Vježba Spremnost 16

Na vježbi Spremnost 16 provedeno je ocjenjivanje deklariranih snaga za pojačane NATO-ove Snage brzog odgovora u 2017. u kojem je sudjelovao Vod Vojne policije iz Pukovnije Vojne policije, Special Operations Task Unit (SOTU) iz Zapovjedništva specijalnih snaga i Civil-Military Cooperation (CIMIC) tim iz Hrvatske kopnene vojske te 2. mehanizirana satnija za Bojnu grupu mehaniziranog pješaštva II HKoV-a sukladno zahtjevima Ciljeva sposobnosti…

Na vježbi Spremnost 16 održanoj od 9. do 11. svibnja na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju provedeno je ocjenjivanje deklariranih snaga za pojačane NATO-ove Snage brzog odgovora (Enhanced NATO Response Force/Very High Readiness Joint Task Forces – eNRF/VJTF 2017) u kojem je sudjelovao Vod Vojne policije iz Pukovnije Vojne policije, Special Operations Task Unit (SOTU) iz Zapovjedništva specijalnih snaga i Civil-Military Cooperation (CIMIC) tim iz Hrvatske kopnene vojske. Provedeno je također ocjenjivanje 2. mehanizirane satnije za Bojnu grupu mehaniziranog pješaštva (BGMP) II HKoV-a sukladno zahtjevima Ciljeva sposobnosti.
Vježba na zemljištu (VNZ) temeljila se na realnim scenarijima mogućih situacija u provedbama operacija potpore miru (Peace Support Operations), kao i operacija odgovora na krize (Crisis Response Operations) prilikom eventualnog angažiranja snaga za eNRF u 2017., odnosno 2. mehanizirane satnije za BGMP II. Zahtijevane sposobnosti sastavnica Oružanih snaga koje je ocjenjivao ocjenjivački tim Glavnog stožera OSRH za eNRF 2017. bile su brojne. Vod VP-a tako je prikazao i demonstrirao sposobnosti za provođenje vojnopolicijskih operacija (operacije potpore mobilnosti, sigurnosne operacije i vojnopolicijske operacije) u svrhu potpore nadređenog zapovjedništva. SOTU tim prikazao je i demonstrirao sposobnosti za provođenje izravnih akcija, vojne pomoći i specijalnog izviđanja. CIMIC tim prikazao je i demonstrirao sposobnosti za provođenje operacija civilno-vojne suradnje kontinuiranom prosudbom civilnog okružja i sudionika, savjetovanjem zapovjednika o civilnom okružju, uspostavljanjem suradnje s civilnim akterima u području operacije u potpori zapovjednikove misije, učinkovitim pregovaranjem i medijacijom te izradom CIMIC prosudbe i projektima.
Pripadnici 2. mehanizirane satnije bojne Gromovi su u sklopu ocjenjivanja spremnosti po CREVAL-u za Borbenu grupu mehaniziranog pješaštva nakon ocjenjivanja Field Evaluation imali ocjenjivanje satnije u provedbi napadnih operacija te provedbi operacija stabilnosti – osiguranju baze, provedbi ophodnji i sl.
Na vježbi Spremnost 16 bili su i NATO MONITOR-i iz NATO-ova Zapovjedništva Allied Land Command (LANDCOM) iz Izmira, Turska, i to Senior NATO MONITOR pukovnik Radu Poppa iz Rumunjske, pukovnik Marco Locati iz Italije i pukovnik Atanas Lefterov iz Bugarske. Pratili su i nadzirali rad ocjenjivačkih timova GS OSRH i HKoV-a te su svojim supotpisom na završnim ocjenama potvrdili da je ocjenjivanje provedeno prema svim zahtijevanim NATO-ovim Standardima snaga Savezničkog zapovjedništva za operacije (ACO Forces Standards), kao i da su poštivane sve procedure, metodologija te način izračuna završne ocjene.


Pukovnik Radu Poppa senior NATO MONITOR
Senior NATO MONITOR pukovnik Radu Poppa istaknuo je tijekom provedbe vježbe Spremnost 16 kako Savezničko kopneno zapovjedništvo (LANDCOM) od svojeg formiranja ima zadaću omogućivati da NATO očuva sposobnosti i interoperabilnost kopnenih snaga stečene naporima u borbenim operacijama zadnjih godina. LANDCOM stoga nudi ekspertizu u cilju spremnosti, razine sposobnosti i standardizacije snaga NATO-ovih i kopnenih snaga, uključujući i ocjenjivanje te certifikaciju. Također, LANDCOM imenuje monitore koji nadgledaju i prate ocjenjivački proces kako bi se stvorili uvjeti da se vojne sposobnosti svih postrojbi koje su matične zemlje deklarirale za NATO provjeravaju ujednačenim NATO-ovim standardima, dodao je pukovnik Poppa. “Na vježbi Spremnost 16 tijekom koje su ocjenjivane postrojbe OSRH bio je prisutan tim NATO-ovih monitora, a njihova je zadaća bila lakša s obzirom na to da su kopnene snage OSRH upoznate s NATO-ovim sustavom ocjenjivanja CREVAL koji se u Hrvatskoj provodi od pristupanja NATO-u 2009. godine. Spremnost 16 organizirana je kao složena vježba u kojoj se obuka i ocjenjivanje niza kopnenih postrojbi OSRH provode kombinirano kako bi se ispunili kriteriji ocjenjivanja borbene spremnosti. Vrijeme i napori koje su sudionici uložili u uspjeh vježbe te njihova profesionalnost dokaz su predanosti OSRH u ispunjavanju zadaća u okviru NATO saveza,” zaključio je na kraju vježbe pukovnik Radu Poppa. 


Umjesto dosadašnjih Snaga brzog odgovora (NATO Response Force – NRF) NATO predviđa pojačani NRF, odnosno enhanced NRF. Vrijednost pojačanog NRF-a leži u ponovnom utvrđivanju strateškog kontinuuma u odvraćanju protivnika NATO-a. Istaknutu ulogu u tome imaju Združene namjenski organizirane snage vrlo visoke spremnosti (Very High Readiness Joint Task Forces – VJTF) s kategorijom spremnosti (readiness) i mogućnošću reakcije (responsiveness) gdje se planira sudjelovanje ocijenjenih sastavnica tijekom 2017., dok će 2016. i 2018. biti u sastavu Inicijalne grupe pratećih snaga (Initial Follow-on Forces Group – IFFG).


Brigadir Mijo Kožić, čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH
“Spremnost sastavnica OSRH za IFFG/VJTF definira se kao ‘odgovarajuće sposobnosti i snage koje su uvježbane, interoperabilne, razmjestive i mogu biti održavane u odgovarajućim operativnim strukturama i grupacijama u odgovarajućoj razini spremnosti za pokret da bi odgovorile na zahtjeve Saveza na pravodoban, odgovarajući i kredibilan način u svrhu osiguranja saveznika, odvraćanja protivnika i mogućnošću odgovora na sve neplanirane situacije koje se mogu dogoditi’,” rekao je brigadir Mijo Kožić, čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH. “VJTF je zamišljen kao stalna, stojeća snaga koja se sastoji od multinacionalne kopnene postrojbe razine brigade, pojačanih pomorskih snaga, združenih zračnih snaga te robusnih specijalnih i logističkih sposobnosti. Sve snage NATO-a, među njima i sastavnice OSRH koje će participirati u VJTF-u, služit će kao kredibilna vojna sila s mogućnošću slanja nedvojbene poruke o savezničkoj zajedničkoj odlučnosti koja će u tom smislu pridonijeti efektu odvraćanja protivnika i osiguranja saveznika,” zaključio je brigadir Kožić.


Satnik Danijel Krišto, voditelj pododsjeka S3 2. mehanizirane bojne Gromovi GMTBR-a
Na vježbi Spremnost 16 ocjenjivala se spremnost 2. mehanizirane satnije za Borbenu grupu mehaniziranog pješaštva. Tijekom ocjenjivanja Field Evaluation ocjenjujemo Satniju u provedbi napadnih operacija te operacija stabilnosti, a dio Satnije imat će zadaće Snaga brzog odgovora.
Obučni ciklus Satnije počeo je u srpnju 2015. i obuhvatio je brojne pojedinačne obuke, obuke posada, timova i desetina. Obučavali smo vodove, proveli smo bojna gađanja desetina, vodova, kao i bojno gađanje cijele Satnije uz potporu minobacača 82 i 120 mm. Sve je to prethodilo ocjenjivanju po CREVAL-u. Mogu reći da sam iznimno zadovoljan radom i zalaganjem naših vojnika, dočasnika i časnika.


Lada Puljizević, Snimio Tomislav Brandt