Vježba specijalnih snaga ZSS-a

USKOK 2015.

Na Udbini je sredinom studenog provedena impresivna vježba specijalnih snaga ZSS-a Uskok 2015. Cilj je bilo ocjenjivanje za potrebe implementacije Ciljeva sposobnosti čiji je nosilac Zapovjedništvo specijalnih snaga. Ocjenjivana je 1. grupa specijalnih snaga iz ZSS-a te stožerni časnici i dočasnici koji se pripremaju za rad u Zapovjedništvu snaga za specijalne operacije. Vježbi su prethodile višemjesečne pripreme…

U vojarnama “Drgomalj” u Delnicama i “Josip Jović” na Udbini od 8. do 12. studenog provedena je impresivna vježba specijalnih snaga ZSS-a Uskok 2015. s ciljem ocjenjivanja za potrebe implementacije Ciljeva sposobnosti čiji je nosilac Zapovjedništvo specijalnih snaga.
Ocjenjivana je 1. grupa specijalnih snaga iz ZSS-a te stožerni časnici i dočasnici koji se pripremaju za rad u Zapovjedništvu snaga za specijalne operacije. Vježbi su prethodile višemjesečne pripreme. 1. grupa specijalnih snaga iz Zapovjedništva specijalnih snaga prošla je i niz pojedinačnih obuka i tečajeva u zemlji i inozemstvu, kao i uvježbavanja, te ima iskustva iz međunarodnih operacija. Stekla je nužna znanja i vještine za uspješnu implementaciju Ciljeva razmjestivih sposobnosti za specijalne operacije. Kao preduvjet za pristupanje ocjenjivanju, stožerni su časnici trebali završiti razne međunarodne tečajeve za stožerne časnike u specijalnim operacijama. Trebali su usto sudjelovati na više međunarodnih vojnih vježbi u kojima sudjeluju pripadnici specijalnih snaga te u njima raditi na procesima donošenja odluka o planiranju i uporabi specijalnih snaga u specijalnim operacijama.
Ocjenjivanje provodi ocjenjivački tim GS OSRH čiji je čelnik brigadir Mijo Kožić. Na vježbi su sudjelovali i NATO-ovi nadzorni časnici (NATO Monitor) i to pukovnik Sandor Fabian, glavni nadzorni časnik (Senior NATO Monitor) u ime NATO-ova Zapovjedništva specijalnih snaga; bojnik Andrija Mihanović, hrvatski predstavnik u NATO-ovu Zapovjedništvu specijalnih snaga (NSHQ) te časnički namjesnik Antonio Pelegrino. Zadaća im je da nadziru i prate provodi li ocjenjivački tim GS OSRH ocjenjivanje u skladu sa standardima, metodologijom, procedurama i listama za ocjenjivanje koje su propisane u priručnicima za specijalne operacije. Supotpisnik je završne ocjene pukovnik Sandor Fabian koji svojim potpisom potvrđuje da je ocjenjivanje provedeno u skladu sa svim zahtijevanim NATO-ovim dokumentima i standardima.
Vježbu su pratila i dva promatrača iz Međunarodnog obučnog centra za specijalne operacije te predstavnici poljskih i slovenskih specijalnih snaga.
U vježbi su kao potpora sudjelovali HRZ i PZO, vod za psihološke operacije kao potpora u provedbi nesmrtonosnog djelovanja te besposadne letjelice iz Središnjice za operativno djelovanje.
Prvi je dio vježbe i ocjenjivanja proveden u delničkoj vojarni “Drgomalj”. Nakon što je dobila zadaću da krene u područje operacije, postrojba se u hodnji uputila do vojarne na Udbini gdje je proveden praktični dio vježbe na kojem su ocjenjivane tri njezine sposobnosti: vojna pomoć, izravna akcija i specijalno izviđanje.
Izravna akcija
Sve se radilo u realnoj situaciji, uvjetima i realnom vremenu u kojima specijalci djeluju. To, među ostalim, znači da se u akciju kreće noću kako bi ostali neprimijećeni: jedan od osnovnih postulata u radu specijalaca uz neizbježan faktor iznenađenja.
Daleko najsloženija i najzahtjevnija bila je izravna akcija.
Meta: Terorističko uporište u staroj trošnoj zgradi nekadašnje škole okruženoj visokim raslinjem usred ničega.
Cilj: Onesposobiti teroriste te prostor u kojem su bili učiniti sigurnim.
Promatrači te novinarsko-fotografski i snimateljski tim Hrvatskog vojnika napad su iščekivali u području operacije na koje su ubačeni gotovo četiri sata prije izravne akcije uz informaciju da će sve početi za desetak minuta. Ali, zanemarili smo najvažnije. Faktor iznenađenja. Nitko, pa ni ljudi koji su sudjelovali u organizaciji vježbe, osim voditelja specijalnih timova infiltriranih u područje operacije, nije znao koju će taktiku primijeniti i u koje vrijeme. Jedini koji je imao podatke o njihovu kretanju bio je TOC (Taktičko-operativni centar) kojem su se javljali sa svake kontrolne točke do mete.
Tako smo i mi, ne znajući, postali dio igre. Osluškivali smo, promatrali, tražili sve što bi upućivalo da će uskoro napad. Ali, ništa….. I tako su prolazile minute, pa sat, dva, tri….. Hladnoća je najprije počela probijati kožu, a onda i lediti kosti. Gluho je doba noći remetio tek tu i tamo, iz daljine, pokoji lavež pasa. I kad smo se već pomirili sa sudbinom da ćemo ondje dočekati i svitanje, opustili se i prestali razmišljati o mogućim scenarijima, zapucalo se sa svih strana. Pa oni su tko zna koliko dugo bili oko samog terorističkog uporišta i u njemu. Svega stotinjak metara od nas. Pucanje… bljeskovi oružja kojim su bili naoružani… “Ima ranjenih,” viče netko, “… prostrjelna rana u području trbuha….” Zove se MEDEVAC…. “Je l’ sve čisto, je l’ sve čisto?” Dolazi medicinski tehničar. Ranjenici se pripremaju za transport. Helikopter je već tu. Sve se radi brzo. Uspjeh akcije ovisi o sekundama, ne o minutama. Cijelo su im vrijeme potpora bili ganeri iz MRAP M-ATV-a.
Iako je izgledalo konfuzno, sve je zapravo bilo po procedurama, savršeno vremenski tempirano i organizirano. Meta je uništena, terorističko uporište očišćeno, akcija uspjela. Vrijeme završetka akcije tri sata poslije ponoći.
Zamjenik direktora vježbe satnik Damir Miljković poslije nam je objasnio kako je izravnoj akciji prethodilo prikupljanje podataka, među ostalim, i o besposadnim letjelicama, prisluškivanje veza i mobitela i prekid komunikacija te brojne druge radnje u kojima je potporu pružala Središnjica za obavještajnu potporu.
Rekao je i kako su se u sklopu vježbe, kroz brojne incidente, provjeravale i druge sposobnosti specijalnih snaga kao što je pregovaranje sa seoskim starješinama, komunikacija s civilnim stanovništvom, nesmrtonosno djelovanje s mogućim protivnicima, postupanja u slučaju NBK obrane, rad pod maskama, procedure i izvješćivanje, pozivanje tima za razminiranje…. Jedna od ocjenjivanih sposobnosti bila je i vojna pomoć koja podrazumijeva obuku pripadnika snaga druge zemlje kako bi mogli sami organizirati i provoditi akcije.
Takve specijalne zadaće mogu provesti samo najbolji od najboljih, oni koji su prošli najteže obuke u kojima su išli i preko granica izdržljivosti. Ne čudi stoga što za specijalne postrojbe kažemo da su elitne.
I za kraj, kao potvrda vrhunske osposobljenosti i postupanja po strogo određenim i vrlo visokim standardima definiranim priručnikom za ocjenjivanje specijalnih postrojbi, bila je ocjena borbeno spremni kojom ih je ocijenio čelnik ocjenjivačkog tima brigadir Mijo Kožić, a koja je relevantna i priznata u svim zemljama članicama NATO saveza.


Brigadir Mijo Kožić, čelnik ocjenjivačkog tima
Budući da je vježba Uskok provedena s ciljem ocjenjivanja specijalnih snaga ZSS-a, više o tome rekao nam je čelnik ocjenjivačkog tima brigadir Mijo Kožić, načelnik Odjela za borbenu spremnost u Operativnoj upravi GS OSRH: “Tijekom ocjenjivanja provjeravane su sposobnosti planiranja, pripreme i provedbe specijalnih operacija te osposobljenost za puni spektar specijalnih operacija (uključujući tri temeljne zadaće: specijalno izviđanje i motrenje, izravnu akciju i vojnu pomoć), neovisno ili kao pridodani element. Provjeravane su i sposobnosti uspostavljanja procedura i uporabe opreme u svrhu zračno-kopnene integracije na taktičkoj razini, provođenja multinacionalne združene sposobnosti specijalnih operacija noću i danju u svim okruženjima i terenima te implementiranja neubojitih procedura.”
Brigadir Kožić dodao je da je usto ocjenjivana i sposobnost planiranja, praćenja i koordiniranja operacije ubacivanja i izvlačenja vlastitim sredstvima, kao i integriranja odgovarajuće medicinske sposobnosti te upravljanja dostupnim obavještajnim podacima i održavanja odgovarajuće razine zaštite snaga.
 “1. grupa specijalnih snaga i stožerni časnici ZSS-a uložili su izniman napor u pripremu, koja je trajala dulje od godine dana, za ovo ocjenjivanje prema standardima snaga za ocjenjivanje specijalnih snaga (SOFEVAL EVALUATION), te je bila izvrsno pripremljena. Pokazala je visok stupanj profesionalnosti i motiviranosti i ocijenjena je borbeno spremnom (COMBAT READY) što znači da je zadovoljila sve standarde implementacije Ciljeva sposobnosti,” izjavio je brigadir Mijo Kožić.


Glavni nadzorni časnik (Senior NATO Monitor) pukovnik Sandor Fabian
Pukovnik Sandor Fabian, glavni nadzorni časnik u ime NATO-ova Zapovjedništva specijalnih snaga, nadzirao je rad ocjenjivačkog tima GS OSRH te istaknuo kako su specijalne snage OSRH pokazale vrlo visoku razinu spremnosti i sposobnosti: “Oružane snage RH mogu se ponositi pokazanim sposobnostima. Specijalne snage postigle su znatan napredak i razvile potrebne sposobnosti, za što im je trebalo vremena, ali isplatilo se jer su pokazane visoke sposobnosti kao i interoperabilnost s NATO-ovim standardima i zahtjevima.”
Zadovoljan je i ocjenjivačkim timom. “Dva su člana tima završila Tečaj za ocjenjivanje specijalnih snaga (SOFEVAL) NATO-ova Zapovjedništva specijalnih snaga i sad su imali priliku primijeniti stečena znanja. Ocjenjivački tim OSRH organizirao je i proveo ocjenjivanje prema NATO-ovim standardima. Zadovoljan sam i ponosan što sam dio ovog ocjenjivačkog tima.”
Istaknuo je i da je tijekom vježbe vidio mnogo toga što će uvrstiti kao primjere dobre prakse i naučene lekcije s vježbi i ocjenjivanja: “Sljedeći će tečaj SOFEVAL biti proveden u veljači 2016. godine. Na njemu ću primijeniti neke preporuke ocjenjivača za polaznike kako bismo ih podijelili s predstavnicima drugih zemalja ukoliko oni tako odluče. Neka praktična znanja koja sam uočio usvojit ću kao osobno iskustvo i predstaviti ih u NATO-ovu Zapovjedništvu specijalnih snaga, kao i drugim članicama u cilju podizanja njihovih sposobnosti.”
Tijekom vježbe u više je navrata koristio riječ impresivno: “Riječ impresivno doista sam često koristio. SOFEVAL je najnoviji program ocjenjivanja spremnosti snaga. Još je tu dosta nedostataka koje treba ispraviti u odnosu na postojeće programe (CREVAL, TACEVAL, MAREVAL). Hrvatska je mala zemlja, no ocjenjivanje provodi na način koji svakako može poslužiti kao uzor drugim članicama, što je po meni impresivno. Zadivljujući su i uloženi angažman i materijali koje su vaši ocjenjivači izradili za pripremu i ocjenjivanje stoga sam taj izraz često koristio. Primijetio sam da se u procesu pridržavaju NATO-ovih preporuka te da su u više navrata učinili i više od traženog.”


LEIDA PARLOV
FOTO: TOMISLAV BRANDT