Uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica 8. HRVCON-a za misiju Odlučna potpora

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” završila je druga faza terenskog dijela uvježbavanja i ocjenjivanja operativnih sposobnosti sastavnica 8. HRVCON-a koji se upućuje u misiju potpore miru Odlučna potpora. Kontingent u sastavu ima 106 pripadnika, od kojih će 94 biti u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi misije, a 12 pod nacionalnim zapovijedanjem

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” Slunj završila je 7. veljače 2018. druga faza terenskog dijela (Field Evaluation) uvježbavanja i ocjenjivanja operativnih sposobnosti sastavnica 8. hrvatskog kontingenta (HRVCON) koji se upućuje u misiju potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu.
Međunarodna vojna vježba na zemljištu Mir 18/1 trajala je od 5. do 9. veljače. Pripadnici 8. HRVCON-a tjedan dana prije završne vježbe proveli su integracijsku obuku u cilju priprema za završno ocjenjivanje.
Kontingent u sastavu ima 106 pripadnika, od kojih će 94 biti u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi misije, a 12 pod nacionalnim zapovijedanjem. Provodit će zadaće zaštite snaga, savjetovanja i mentoriranja te stožernih dužnosti kao neborbena, višenacionalna i stabilizacijska postrojba u misiji Odlučna potpora u složenom multinacionalnom okruženju.
U sklopu Američko-jadranske povelje (inicijativa A-5), na vježbi su sudjelovala i 23 pripadnika Vojske Crne Gore, dva pripadnika Oružanih snaga Albanije i dva pripadnika Oružanih snaga BiH. Uz pripadnike ocjenjivačkih timova OSRH, ocjenjivanje su provodila i dva časnika Vojske Crne Gore.
Zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade HKoV-a brigadni general Denis Tretinjak bio je u ulozi časnika za raspoređivanje i provedbu vježbe (OSE). “Usprkos snijegu višem od 30 cm, infrastruktura je čista. Taj otežavajući čimbenik iskorišten je kao idealna prilika za prilagodbu na slične uvjete u Afganistanu, posebno u početnoj fazi razmještaja,” rekao je nakon vježbe te pohvalio njezinu provedbu.
Prvi put se dogodilo da zapovjednik Voda za zaštitu snaga nije iz manevarske postrojbe. “Natporučnik Dino Paljević, zapovjednik 2. voda Satnije za zaštitu snaga (Force Protection Company), topnik je koji se izvrsno snašao na novoj dužnosti,” naglasio je general Tretinjak te pohvalio skupinu kao jedan od boljih kontingenata s izvrsnim omjerom mladosti i iskustva.
Vježba je kruna obuke te završno uvježbavanje i ocjenjivanje spremnosti pripadnika kontingenta.
Sastavnice su demonstrirale sposobnosti u provedbi dodijeljenih zadaća. Ocjenjivački timovi nacionalnih CREVAL (Combat Readiness Evaluation) ocjenjivača iz Hrvatske kopnene vojske, u čijem su sastavu bili i ocjenjivači iz Pukovnije Vojne policije, Zapovjedništva za potporu i Zapovjedništva specijalnih snaga, ocijenili su spremnost pojedinaca i sastavnica za izvršenje misija i zadaća na području misije Odlučna potpora ocjenom borbeno spreman.
Direktor ocjenjivanja (DIREVAL) brigadir Davor Fanton istaknuo je kako je ovaj obučni ciklus veću pažnju usmjerio na ulogu osobnih čuvara (guardian angel). Zbog incidenata koji se danas događaju na području misije Odlučna potpora izrađeni su novi koraci u provedbi te liste ocjenjivanja koje dosad nisu bili korištene. Bit kvalitetne obuke i pripreme stalna je prilagodba uvjetima na terenu. Pripadnici kontingenta trebaju se s njima sresti tijekom preduputne obuke kako bi na području misije Odlučna potpora mogli primjereno odgovoriti.
Zapovjednik 8. HRVCON-a brigadir Branko Tubić smatra da su sve sastavnice osposobljene te psihofizički spremne za izvršenje zadaća u okviru misije Odlučna potpora. “Ovaj tip misije i šestomjesečna odsutnost iz domovine i od obitelji svakako su izazov za svakog pripadnika kontingenta, pa tako i za mene. Iako u 26 godina karijere imam iskustva u organizaciji i vođenju različitih ustrojstvenih cjelina OSRH, zadaća zapovjednika 8. HRVCON-a velika mi je čast i odgovornost,” dodao je brigadir Tubić.
Osim u domovini, stožerno osoblje i članovi savjetničkih timova proveli su i obuke u inozemstvu. Jedna je provedena u NATO-ovu Središtu za združenu obuku snaga (NATO Joint Force Training Centre – NATO JFTC) u Bydgoszczu u Poljskoj, gdje su obučeni za konkretne dužnosti u NATO-ovoj strukturi Zapovjedništva za obuku i savjetovanje – Sjever (Train Advise Assist Command North – TAAC-N).

Marko Škovrlj, snimio Mladen Čobanović