Ocjenjivanje borbene pripremljenosti vodova HKoV-a

Na lokacijama razmještaja postrojbi ocjenjivački timovi HKoV-a proveli su ocjenjivanje borbene pripremljenosti Voda za protueksplozijsku zaštitu iz Inženjerijske pukovnije i Multifunkcionalnog voda iz sastava Bojne NBKO HKoV-a prema NATO-ovim standardima ocjenjivanja borbene spremnnosti kopnenih snaga (CREVAL). Ocjenjivane sastavnice u potpunosti su implementirale sve obveze koje su navedene u njihovim Ciljevima sposobnosti i postale su borbeno pripremljene u skladu sa svojom matricom sposobnosti i kategorijom spremnosti…

Ocjenjivački timovi HKoV-a proveli su ocjenjivanje borbene pripremljenosti Voda za protueksplozijsku zaštitu (Vod za PEZ) iz Inženjerijske pukovnije i Multifunkcionalnog voda (MF vod NBKO) iz sastava Bojne NBKO HKoV-a prema NATO-ovim standardima ocjenjivanja borbene spremnosti kopnenih snaga (CREVAL) koji su navedeni u Ciljevima sposobnosti 2017.
Ocjenjivanje se provodilo 8. studenog na lokacijama razmještaja postrojbi u vojarni ”Skakavac“ – Skakavac, gdje se nalazi vod PEZ, Pionirske bojne, Inženjerijske pukovnije HKoV-a i vojarni ”Pukovnik Marko Živković“ u Velikoj Gorici, i 9. studenog gdje je smješten MF vod NBKO bojne NBKO HKoV-a.
Nadzor ocjenjivanja provodio je nadzorni tim iz LANDCOM-a OF-3 Jean-Philippe Dieulangard (FRA), LANDCOM Izmir – Senior NATO Monitor i OF-2 Robert Glavina, GS OSRH – Junior NATO Monitor te nadzorni tim GS OSRH na čelu s brigadirom Mijom Kožićem.
Cilj je bio u što realnijim uvjetima provesti ocjenjivanje prema matricama sposobnosti i ostvariti status te dobiti ocjenu borbene pripremljenosti.
Ključne sposobnosti Voda za PEZ onesposobljavanje su konvencionalnih (MES, UbS) i improviziranih eksplozivnih naprava (IEN), te neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).
Multifunkcionalni vod NBKO ima ključne sposobnosti RBK dekontaminacije ljudi, oružja, vozila, opreme i površina (komunikacija, objekata i taborskih prostorija) te detekcije kemijskih, bioloških i radioloških agenasa i toksičnih industrijskih materijala (kemikalija).
Uz sposobnosti za namjenske zadaće, navedeni vodovi razvijaju sposobnosti u potpori misiji Oružanih snaga RH – pomoći civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju te potpori civilnom društvu.
Senior NATO MONITOR OF-3 Jean-Philippe Dieulangard (FRA) iz LANDCOM-a potvrdio je u službenoj ocjeni da su ocjenjivane postrojbe demonstrirale visoki stupanj borbene pripremljenosti. Ocjenjivački timovi HKoV-a na čelu s bojnikom Željkom Javorovićem i satnikom Jozom Brekalom proveli su sve propisane aktivnosti na profesionalan način te su primijenili sve obveze iz NATO-ova standarda CREVAL koji je bio u potpunosti implementiran.
Čelnik nadzornog tima GS OSRH brigadir Mijo Kožić na kraju ocjenjivanja zaključio je da su ocjenjivane sastavnice Hrvatske kopnene vojske u potpunosti implementirale sve obveze koje su navedene u njihovim Ciljevima sposobnosti, a uz ocjenjivanje nacionalnog tima te nadzorom od časnika iz NATO-a postale borbeno spremne u skladu sa svojom matricom sposobnosti i kategorijom spremnosti.
Zapovjednici ocjenjivanih vodova sa svojim vodovima dostigli su sve standarde prema dodijeljenoj misiji i zadaći te kategoriji spremnosti u skladu s NATO-ovim standardima. Postrojbe su pružile svu potrebnu potporu u obuci i opremanju da zadovolje sve uvjete iz lista za ocjenjivanje.


Poručnik Ivan Baković, zapovjednik Voda za PEZ

Iskazana borbena pripremljenost rezultat je dugotrajnog procesa obuke unutar Pionirske bojne. Osiguranje i uvođenje novih materijalno-tehničkih sredstava u uporabu Inženjerijske pukovnije te postrojbena obuka pojedinca iz temeljnih vojnih vještina (TVV) i specijalističkih vojnih vještina (SVV) rezultirali su obučenim pripadnicima, koji s opremom daju obučene i funkcionalne timove za provedbu zadaća PEZ. Potvrda borbene pripremljenosti rezultat je rada, ne samo pripadnika Voda za PEZ, već Pionirske bojne i Inženjerijske pukovnije u cijelosti. Razvijanje sposobnosti PEZ nastavit će se daljnjom provedbom zadaća proizišlih iz misije postrojbe, a zahvaljujem svojim podređenima i nadređenima na odgovornom i vojničkom odnosu prema zadaći.

Poručnica Mirela Volf, zapovjednica ocjenjivanog MF voda NBKO

Iskazanim angažmanom i radom te završnom pokaznom vježbom potvrdili smo potpunu pripremljenost MF voda NBKO u traženim zahtjevima lista za ocjenjivanje za buduće operacije, uključujući specijalističke NBK zadaće i zadaće potpore civilnim strukturama. Nadamo se skorašnjoj modernizaciji postojećih sredstava i opreme kako bismo, sukladno Ciljevima sposobnosti, bili još spremniji i učinkovitiji te dali što veći doprinos modernim oružanim snagama. Ostvarena novocertificirana sposobnost od hrvatskog ocjenjivačkog tima i potvrđena od NATO-a uspjeh je cijele Bojne NBKO. Najveći su doprinos dali njezini pripadnici svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem.


Bojnik Jean-Philippe Dieulangard (FRA) – Senior NATO MONITOR, LANDCOM HQ, Izmir

Jesu li sastavnice HKoV-a ispunile sve obveze i prikazale punu sposobnost tijekom ocjenjivanja Voda za protuminsko djelovanje i Voda za NBKO?
Ocjenjivanje se provodilo unutar vojarne (In-Barracks Evaluation) te je dvjema postrojbama bio izazov dokazati visoku spremnost. Njihovi zapovjednici, poručnica Mirela Volf i poručnik Ivan Baković odlično su odradili posao i pokazali iznimnu profesionalnost, motivaciju te pripadnost postrojbi, posebice prilikom prikazivanja sposobnosti tijekom vježbi provedenih u sklopu ocjenjivanja.

U kojoj se mjeri Ocjenjivački tim HKoV-a pridržavao standarda, postupaka i metodologije CREVAL-a?
Zaista bih želio zahvaliti osoblju OSRH na sjajnoj potpori, brigadiru Miji Kožiću i satniku Robertu Glavini, koji su mi pružili savjete temeljem svojeg bogatog iskustva u provedbi procesa CREVAL. Oba ocjenjivanja provedena su u skladu sa Stanadardima snaga Savezničkog zapovjedništva za operacije (Allied Command Operations Forces Standards – AFS, 7. Svezak – CREVAL). Zahvalio bih bojniku Željku Javoroviću te satniku Jozi Brekalu koji su profesionalno vodili ocjenjivački tim i time omogućili vrlo učinkovito ocjenjivanje.

Kakva je vaša ocjena organizacije Ocjenjivačkog tima, razine opremljenosti ocjenjivanih postrojbi te odgovora dobivenih od časnika OSRH s kojima ste razgovarali?
Oba ocjenjivačka tima primjereno su popunjena, s visokom spremnošću i iskustvom, a ocjenjivane su postrojbe pokazale visoku profesionalnost i motiviranost tijekom cijelog procesa, a posebice u pokaznoj vježbi koja je istaknula visoku razinu opremljenosti i obučenosti te pružila dobru priliku za komunikaciju s časnicima iz OSRH. Bilo je to zanimljivo iskustvo.
Imate li preporuka za ocjenjivačke timove HKoV-a vezano za punu primjenu standarda, postupaka i metodologije CREVAL-a ili pak za pripremu pokazne vježbe tijekom ocjenjivanja?
Preporuka nije potrebna jer su vaši ocjenjivački timovi već usvojili nove preporuke AFS (iz VII. sveska). Osim aktivnosti u okviru CREVAL-a, hrvatski ocjenjivački timovi dodatno će u što većoj mjeri definirati kriterije i mjere učinkovitosti kako bi ocjenjivanje bilo što opsežnije. Ocjenjivački timovi HKoV-a u potpunosti su proveli sve NATO-ove standarde ocjenjivanja borbene pripremljenosti i u potpunosti provode sve NATO-ove standarde za borbenu spremnost te mogu pohvaliti njihovo znanje i stručnost.
Kako ocjenjujete potporu zemlje domaćina odnosno potporu tijekom vašeg boravka u Republici Hrvatskoj?
Potpora zemlje domaćina bila je besprijekorna. Sve je bilo organizirano vrlo profesionalno i u prijateljskoj atmosferi. Mogu reći kako je moj boravak u Republici Hrvatskoj bio vrlo korisno iskustvo u stručnom i osobnom pogledu.

Što biste istaknuli kao najvažnije iskustvo tijekom zadaće u HKoV-u i Republici Hrvatskoj?
Istaknuo bih posjet Vojnom muzeju na Turnju u Karlovcu, kao simbolu junaštva u Domovinskom ratu. Bila je to sjajna prilika za razumijevanje ponosa i pobjedničkog duha te zajedništva u Hrvatskoj vojsci.


OJI, Foto Mladen Čobanović