Održana vježba Spremnost 15

“Glavna je svrha vježbe nacionalna certifikacija NOS-a NRF-a za 2016., a cilj je vježbe demonstracija obučenosti i uvježbanosti. Vrlo sam zadovoljan svime što je satnija ovdje pokazala,” kazao nam je direktor vježbe brigadir Tihomir Kundid, načelnik stožera GMTBR-a.

{fdshortcode action=”show” date=”29.05.2015″}

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja od 6. do 13. lipnja održana je vježba Spremnost 2015, u sklopu koje je provedeno nacionalno ocjenjivanje postrojbe deklarirane za NATO-ove snage brzog odgovora (NRF snage), koja će biti u statusu spremnosti u 2016. godini. Sastavnice Namjenskih organiziranih snaga (NOS) NRF-a su 1. mehanizirana satnija 2. mehanizirane bojne Gromovi GMTBR-a kojoj su pridodani logistički elementi, odnosno skupina za potporu, mobilni medicinski tim i tim za održavanje, a tu je i nacionalni element potpore iz sastava Zapovjedništva za potporu.
Bojnik Roman Kelnerić, zapovjednik 2. mehanizirane bojne Gromovi pojašnjava kako se od 11. do 13. svibnja na poligonu održavalo ocjenjivanje deklarirane postrojbe, a uoči samog ocjenjivanja održana je integracijska obuka, potrebne pripreme i gađanja. Nakon ocjenjivanja in barracks, dva je dana trajalo ocjenjivanje in fields, odnosno na zemljištu, gdje su NOS snage prvog dana izvodile napadne operacije, a drugog dana operacije stabilnosti.
Da bi postrojba mogla ući u stand by za NRF, mora zadovoljiti sve zahtjevane kriterije po kojima se provodi ocjenjivanje (CREVAL) za NRF. Ocjenjivanje je provodio ocjenjivački tim, čiji je čelnik bio pukovnik Marin Kostelac iz Zapovjedništva HKoV-a, voditelj Odsjeka za vježbe i ocjenjivanje spremnosti u Odjelu za obuku G7. “Sukladno metodologiji, ocjenjivanje se provodi u pet područja, a za svako se područje dobivaju ocjene. Četiri su moguće ocjene, a one se kreću od ocjene ne zadovoljava pa sve do ocjene izvrsno. U konačnici, postrojba dobiva izjavu je li borbeno spremna ili nije,” objašnjava pukovnik Kostelac.
“Glavna je svrha vježbe nacionalna certifikacija NOS-a NRF-a za 2016., a cilj vježbe je demonstracija obučenosti i uvježbanosti. Vrlo sam zadovoljan svime što je satnija ovdje prikazala,” kazao nam je direktor vježbe, brigadir Tihomir Kundid, načelnik stožera GMTBR-a. Pojasnio je i kako se sve sastavnice NOS-a deklarirane za NRF moraju godinu dana obučavati kao cjelina kako bi mogle pristupiti ocjenjivanju.
Uz snage NOS-a NRF-a 16, ocjenjivao se vod vojne policije i krim-tim deklariran za MNMP Batt, odnosno Međunarodnu bojnu vojne policije. Na svim aktivnostima bili su nadzorni timovi Glavnog stožera OSRH i Inspektorata obrane, a ocjenjivanju NOS-a NRF-a 16 pridružio se i NATO-ov nadzorni tim koji je nadgledao provedbu ocjenjivanja.


S Gromovima u tjednu uoči vježbe

U tjednu uoči vježbe Spremnost 15/2 i ocjenjivanja spremnosti postrojbe posjetili smo na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” pripadnike 2. mehanizirane bojne Gromovi GMTBR-a koji su u sastavu NATO-ovih snaga brzog odgovora (NRF). U punom su jeku pripreme. Njihova stand by faza počinje od 1. siječnja 2016. i traje čitavu godinu.
O aktivnostima koje su u tijeku stožerni narednik Dalibor Dombović, prvi dočasnik 2. mehanizirane bojne Gromovi GMTBR kaže: “Tijekom proteklih dana odrađena je integracijska obuka satnije za NRF zajedno s nacionalnim elementom potpore koji čine pripadnici Zapovjedništva za potporu, a danas provodimo taktičku vježbu s bojnim gađanjem. To je višerodna vježba koja uključuje topništvo, minobacače 120 mm iz sastava 2. mehanizirane bojne, protuoklopni element s protuoklopnim sustavom Fagot te s raketama Faktorija koje su povećanog dometa i probojnosti u odnosu na standardne projektile, gađanje iz Patrija sustavom Duos i pješačko naoružanje.”
Pripreme Gromova počele su u ljeto prošle godine, dosadašnji obučni ciklus traje gotovo godinu dana, a započeo je selekcijom pripadnika za NRF satniju, zatim pojedinačnom obukom, pa zajedničkom obukom desetine, voda, satnije. Nakon ocjenjivanja na vježbi Spremnost 15/2 slijedi integracijska obuka te daljnje vježbe u zemlji i inozemstvu.
Rezimirajući dosadašnji tijek priprema i dostignute rezultate, prvi dočasnik Gromova, stožerni narednik Dumbović kaže: “Zadovoljan sam. Vidi se da je postrojba dobila vrijeme za obuku i da je to vrijeme dobro i kvalitetno iskoristila. Pokazali su svoja znanja i sposobnosti na terenu i, kao prvi dočasnik, vrlo sam zadovoljan.”

Lada Puljizević


Petra Kostanjšak, Snimile: Petra Kostanjšak, Lada Puljizević

{/fdshortcode}