Pripadnici specijalnih snaga spremni za Afganistan

Na vježbi Poskok 15 ocjenjivački je tim Glavnog stožera OSRH od 26. do 28. listopada proveo ocjenjivanje sposobnosti sastavnica Zapovjedništva specijalnih snaga koje kao dio 3. hrvatskog kontingenta uskoro odlaze u Afganistan u misiju potpore miru Odlučna potpora. Sudeći prema dobivenim ocjenama, pripadnici ZSS-a pokazali su spremnost za sve zadaće koje su pred njima…

Ocjenjivački je tim Glavnog stožera OSRH od 26. do 28. listopada u vojarni “Josip Jović” kod Udbine na vježbi Poskok 15 proveo ocjenjivanje sposobnosti sastavnica Zapovjedništva specijalnih snaga (Special Police Training Center Special Operations Advisory Team – SPTC SOAT; i Special Police Training Center Special Operations Advisory Team Force Protection Element – SPTC SOAT FP Element), koje kao dio 3. hrvatskog kontingenta uskoro odlaze u misiju potpore miru Odlučna potpora. Sudeći prema dobivenim ocjenama, pripadnici ZSS-a pokazali su spremnost za sve zadaće koje su pred njima. “Nakon dugotrajne obuke, niza završenih stručno-specijalističkih tečajeva te prikaza i demonstracije zahtijevanih sposobnosti na završnoj vježbi Poskok 15, navedena je sastavnica u potpunosti spremna za upućivanje u misiju potpore miru Odlučna potpora i provedbu svih navedenih zadaća te je ponos cijelih Oružanih snaga RH,” rekao je nakon vježbe čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH brigadir Mijo Kožić. 

Direktor vježbe Poskok 15 satnik Damir Miljković, zapovjednik Satnije za obuku u Zapovjedništvu specijalnih snaga, imao je zadaću provesti scenarij vježbe koji vjerno dočarava događaje s kojima bi se pripadnici ZSS-a mogli susresti u misiji potpore miru Odlučna potpora. “Ovo je, dakle, priprema naših savjetnika i Force Protection snaga, točnije 24 pripadnika i pričuve koji se upućuju u Afganistan, a tamo već imamo tim koji radi na savjetovanju snaga specijalne policije Afganistana. Pripadnici ZSS-a tu imaju savjetodavnu ulogu po svim područjima,” objašnjava nam direktor vježbe dok čekamo prvi incident. Prvi je dan vježbe bio tzv. in barracks kako bi se provjerila logistička, personalna i druga spremnost, a zatim se krenulo na teren.
Incidenti su koncipirani tako da izazovu reakciju snaga koje odlaze u misiju, a pripadnici koji na vježbi predstavljaju suprotnu stranu pripremljeni su da rade sve ono što se događa u misiji i što bi na terenu moglo zahtijevati određene radnje i procedure naših snaga. Vježba je počela prvim dolaskom pripadnika ZSS-a u Središte za obuku specijalne policije afganistanskih snaga, gdje su se sastali s Afganistancima kako bi se upoznali i s njima dogovorili što će sve zajedno raditi. Zatim se simulira dolazak u bazu na savjetovanje. Tu ih dočekuje zapovjednik i šalje po postajama: savjetovanje o oružju, minama, taktici, pitanja iz područja medicine, CIMIC-a, a tu su i žene savjetnice koje rade sa ženama u Afganistanu pa tako zajedno s pripadnicima ZSS-a odlazi i pripadnica Vojne policije.

Prije našeg dolaska na Udbinu sudionici vježbe naišli su na improviziranu eksplozivnu napravu, a nešto poslije i na KBRN opasnost te su odradili sve procedure predviđene za takve situacije. Nešto poslije imali smo ih priliku vidjeti u akciji prilikom incidenta na strelištu. Scenarij je sljedeći: naši stručnjaci za oružje dolaze savjetovati afganistanske snage koje odrađuju gađanje. Uz poteškoće i međusobne razmirice, gađanje prekida incident – svađa i napad jednog pripadnika afganistanskih snaga na vlastite kolege. U takvim su situacijama uz one vojne potrebne i pedagoške vještine te dobro poznavanje kulture i načina rada afganistanskih snaga. Pripadnici ZSS-a odradili su sve prema procedurama, smirili su nastalu situaciju bez ulaska u bilo kakvu borbu, a potom se trebalo pobrinuti za ranjenika.
No, jedan je od glavnih incidenata nailazak vozila M-ATV na žičanu zapreku i zasjedu koja mu onemogućuje povratak u bazu. Osoblje koje se njim prevozi mora stoga prihvatiti borbu i ukloniti protivnika. Dva su pripadnika ZSS-a pritom ranjena i jedno je vozilo oštećeno pa pozivaju vatrenu potporu. Tu se opet gleda kako se odrađuju procedure. Prvo je potrebno otkloniti opasnost, nakon čega slijedi pružanje prve pomoći i evakuacija ranjenih iz opasnog područja. Također, prema scenariju, zbog udara RPG-a jedan je pripadnik ošamućen te je ostao u području operacije, a time se uvježbava procedura povratka izgubljenog osoblja. Nakon vježbe, sudionici su sami izložili njezin tijek te iznijeli vlastite dojmove, a zatim je uslijedila i raščlamba.


Savjetodavne zadaće u Afganistanu

Glavna će zadaća navedene sastavnice biti sposobnost savjetovanja u planiranju i provedbi temeljne i specijalističke obuke pojedinaca i vođa SPTC-a (obavještajna djelatnost, minsko-eksplozivna sredstva, pješačko naoružanje, civilno-vojna suradnja, obuka iz taktičkog zbrinjavanja ranjenika/ozlijeđenog (Tactics Combat Casualty Care – TCCC) sa sposobnošću osiguranja osnovne zdravstvene potpore (do razine ROLE 1), obuka iz područja komunikacijskih i informacijskih sustava, savjetovanje Zapovjedništva SPTC-a vezano uz vođenje i zapovijedanje u stožernim funkcijama (selekcija i profesionalni razvoj; planiranje i izrada planske i doktrinarne dokumentacije; planiranje, programiranje, opremanje, infrastruktura i samoodrživost te obuka obučavatelja). U svojem sastavu ima i savjetnicu za obuku polaznica u Središtu za obuku specijalne policije afganistanskih snaga.


Petra Kostanjšak, Foto: Josip Kopi