Vježba Poskok 16/1

Vježba Poskok 16/1 završila je ocjenjivanjem sposobnosti sastavnica Zapovjedništva specijalnih snaga kao dijelova 4. hrvatskog kontingenta koje će biti upućene u misiju Odlučna potpora. Sastavnice ZSS-a u potpunosti su spremne za upućivanje u misiju i provedbu svih navedenih zadaća koje su među najsloženijima koje provode pripadnici OSRH u hrvatskom kontingentu, rekao je čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH brigadir Mijo Kožić…

Vježba Poskok 16/1, koja se održavala u vojarni “Josip Jović” na Udbini, završila je 13. travnja završnim ocjenjivanjem sposobnosti sastavnica Zapovjedništva specijalnih snaga kao dijelova 4. hrvatskog kontingenta koje će biti upućene u misiju Odlučna potpora.
Program preduputne obuke pripadnika sastavnica temeljio se na standardima i zahtjevima koje propisuje NATO-ova dokumentacija, kao što je sposobnost savjetovanja u planiranju i provedbi temeljne i specijalističke obuke instruktora specijalne policije i vođa te zaštite snaga, ali i na iskustvima pripadnika prve rotacije koji su se vratili iz Afganistana 2015. godine. Oni su prenijeli stečena znanja i iskustva čime je znatno podignuta razina obuke i kvaliteta pripreme budućih sastavnica.
Budući pripadnici 4. hrvatskog kontingenta prošli su složen i opsežan program priprema koji je, uz ostalo, obuhvatio preduputnu obuku specifičnu za misiju, posjet Islamskom centru u Rijeci, upoznavanje s vrstama ugroza i prijetnji u misiji uz pregled i analizu incidenata zabilježenih u proteklom razdoblju, završene specijalističke tečajeve i demonstracije vještina potrebnih za savjetnika.
Direktor vježbe Poskok 16/1 naglasio je kako u procesu priprema za treću rotaciju važnu ulogu imaju oni koji su sudjelovali u misiji. “Od dvije prethodne rotacije, druga je još uvijek u Afganistanu, a prva je ovdje, koristimo sve savjete i ključne informacije potrebne za kvalitetnu pripremu tima,” rekao je direktor vježbe Poskok 16/1.
Prema riječima brigadira Mije Kožića, čelnika ocjenjivačkog tima GS OSRH tijekom provedbe vježbe Poskok 16/1, scenarij te incidenti i događaji (MEL/MIL) koji su postavljeni pred sastavnicu podržali su u potpunosti sve ocjenjivačke liste i omogućili ocjenjivačima iz GS OSRH kvalitetnu prosudbu uvježbanosti i spremnosti. “Konačno ocjenjivanje sposobnosti iz njihove matrice sposobnosti provedeno na završnoj vježbi Poskok 16/1 potvrdilo je kako je navedena sastavnica u potpunosti spremna za upućivanje u misiju potpore miru Odlučna potpora i provedbu svih navedenih zadaća koje su među najsloženijim koje provode pripadnici OSRH u hrvatskom kontingentu,” rekao je na kraju vježbe brigadir Kožić.


Brigadir Mijo Kožić, čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH
Sastavnica je spremna za upućivanje na savjetničke dužnosti koje su tijekom vježbe demonstrirali po svim funkcionalnim područjima. Zaštitne snage (imaju sposobnost provedbe zaštite snaga (unutar mjesta smještaja u kampu, na radnim točkama savjetovanja, kao i na rutama kretanja)) spremne su za svoju primarnu dužnost, što su također iznimno profesionalno i odgovorno prikazale na završnoj vježbi Poskok 16/1. U procjeni borbenog morala izvrsnim su ocijenjeni motiviranost, kohezivnost i međusobno povjerenje što daje dodatnu vrijednost i kvalitetu cjelokupnoj sastavnici.
Cilj vježbe je ocjenjivanje spremnosti kandidata iz ZSS-a za sudjelovanje u misiji Odlučna potpora. Vježba se, sukladno NATO-ovim standardima, sastoji od dva dijela: ocjenjivanja in barracks i in field, odnosno na terenu. Ocjenjivanje na terenu bilo je provedeno u dvama segmentima: savjetovanje odnosno mentoriranje po funkcionalnim područjima i zaštita snaga.


Glavna zadaća sastavnice bit će sposobnost savjetovanja u planiranju i provedbi temeljne i specijalističke obuke pojedinca i vođa SPTC-a (obavještajna djelatnost, minsko-eksplozivna sredstva, pješačko naoružanje, civilno-vojna suradnja, obuka taktičkog zbrinjavanja ranjenika/ozlijeđenog (Tactics Combat Casualty Care – TCCC) sa sposobnošću osiguranja osnovne zdravstvene potpore (do razine ROLE 1), obuka iz područja komunikacijskih i informacijskih sustava, kao i sposobnost savjetovanja iz vođenja i zapovijedanja zapovjedništva SPTC-a u stožernim funkcijama.


Tekst i fotografije Lada Puljizević