Ocjenjivanje spremnosti logističkih postrojbi

U vojarni “Croatia” i Zračnoj luci “Pula” provedeno je krajem ožujka ocjenjivanje spremnosti “Logistička baza u borbenom rasporedu više taktičke postrojbe”. Ocjenjivanje je proveo ocjenjivački tim GS OSRH, a ocjenjivani su vodovi sljedećeg sastava: Tim za kontrolu kretanja, Vod za pretovar i Vod za opskrbu gorivom. Na završnom ocjenjivanju sposobnosti pripadnici Satnije praktično su prikazali spremnost i sposobnost za uspješnu provedbe zadaća te su ocijenjeni “borbeno spremni”…

U okviru vježbe na zemljištu Štit 17 u vojarni “Croatia” i Zračnoj luci “Pula” provedeno je krajem ožujka ocjenjivanje spremnosti “Logistička baza u borbenom rasporedu više taktičke postrojbe”. Ocjenjivane su sastavnice deklarirane po Cilju sposobnosti (Razmjestive sposobnosti – za potporu NATO-ovih operacija) u Zapovjedništvu za potporu uz nazočnost NATO-ovih monitora iz HQ LANDCOM Izmir.
Ocjenjivanje je proveo ocjenjivački tim GS OSRH, a čelnik tima bio je brigadir Mijo Kožić iz Operativne uprave GS OSRH. Na ocjenjivanju sposobnosti satnije (SUPPORT COY) iz Bojne za opću logističku potporu (BzOLP) ZzP-a ocjenjivani su vodovi sljedećeg sastava: Tim za kontrolu kretanja, Vod za pretovar i Vod za opskrbu gorivom.
Cilj ocjenjivanja bio je prikazati sposobnosti Voda za pretovar, Tima za kontrolu kretanja i Voda za opskrbu gorivom u sklopu Satnije za potporu.
Vod za pretovar prikazao je sposobnost iskrcaja paletiziranog i kontejneriziranog tereta i kombinaciju utovara i pretovara svih logističkih kapaciteta.
Tim za kontrolu kretanja demonstrirao je sposobnosti za kontrolu kopnenog prometa unutar dodijeljenog mu dijela transportne mreže u području operacija te sposobnosti za koordinaciju, potporu i nadzor otpreme vozila, kontejnera i materijalnih sredstava iz luka istovara u suradnji s postrojbom za pretovar kao i sposobnost praćenja sredstva koristeći standardne NATO-ove automatske informacijske sustave.
Vod za opskrbu gorivom imao je sposobnost skladištenja goriva u savitljivim ili čvrstim spremnicima sa svim sredstvima za prijam i izdavanje. Uz navedeno vidjeli smo i sposobnost preuzimanja goriva od autocisterne s pumpnim paketom koji također može premještati gorivo između skladišnih paketa ili prema distribucijskom paketu.
Zapovjednica ocjenjivane Satnije za potporu bila je natporučnica Nikolina Beraković koja je pripremila Satniju za ocjenjivanje i odgovorila na sve izazove koji su bili potrebni da Satnija može prikazati sve sposobnosti vodova i tako postići potpunu implementaciju cilja za razmjestive logističke sposobnosti. Senior NATO monitor uručio joj je plaketu od zapovjednika HQ NATO LANDCOM Izmir kojom potvrđuje da je Satnija “borbeno spremna”.
Čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH brigadir Mijo Kožić istaknuo je da je u organizaciji ZzP-a na vježbi realno prikazano okružje za prikaz zahtijevanih logističkih sposobnosti Satnije. Scenarij vježbe podupirao je sve aktivnosti kroz koje su se ocjenjivale zadaće iz matrice zahtijevanih sposobnosti vodova.
Na završnom ocjenjivanju sposobnosti ocjenjivačkom timu GS OSRH pripadnici Satnije praktično su prikazali spremnost i sposobnost za uspješnu provedbu zadaća koja se od njih tražila iz matrice sposobnosti te su ocijenjeni borbeno spremni za sve zadaće i aktivnosti iz Cilja razmjestivih sposobnosti za logističku satniju.
Direktor vježbe brigadir Ivica Raguž nakon vježbe izjavio je: “Danas kad je vježba gotova s ponosom i sigurnošću mogu potvrditi da smo sve planske elemente dobro proveli, a vježba je iz moje perspektive direktora vježbe provedena vrlo uspješno. Naravno da to nije samo moja zasluga kao direktora vježbe već i glavnog planskog tima ZzP-a i postrojbi iz Bojne za opću logističku potporu koje su bile uključene u ocjenjivanje, a od svih sudionika izvukli smo maksimum i uspješno smo izvršili sve obveze koje je pred nas postavio i zahtijevao ocjenjivački tim GS OSRH.”
Možemo zaključiti da je cilj koji je postavljen pred Zapovjedništvo za potporu svakako postignut, a što je ujedno i pokazatelj visokih sposobnosti Glavnog planskog tima i ocjenjivanih djelatnika iz postrojbi Bojne za opću logističku potporu. Upravo su oni zahvaljujući svojem znanju, uloženom trudu i radu proveli sve zadaće koje su od njih zahtjevane te od ocjenjivačkog tima GS OS RH ocijenjeni “borbeno spremni”.


Na vježbi Štit 17 i ocjenjivanju sastavnica ZzP-a sudjelovali su NATO Monitori iz HQ NATO LANDCOM Izmir (NATO Senior Monitor: LTC LOCATI Marco – Italija, NATO Junior Monitor 1: LTC DIMITROV Dimitar – Bugarska i NATO Junior Monitor 2: MAJ ASHWORTH Hamilton – USA). Oni su nadzirali i pratili cjelokupan rad ocjenjivačkog tima GS OSRH i svojim supotpisivanjem ocjene potvrdili da je u potpunosti primijenjen NATO-ov standard CREVAL ocjenjivanja za navedenu logističku satniju.


Brigadir Ivica Raguž, direktor vježbe, Zapovjedništvo za potporu

Jeste li zadovoljni cjelokupnim procesom priprema za ocjenjivanje i provedenom vježbom?
S obzirom na to da je planski proces za vježbu trajao iznimno kratko, svega tri mjeseca, danas kad je vježba gotova moram istaknuti iznimno zadovoljstvo ostvarenim ciljevima vježbe. Za mene osobno najveći je izazov bio kako u relativno kratkom vremenu provesti sve planske procese. Moram priznati da je Glavni planski tim za ovu vježbu odlično identificirao sve zahtjeve i planove vježbe te da smo uspjeli iz dodijeljenog vremena postići maksimalni učinak. Pa ipak za uspješnu provedbu vježbe najzaslužniji su djelatnici Bojne za opću logističku potporu s naglaskom na djelatnike postrojbi koje su ocjenjivane, i to namjenski organizirane Satnije za potporu s tri sastavnice (Vod za pretovar tereta, Tim za kontrolu kretanja i Vod za opskrbu gorivom).
Dojmovi NATO-ova monitora te čelnika Ocjenjivačkog tima i predstavnika Inspektorata obrane također su vrlo pozitivni. Tome u prilog ide svakako i prijedlog koji će u pisanom izvješću inicirati čelnik NATO-ovih monitora da se proces planiranja vježba za ovako male snage (do jačine Satnije) može isplanirati u puno kraćem vremenu nego što to zahtijeva NATO-ova direktiva “BI-SC Collective Training and Exercise Directive 075-003” iz listopada 2013. godine.
Prvi ste put u ulozi direktora vojne vježbe, kakvi su dojmovi ?
Moja prethodna iskustva u nacionalnim i multinacionalnim vojnim vježbama u RH i inozemstvu najčešće su bila u ulozi RLS časnika ili stožernog logističkog časnika u igrajućoj postrojbi, stoga moram priznati da sam u početku imao određene dvojbe. Međutim, s druge strane dodjeljivanjem ove uloge na vježbi zapovjednik Zapovjedništva za potporu general-bojnik Mladen Fuzul povjerio mi je iznimnu čast. Nakon uspješno provedene vježbe na kojoj su tri logističke sastavnice dobile ocjenu COMBAT READY, zapovjednik ZzP-a kao i svi djelatnici ZzP-a mogu biti ponosni. U svakom slučaju, za mene je ovo bilo prvo iskustvo i vjerujem da ćemo iskustva stečena u planiranju i provedbi vježbe znati primijeniti i poboljšati u idućim vježbama. Već koncem svibnja OSRH sudjeluje na velikoj MVV Saber Strike 17 u Litvi na kojoj će biti većina pripadnika ZzP-a koji su dali doprinos u ovoj vježbi i to je sljedeći veliki ispit sposobnosti ZzP-a u međunarodnom okruženju.


Pukovnik Marco Locati, čelnik NATO-ova ocjenjivačkog tima iz HQ NATO LANDCOM Izmir

Jesu li po vašem mišljenju sastavnice Zapovjedništva za potporu ispunile sve obveze i prikazale pune sposobnosti postrojba ocjenjivanih tijekom vježbe Štit 17?
Tijekom vježbe Štit 17 ocjenjivački tim Glavnog stožera OSRH ocjenjivao je sastavnice Zapovjedništva za potporu prema NATO-ovu programu ocjenjivanja borbene spremnosti CREVAL. Cilj tog programa je ocijeniti spremnost postrojbe za ispunjavanje svih obveza te prikazati sposobnosti u skladu sa standardima Saveza. Ocjenjivane postrojbe dobile su ocjenu borbeno spreman, odnosno utvrđeno je da su u potpunosti sposobne provesti dodijeljene zadaće.

Kako ocjenjujete poštivanje standarda, postupaka i metodologije u primjeni CREVAL-a ocjenjivačkog tima Glavnog stožera Oružanih snaga RH, na čelu s brigadirom Mijom Kožićem?
Brigadir Kožić vodio je tim vrlo kompetentno te su sve aktivnosti bile provedene na profesionalan način, a sve aktivnosti provedene su u skladu sa standardima i procedurama NATO-a. Na temelju trogodišnjeg iskustva u Nadzornom timu NATO-a za CREVAL u raznim članicama NATO-a tvrdim kako je brigadir Kožić jedan od najstručnijih te najprofesionalnijih ocjenjivača s kojima sam surađivao.

Kako ocjenjujete organizaciju vježbe, razinu opremljenosti ocjenjivanih postrojba i odgovora časnika OSRH s kojima ste komunicirali?
Vježba na kojom su se ocjenjivale navedene postrojbe u potpunosti je bila tome prilagođena a pripadnici ocjenjivanih postrojba na svim razinama pokazali su visoku motiviranost, kohezivnost i profesionalnost.

Imate li preporuka za Ocjenjivački tim vezano za provedbu standarda CREVAL-a odnosno za organizaciju vježbe tijekom koje se provodi ocjenjivanje?
Nemam posebnih preporuka jer je kako sam prethodno naveo, ocjenjivanje provedeno sukladno NATO standardima a i sama vježba je bila pripremljena na odgovarajući način prema NATO-ovoj direktivi za vježbe.

Biste li nešto posebno izdvojili iz vašeg boravka u Hrvatskoj?
Da, istaknuo bih izrazitu gostoljubivost ljudi s kojima sam surađivao, zemlju bogate povijesti i tradicije. Radujem se ponovnom dolasku u Hrvatsku, bude li prilike za to.
Možemo zaključiti da je cilj koji je postavljen pred Zapovjedništvo za potporu svakako postignut, a što je ujedno i pokazatelj visokih sposobnosti Glavnog planskog tima i ocjenjivanih djelatnika iz postrojbi Bojne za opću logističku potporu. Upravo su oni zahvaljujući svojem znanju, uloženom trudu i radu proveli sve zadaće koje su od njih zahtjevane te ih je ocjenjivački tim GS OSRH ocijenio ocjenom ”borbeno spremni”.


Tekst: Ines Benković, Fotoarhiva ZzP-a