Uvježbani i spremni za misiju Odlučna potpora

U sklopu međunarodne vojne vježbe Mir 17/1, provedeno je tijekom veljače završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica 6. hrvatskog kontingenta koji se upućuje u misiju potpore miru Odlučna potpora u Afganistan. Ocjene su pokazale da su pripadnici kontingenta spremni za zadaće u misiji

Priprema za vježbu i integracija sastavnica za misiju u Afganistanu počela je 30. siječnja te su u dva tjedna kandidati za sudjelovanje u 6. HRVCON-u prošli nekoliko faza obuke. U zadnjoj fazi vježbe sastavnice su demonstrirale sposobnosti u provedbi dodijeljenih zadaća te je ocjenjivački tim Glavnog stožera OSRH ocijenio njihovu spremnost za izvršenje misija i zadaća u području misije Odlučna potpora. Uz nailazak na eksplozivnu napravu i zasjedu, u misiji ih, primjerice, mogu zateći prosvjedi, napad na bazu i slično. Osim toga, ocjenjuju se tehnike i procedure pružanja pomoći stradalima, radioprocedure i drugi postupci koji ih očekuju u Afganistanu.

Tijekom provedbe vježbe čelnik ocjenjivačkog tima brigadir Mijo Kožić istaknuo je da je u organizaciji Središta za borbenu obuku HKoV-a vjerno prikazano operativno okružje u kojem sastavnice provode zaštitu snaga, stožerne i savjetničke zadaće te nacionalnu potporu. “Na završnom ocjenjivanju sposobnosti kandidati za 6. hrvatski kontingent praktično su prikazali spremnost i sposobnost za uspješnu provedbu zadaća u misiji te su zajedno s kandidatima iz partnerskih zemalja A-5 pripremljeni i spremni za sve zadaće i aktivnosti koji ih očekuju u području misije u Afganistanu,” zaključio je brigadir Kožić.
Posjetili smo i Upravljački stožer vježbe gdje nam je direktor vježbe bojnik Romeo Horvat, voditelj Odsjeka za planiranje vježbi Odjela za vježbe na zemljištu (SBO), objasnio tko što radi. Časnici i dočasnici u određenim specijalističkim područjima (subject matter experts) kandidatima na terenu daju zadaće te smjernice o tome kako se moraju pripremiti za buduće zadaće. Usporedno s njima, kako odašilju informacije o početku neke zadaće, djeluje MEL/MIL koordinatorica satnica Dragana Blažeković Babić, koja upravlja protivničkim snagama (OPFOR) u sklopu kojih su i tzv. igrači uloga (role players), dakle od pobunjeničkih snaga preko afganistanskih snaga sigurnosti i prevoditelja. “Satnica Blažeković Babić u planskom procesu kreirala je događaje i incidente koji su nužni da se obučna skupina završno osposobi za odlazak u misiju Odlučna potpora,” objašnjava bojnik Horvat. Tu su također i pripadnici koji putem računala mogu pratiti svakog pojedinca putem GPS trackera, a na sustavu MILES mogu se vidjeti reakcije na terenu, kao i jesu li u nekom konvoju poštivana pravila kretanja, razmaka, brzine i procedura. Pritom se sve snima i bilježi, a te analize mogu potom koristiti ocjenjivači za raščlambu i donošenje ocjene.
Vježbi Mir 17/1 nazočio je i načelnik Odsjeka za operativno planiranje i kontrole u Odjeljenju za operacije i vježbe Generalštaba Vojske Crne Gore pukovnik Zoran Božović, koji se kao pridruženi član ocjenjivačkog tima imao priliku uvjeriti u borbenu spremnost kontingenta.
Pripadnici kontingenta postrojili su se nakon vježbe na poligonu, a njihovu je zapovjedniku uručen certifikat o borbenoj spremnosti.


Pukovnik Mario Lilić
Zapovjednik Središta za borbenu obuku ZOD-a “Fran Krsto Frankopan” i poligona “Eugen Kvaternik”

Zapovjednik Središta za borbenu obuku HKoV-a pukovnik Mario Lilić, ujedno i zapovjednik poligona “Eugen Kvaternik”, obnašao je tijekom vježbe dužnost časnika za raspoređivanje i provedbu vježbe (OSE). “Kroz planski proces vojni poligon predstavljen je kao Afganistan u malom. Priprema je vjerno isplanirana kako bismo naše pripadnike poslali spremne u misiju na odrađivanje zadaća koje od njih očekujemo,” rekao je pukovnik Lilić i dodao kako je u planskom dijelu i provedbi vježbe sudjelovalo 40 vojnika, dočasnika i časnika iz Središta za borbenu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”. Na ovom je poligonu dosad provedeno više međunarodnih vježbi, pri čemu je dolazilo i do 1000 vojnika, koji su ovdje bili smješteni i obučavali se. Kako kaže zapovjednik, poligon će u budućnosti biti moderniziran, a realizacija nekih planova već je počela, poput obnove postojećih i izgradnje novih strelišta i obučne infrastrukture.


Zapovjednik 6. HRVCON-a je brigadir Dražen Čovran. Kontingent čini 69 pripadnika Oružanih snaga RH te 19 pripadnika Vojske Crne Gore, dva pripadnika Oružanih snaga Albanije, dva pripadnika Oružanih snaga BiH te pripadnik Armije Republike Makedonije.


Petra Kostanjšak, Snimio Josip Kopi