broji 239 pripadnika. U stand-byu bit će od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine. Na vježbi Udar 15 provedeno je njihovo nacionalno certificiranje kojem je prethodio dvanaestomjesečni ciklus obuke

Vojna vježba Udar 15, čiji je cilj nacionalno certificiranje snaga deklariranih za EUBG (European Union Battle Group), provedena je od 9. do 16. listopada na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik”. Motorizirana satnija ulazi u sastav njemačke Manevarske bojne, stožerno osoblje u Zapovjedništvo snaga za EUBG, a ostale sastavnice hrvatskog kontingenta u sastav Bojne borbene potpore (CSS battalion). Nacionalno ocjenjivanje po metodologiji CREVAL provodio je ocjenjivački tim čiji je čelnik pukovnik Karlo Krešić načelnik Odjela G6 Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”.
Direktor vježbe brigadir Tihomir Kundid, načelnik Stožera GMTBR-a, napomenuo je kako su pripreme za nacionalnu certifikaciju trajale ukupno 12 mjeseci tijekom kojih je proveden niz obučnih aktivnosti, od uvježbavanja temeljnih vojnih zadaća do obuka timova, desetina i vodova. Nakon završetka planirane obuke provedeno je ocjenjivanje po razinama sukladno orisu obuke i ocjenjivanja. Provedena su i sva bojna gađanja. Kruna obuke bila je vježba s bojnim gađanjem satnije Vuk 15 održana u rujnu, koja je, kako je istaknuo brigadir Kundid, bila preduvjet za pristupanje nacionalnoj certifikaciji. Kroz tu je vježbu satnija, prema njegovim riječima, demonstrirala dosegnuti status obučenosti i uvježbanosti u provedbi zadaća. Vježba je nedvojbeno pokazala visoku razinu obučenosti i spremnost postrojbe za nacionalnu certifikaciju.
“Tijekom proteklih 12 mjeseci,” rekao je direktor vježbe, “snage su dosegnule operativne sposobnosti koje se traže sukladno matrici sposobnosti i misiji koju ima EUBG. Temeljem dosadašnjih rezultata postignutih tijekom ocjenjivanja na razini matičnih postrojbi i provedenih nadzora, sasvim je izvjesno da je hrvatski kontingent za EUBG dosegnuo status obučenosti i opremljenosti koji će nedvojbeno omogućiti stjecanje statusa combat ready nakon provedene nacionalne certifikacije. Uporište za objektivnost moje procjene temeljim na dosadašnjem tijeku ocjenjivanja koje relevantno pokazuje visoku razinu spremnosti deklariranih snaga po svim područjima koja se ocjenjuju.”
Izrađen je popis događaja i incidenata (MEL/MIL). Inicira događaje i incidente koji se temelje na traženim sposobnostima za deklarirane postrojbe te tako ocjenjivači postrojbu ocjenjuju sukladno popisima koji proizlaze iz CREVAL-a.
Ocjenjuje se pet područja: pripreme i planovi, operacije, logistika, komunikacijsko-informacijski sustavi i administracija. Najzahtjevnije je bilo područje operacije u sklopu kojeg su izvedeni incidenti kao što je napad, obrana baze, ophodnje, NBK napad, nailazak na improviziranu eksplozivnu napravu, konvoj, pozivanje izravne i neizravne vatrene potpore, medicinske evakuacije… Da bi dobile ocjenu borbeno spremni, prema riječima pukovnika Krešića, sve deklarirane snage moraju zadovoljiti u svim područjima koja se ocjenjuju.
Brigadir Kundid pripremao je i našu prvu postrojbu nominiranu za EUBG, kao i postrojbe za NRF. Kaže kako svaku sljedeću obuku nadopunjuju iskustvima iz prethodnih.
“U procesu obuke i vojnih vježbi važno je bilježiti opažanja. Ona kroz određeni proces postaju naučene lekcije te se potom implementiraju. Takvim pristupom sprečavamo ponavljanje onog što nije bilo dobro. U procesu obuke ne smijemo se miriti s postignutim, nego moramo težiti izvrsnosti čime ćemo osigurati linearan rast zahtijevanih sposobnosti, što je imperativ. Svaki sljedeći ciklus obuke oplemenimo nečim novim čime pridonosimo kvaliteti i boljoj produktivnosti u dostizanju obučnih ciljeva.”
Objasnio je i da su snage koje su u sastavu EUBG-a u desetodnevnoj spremnosti što znači da u slučaju angažiranja moraju biti za deset dana spremne za raspored u područje operacija.
Postrojba nakon certificiranja ima obvezu održavanja dosegnute razine uvježbanosti i obučenosti. Također, do stand-bya bit će uključena u međunarodne obučne aktivnosti koje će omogućiti bolju interoperabilnost i zajedničko djelovanje s drugim postrojbama u sastavu EUBG-a.


Na vježbi je bio i tim Inspektorata obrane, a 13. listopada dio vježbe pratio je i glavni inspektor obrane general-pukovnik Mirko Šundov koji je istaknuo važnost priprema te dobro znanje engleskog jezika ključnog osoblja. Za zadaće koje su u vježbi provedene tijekom njegova posjeta rekao je da su realizirane u potpunosti: “Moram reći da sam zadovoljan kako se pripremaju sastavnice OS-a za djelovanje u okviru Borbene skupine Europske unije. Zaista mogu pohvaliti sve sudionike na vježbi koji su sve zadaće koje sam vidio realizirali u potpunosti. Imamo razloga biti ponosni na naše vojnike, dočasnike i časnike.”


LEIDA PARLOV
Snimio TOMISLAV BRANDT