Sve sastavnice 4. HRVCON-a spremne za misiju

Na međunarodnoj vojnoj vježbi Mir 16/1 održanoj od 8. do 10. veljače na slunjskom poligonu provedeno je završno ocjenjivanje sposobnosti sastavnica 4. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora koji će početkom ožujka krenuti u područje misije u Afganistanu. Uz 106 pripadnika OSRH, ocjenjivano je i 25 pripadnika oružanih snaga zemalja inicijative A5…

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” održana je od 8. do 10. veljače međunarodna vojna vježba Mir 16/1 na kojoj je na razini Glavnog stožera OSRH provedeno završno ocjenjivanje sposobnosti sastavnica 4. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora koji će početkom ožujka krenuti u Afganistan. Uz 106 pripadnika OSRH, ocjenjivano je i 25 pripadnika oružanih snaga zemalja inicijative A5, i to po dvojica pripadnika OS-a Albanije i OS-a Bosne i Hercegovine, pripadnik OS-a Makedonije te 20 pripadnika Vojske Crne Gore. Završnoj vježbi prethodila je integracijska obuka sastavnica iz HKoV-a i pripadnika zemalja inicijative A5, a završno ocjenjivanje proveo je Ocjenjivački tim GS OSRH čiji je čelnik bio brigadir Mijo Kožić iz Operativne uprave GS OSRH. Ocjenjivanju su nazočili i predstavnici Inspektorata obrane MORH-a.
Direktor vježbe (EXDIR) bio je pukovnik Davor Stipetić iz Središta za borbenu obuku HKoV-a koji je naglasio kako su vježba koja je trajala 72 sata i njezin scenarij koncipirani i planirani tako da simuliraju stvarne situacije, onakve kakve su po svim dužnostima i zahtijevanim sposobnostima moguće u području misije i koje pripadnici našeg kontingenta, zajedno s partnerima iz A5, trebaju ispuniti. “Pripreme su se odvijale na najbolji mogući način, sve su zahtijevane sposobnosti vrhunski odrađene i čitav je kontingent odlično pripremljen,” rekao je pukovnik Stipetić.
Za potrebe Ocjenjivačkog tima GS OSRH u scenarij vježbe ugrađene su situacije koje predstavljaju očekivane i radne zadaće sastavnica, korišten je OPFOR (suprotna strana) te ROLE Players. Scenarij vježbe podupirao je MEL/MIL listu kroz koju su se ocjenjivale zadaće iz matrice zahtijevanih sposobnosti sastavnica kontingenta te pojedinačnih dužnosti stožernog osoblja, mentora i savjetnika. Bojnik Danijel Majsec, čelnik MEL/MIL sekcije za vježbu Mir 16/1, naglašava kako se precizno razrađena lista incidenata i događaja obuhvaćenih vježbom temeljila na iskustvima događaja koji su očekivani u području misije.

Vježbu su 9. veljače posjetili načelnik GS OSRH general zbora Drago Lovrić, zamjenik načelnika GS OSRH general-pukovnik Dragutin Repinc, zapovjednik HKoV-a general-pukovnik Mato Ostović i načelnik Uprave za logistiku brigadni general Ivica Olujić. Nazočili su demonstraciji sposobnosti kad je sastavnica zaštite snaga (Force Protection) imala incident nailaska na improviziranu eksplozivnu napravu. Uvjerili su se u vrhunsku pripremljenost i izrazili zadovoljstvo prikazom izvršenja zadaća.
Svi su pripadnici uspješno provjeravani i ocijenjeni iz poznavanja svih elemenata zaštite snaga te Force Escalationa. U vježbi je sudjelovao i HRZ i PZO s helikopterom Mi-171Sh, provodeći nalete čija je zadaća bila prevoženje savjetnika i MEDEVAC, dok je Pilatus PC-9 proveo nalete za potrebe ocjenjivanja sposobnosti ECAS-a (Emergency Close Air Support).
Brigadir Mato Matanović, zapovjednik 4. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora, ističe kako su završnom ocjenjivanju prethodile brojne aktivnosti odabira, selekcije, izbora kandidata za strukturu kontingenta te preduputna obuka: “Sve pripreme hrvatskih sastavnica kontingenta traju od rujna prošle godine, dobro smo se upoznali i kao zapovjednik mogu reći da su potpuno spremni.”

Brigadir Mijo Kožić izjavio je kako je Ocjenjivački tim GS OSRH proveo provjeru sposobnosti sastavnica i pojedinaca kroz 29 događaja i 12 incidenata. Obuhvaćena je reakcija na zasjedu (Small Arms Fire – SAF), procedure tijekom nailaska na improvizirane eksplozivne naprave (UXO/IED), ugroze različite od napada (Release other then attack – ROTA), zadaće Guardian Angela, međusobni sukob dvojice pripadnika ANA-e uz uporabu vatrenog oružja (green on green), MEDEVAC, CASEVAC, procedure Close Air Supporta, indirektna vatra, osiguranje konvoja, procedure izvješćivanja, noćno promatranje i niz drugih. Cilj je bio stvaranje uvjeta za ocjenjivanje svih sastavnica i pojedinaca u skladu sa zahtijevanim sposobnostima. Brigadir Kožić na kraju je zaključio kako su pripadnici 4. HRVCON-a demonstrirali spremnost i sposobnost za uspješnu provedbu misije.


Brigadir Mijo Kožić, čelnik Ocjenjivačkog tima GS OSRH
“Pripadnici 4. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora demonstrirali su svoju uvježbanost, spremnost i sposobnost za uspješnu provedbu misije. Nakon završene vježbe svi su pojedinci i sastavnice kontingenta obučeni, osposobljeni i ocijenjeni ocjenom borbeno spreman (Combat ready) za sve zadaće i aktivnosti koje ih očekuju u području razmještaja u Afganistanu.”


 

Pukovnik Davor Stipetić, direktor vježbe (EXDIR)
Riječ je o međunarodnoj vježbi na kojoj imamo i sudionike iz zemalja inicijative A5 – pripadnike oružanih snaga Makedonije, Vojske Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Albanije koji su zajedno s nama prošli integracijsku obuku. Tijekom ove vježbe prvi je put, prilikom ocjenjivanja spremnosti, u potpunosti stavljen u funkciju sustav MILES koji poboljšava kvalitetu te daje stvaran uvid i nadzor prilikom ocjenjivanja snaga u realnom vremenu i prostoru.
Pripreme su se odvijale na najbolji mogući način, sve su zahtijevane sposobnosti vrhunski odrađene i čitav je kontingent odlično pripremljen.


 

Brigadir Mato Matanović, zapovjednik 4. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora
Provodimo završno ocjenjivanje i međunarodnu vojnu vježbu Mir 16/1. S nama su i predstavnici zemalja inicijative A5. Ocjenjuje se završna spremnost kontingenta prije upućivanja u misiju, a tome su prethodile brojne aktivnosti odabira, selekcije, izbora kandidata za strukturu kontingenta te preduputna obuka. Završna četiri dana aktivnosti bit će provedena u tranzitnom kampu na Plesu, nakon čega će kontingent početkom ožujka krenuti u Afganistan.


 

Bojnik Danijel Majsec, čelnik MEL/MIL sekcije za vježbu Mir 16/1
Na temelju scenarija i zahtjeva Ocjenjivačkog tima GS OSRH te uz suradnju pripadnika svih sastavnica, tijekom planskog procesa napravljena je lista incidenata i događaja koja u svim segmentima obuhvaća sve situacije koje bi se mogle dogoditi ili su se dogodile u području misije. MEL/MIL lista podupire obuku i ocjenjivanje svih sastavnica i pojedinaca HRVCON-a.


Lada Puljizević
Foto: Filip Cindrić, Lada Puljizević