Put Kiowa

Tvrtka Bell osnovnu je izvidničku inačicu OH-58 Kiowa za potrebe američke vojske proizvela u drugoj polovini 60-ih godina na temelju helikoptera Bell-206A Jet Ranger. Nedvojbeno je da je novija inačica OH-58D Kiowa Warrior najsofisticiranija i usto prepoznatljiv brend te obitelji helikoptera. Usprkos konkurenciji, OH-58D održao se do danas zahvaljujući sveukupno kvalitetnim performansama, pouzdanosti te malim operativnim troškovima…

Najupečatljivija je značajka OH-58D Kiowa Warriora posebna kupola na jarbolu iznad glavine glavnog rotora, tzv. MMS (Mast Mounted Sight), u koju su smješteni sustavi za zadaće izviđanja, nadzora i akvizicije ciljeva (Foto: US Army)

{fdshortcode action=”show” date=”29.05.2015″}

Početkom 1960. snage su američke vojske (US Army) u suradnji s mornaričkim (US Navy) zatražile pokretanje novog projekta razvoja i ispitivanja lakog izvidničkog helikoptera radi zamjene postojećeg OH-13 Sioux. Zahtjevi za helikoptere rezultat su iskustava i novih tehnologija među kojima se posebno isticala uporaba turbovratilnog motora.
Tražena su svojstva specificirana u zahtjevima za ponude (Request for Proposals – RFP) projekta lakog izvidničkog helikoptera (Light Observation Helicopter – LOH). Jasno su izražene želje za helikopter s turbinskom pogonskom skupinom, kapaciteta do četiri osobe, sposobnog za izvršavanje zadaća različitih od prijevoza osoblja, pratnje, borbenog djelovanja, evakuacije ranjenika te izviđanja. Na natječaj se prijavilo 12 proizvođača s ukupno 19 predloženih koncepata. Uloga američke mornarice u projektu obuhvaćala je pružanje pomoći u evaluaciji ponuđenih rješenja.

Konfiguracija helikoptera OH 58A jednomotorna je, s jednim nosećim rotorom s dvama krakovima. OH-58D razvijen na temelju inačice Bell-406 ima noseći rotor s četirima krakovima radi potrebe generiranja većeg uzgona (Foto: US Army)

Tri odabrana
Od svih su predloženih koncepata tri odabrana za operativna ispitivanja u letu. Riječ je bila o Bellovu prijedlogu D-250 pod oznakom YOH-4, zatim modelu 1100 tvrtke Hiller (YOH-5) te Hughesovu modelu 369 (YOH-6). Svaki je od tri ponuđača osigurao pet primjeraka prototipova za fazu ispitivanja i ocjenjivanja (Test & Evaluation – T&E), koja je uobičajena na takvim projektima. Prototip YOH-4A poletio je početkom prosinca 1962. Nakon godina ispitivanja, eliminacije prvog Bellova prijedloga te trzavica oko konačnog pobjednika, američka je vojska 1967. ponovila natječaj. Tvrtka Bell nastupila je s novom ponudom lakog helikoptera razvijenog na temelju postojećeg modela 206A koji je u konačnici i pobijedio. Ubrzo je predložena inačica dobila oznaku OH-58A (Observable Helicopter – OH), a sukladno tradiciji imenovanja izvidničkih helikoptera po indijanskim plemenima, i naziv Kiowa.

Inačice Kiowe mogu biti naoružane projektilima poput AGM-114 Hellfire i tako u određenoj mjeri preuzeti ulogu borbenog helikoptera (Foto: US Army)

Eksploatacija i usavršavanje
Na osnovi početnih operativnih iskustava i rezultata s OH-58A, sedamdesetih su godina snage američke vojske postavile pitanje poboljšanja postojećih performansi helikoptera. Tijekom operativne uporabe pokazalo se kako jednomotorni OH-58A nema dovoljno sposobnosti za izvršavanje zadaća na velikih visinama te visokim temperaturama okoliša. Što se tiče taktičke uporabe, nedostatak se pokazao u cjelokupnom protokolu akvizicije cilja tijekom zadaća zračne potpore kopnenim snagama. Istodobno, očekivalo se uvođenje borbenog helikoptera AH-64A Apache kao zamjene za inačice AH-1 Cobra u zračni jurišni sastav kopnenih snaga.
Pokrenut je projekt Aerial Scout Program koji je trebao rezultirati novom izvidničkom, tj. tragačkom platformom (Aerial Scout Helicopter). Trebao je definirati novu ulogu OH-58A u sprezi sa sofisticiranim budućim jurišnim helikopterom AH-64A. Prednost OH-58A kao lake i manevarbilne platforme prepoznata je u mogućnosti navođenja drugih helikoptera, kao i njihovih djelovanja, na ciljeve. Za OH-58A to je značilo opremanje sofisticiranim optoelektroničkim uređajima kojima bi se vršila akvizicija zemaljskih ciljeva čime bi se zapravo dopunjavala uloga AH-64A. Apache je naglasak stavio na jurišno borbeno djelovanje, posebno u protuoklopnoj borbi. Njegovi su sustavi stoga bili u prvom redu dizajnirani za borbeno djelovanje, uz nedostatak sposobnosti za akviziciju ciljeva.

Tehnološke promjene
Razmatranje tehnoloških promjena na OH-58A započelo je projektiranjem paketa napredne opreme za noćno gledanje i precizno navođenje vatrenog djelovanja. Prototip te inačice trebao je zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
– mogućnost akvizije ciljeva na velikim udaljenostima uporabom optičkih stabiliziranih sustava kojima bi upravljao operator motritelj
– opremljenost naprednim sustavom za utvrđivanje koordinata ciljeva preko računalnog navigacijskog sustava
– visok stupanj preživljavanja na bojišnici smanjenjem vizualnog, zvučnog, radarskog i infracrvenog odraza
– napredne performanse kako bi se postigla manevarska kompatibilnost s jurišnim helikopterima.
U prvom tromjesečju 1974. američka vojska izlazi s još konkretnijim zahtjevima za sustave u projektu ASP koji 1975. dobiva oznaku Advanced Scout Helicopter (ASH). Zahtjevi su se odnosili na mogućnost izvršavanja zadaća u svim meteorološkim uvjetima danju i noću, uz uporabu naprednog naoružanja koje će biti razvijeno i integrirano na jurišne helikoptere tijekom osamdesetih godina. Helikopter je, dakle, trebao imati protokol otvorene arhitekture sustava za prijam i integraciju sustava avionike nove generacije, elektrooptičkih senzora te naoružanja.

Među zemljama koje su blizu Hrvatske, helikopter koristi Austrija, i to izvoznu inačicu Kiowe OH-58B (Foto: Bundesheer)

Prijelazno rješenje
Proračunske su uštede idućih godina odgodile realizaciju projekta. Krajem 1979. donesena je odluka da se izvede samo najnužnija modifikacija postojećeg OH-58A i izradi C inačica kao kratkoročno prijelazno rješenje (Near Term Scout Helicopter – NTSH).
OH-58C se u odnosu na OH-58 odlikovao snažnijom pogonskom skupinom, smanjenim infracrvenim odrazom i modificiranim prednjim vjetrobranskim prozirnim površinama. Na inačici OH-58C prvi su put integrirani zrak-zrak projektili AIM-92 Stinger. Dvije su rakete nošene na fiksnim podtrupnim točkama.
U sklopu NTSH-a zaključeno je da se svi potrebni sustavi mogu smjestiti u posebnu kupolu na jarbolu iznad glavine glavnog rotora, tzv. MMS (Mast Mounted Sight). Aerodinamički oblikovano i giroskopski stabilizirano kućište sadrži sustav senzora za toplinsko skeniranje prostora bojišnice (Thermal Imaging System – TIS), laserski sustav za otkrivanje i označivanje ciljeva (Laser Range Finder/Designator – LRF/D) i određivanje njihove udaljenosti te televizijski sustav (TeleVision System – TVS). Sustav MMS razvila je tvrtka McDonnell Douglas, a njegovom je uporabom modificirana helikopterska platforma trebala moći pouzdano izvoditi zadaće izviđanja, nadzora i akvizicije ciljeva, zadržavajući se pritom na malim visinama i koristeći konfiguraciju terena i drveća za vizualno prikrivanje.

Pojava Ratnika
Kao kandidat NTSH-a za tu je ulogu osim OH-58 ispitivan i UH-1 Iroquois. Brzo se pokazalo da OH-58, u odnosu na UH-1, ima znatno manje odraze kao platforma s konfiguracijom MMS sustava, a time i manju vjerojatnost od otkrivanja na bojišnici.
Novi su zahtjevi specificirani unutar NTSH-a doveli do projekta poboljšanog helikoptera za američku vojsku (Army Helicopter Improvement Program – AHIP). Tvrtka Bell predložila je robusnije rješenje na inačici Bell-406, a tvrtka Hughes svoje rješenje OH-6. Krajem 1981. tvrtka Bell Helicopter Textron pobijedila je na natječaju i prvi prototip OH-58D Kiowa, s dodatkom u imenu Warrior (ratnik), poletio je 6. studenog 1983., a u operativnu uporabu ušao za dvije godine. Usporedno su i prve inačice jurišnog borbenog helikoptera AH-64A Apache počele ulaziti u operativnu uporabu američke vojske. Za njih je, zajednički s Kiowa Warriorima, razvijena jedinstvena spregnuta taktika djelovanja na bojišnicama. Taj je dvojac poznat i kao lovac/ubojica (hunter/killer), s ulogom OH-58D kao lovca na ciljeve, njihovo procesuiranje i označivanje, o čemu informaciju dobiva AH-64A Apache koji borbeno djeluje po obrađenoj i pripremljenoj meti. OH-58D pritom je izvan glavne zone bojišnice i koristi prirodnu konfiguraciju terena za vizualno prikrivanje, a AH-64A prilazi ciljevima na udaljenosti za borbeno djelovanje, najčešće protuoklopnim navođenim projektilima AGM-114 Hellfire te nevođenim 70-milimetarskim visokoeksplozivnim projektilima Hydra.

Australska uporaba Kiowa pri zaštiti novozelandskog BOV-a u gustoj vegetaciji Istočnog Timora (Foto: Royal Australian Armed Forces)

Svestran i učinkovit
Manju količinu tog naoružanja može ponijeti i OH-58D te tako preuzeti ulogu ubojice. Osim raketnim, Kiowa Warrior može se naoružati i konfiguracijom podvjesnog strojničkog naoružanja: 2 x 7,62 mm (machine gun), 2 x 7,62 mm (minigun) ili 2 x 12,7 mm (machine gun). Očito je da se OH-58D inačicom dobilo od svega po malo te je do danas taj helikopter najjeftinija i visokoučinkovita zračna platforma za akviziciju ciljeva na zemlji koja može djelovati u sprezi s mnogim borbenim sustavima. Modernizacijom AH-64A Apache na inačicu AH-64D Longbow, sprega taktičke uporabe s OH-58D djelomično je smanjena. Međutim, usprkos konkurenciji, OH-58D održao se do danas zahvaljujući performansama te malim operativnim troškovima u usporedbi sa Longbowom.

Izvoz u Saudijsku Arabiju
OH-58D nedvojbeno je najsofisticiranija inačica i prepoznatljiv brend obitelji helikoptera Kiowa. Na njemu je prvi put izveden koncept tzv. staklene kabine (glass cockpit) za snage američke vojske, uz zadržavanje analognih instrumenata dođe li do kvara koji može utjecati na pouzdanost rada elektroničkih prikaznika. Pilotsko i kopilotsko mjesto opremljeno je posebnim zračnim jastucima (airbag) koji se aktiviraju prilikom nesreće. Inačica je opremljena i sustavom za upozorenje od približavanja navođenog projektila APR-39 (Missile Approach Warning System – MAWS). U svibnju 1984. tvrtka Bell razvila je podinačicu, helikopter 406CS (Combat Scout), zapravo OH-58D s povećanim operativnim mogućnostima te brzom zamjenom i adaptacijom sustava naoružanja. Inačica je bila namijenjena za izvoz u Saudijsku Arabiju i umjesto standardnim MMS-om bila je opremljena sličnim sustavom HeliTOW tvrtke Saab-Emerson. Osim u naoružanju, univerzalna se kompatibilnost vidi i u mogućnostima brze integracije bilo kojeg postojećeg ili budućeg ciljničkog sustava montiranog na jarbolu iznad glavine glavnog rotora. Poboljšanje konstrukcije odnosilo se na što veću uporabu kompozitnih materijala (All-Composite Airframe Program – ACAP).

Najnovija je inačica Kiowe, OH-58F, prvi ceremonijalni let imala 30. travnja 2013. godine. Najvidljivija je novost pomicanje lopte u prednji dio zrakoplova, ispod pilotske kabine (Foto: US Army)

Druge inačice
Na OH-58D izvedena su brojna poboljšanja i modernizacije tako da i danas u potpunosti ispunjava svoje zadaće u sve složenijim uvjetima na bojišnicama. Među konstrukcijskim zahvatima koji omogućuju brži transport i operativnu uporabu helikoptera, ističu se sklopive horizontalne repne površine, mogućnost preklapanja lopatica glavnog rotora u ravninu usporedno s repnom gredom te modularni pristup u montaži/demontaži sustava MMS i njegovo prenošenje u posebnom kućištu.
Što se tiče drugih članova obitelji, među običnim je OH-58 Kiowa i kanadska inačica COH-58A (novija oznaka CH-136). Izvozna inačica OH-58B bila je namijenjena za austrijske zračne snage. Inačica OH-58C odlikuje se usavršenom pogonskom skupinom, primijenjenim mjerama za smanjenje infracrvenog odraza, sustavima za noćno gledanje te mogućnošću nošenja projektila AIM-92 Stinger (inačica nosi i oznaku OH-58C/S).

Kiowa Warrior naoružan raketama leti prema trenažnom području blizu Jalalabada, Afganistan (Foto: US Army)

Napuštanje noćne letjelice
Inačica posebno optimizirana za izvođenje zadaća noću imala je oznaku OH-58X. Inicijativa za njezinu izvedbu napuštena je, a trebala se odlikovati naprednim sustavom FLIR te rješenjima koja bi smanjila radarski odraz helikoptera. Prozvana i Stealth Warrior, inačica OH-58X trebala je imati preinake na usisnicima zraka te vanjsku oplatu konstrukcije premazanu RAM (Radar Absorbing Material) premazom.
Inačica OH-58F predložena je kako bi demonstrirala razvijen paket opreme za modernizaciju kabine i sustava (Cockpit and Sensor Upgrade Program – CASUP) te tehnološke zahvate kojima bi se OH-58 zadržao do 2025. u operativnoj uporabi. Prvi je primjerak OH-58F dovršen u listopadu 2012., a prvi je let obavljen u travnju 2013. Očekuje se početak proizvodnje inicijalne male serije (Low Rate Initial Production – LRIP), a cilj je da se 2016. opremi prva operativna eskadrila.

Američki zrakoplovac u zračnoj luci u Kandaharu, Afganistan, priprema redenike s mecima kalibra 12,7. Strojnice tog kalibra uobičajeno su naoružanje Kiowa Warriora (Foto: US Army)

Najnoviji zahvati
Tragovi modernizacije kabine helikoptera vidljivi su u ugradnji triju naprednih prikaznika u boji s višemodnim načelom rada te dvjema neovisnim pokretnim mapama. Projekt je podrazumijevao, osim MMS-a, ugradnju ciljničkih i izvidničkih sustava u prostoru u nosnom dijelu trupa. Spregnuti senzorski paket AAS-53 (Common Sensor Payload – CSP) povezuje naprednu infracrvenu kameru, elektrooptičku kameru u boji i pojačalo signala za prikaz slike. Zapovjedna komunikacijska platforma za praćenje prijateljskih i protivničkih snaga na bojišnici (Force Battle Command Brigade and Below – FBCB2), također je demonstrirana na inačici OH-58F i temelji se na Linuxovu sučelju. Izvedena je na načelu otvorene arhitekture s mogućnošću nadogradnje na sličan sustav jednake namjene Blue Force Tracker 2. Poboljšanja vezana uz preživljavanje uključuju balistički štit podnice helikoptera te ugradnju sustava CMWS (Common Missile Warning System). Modernizacija uključuje i napredniji sustav za upozoravanje na sve prijetnje u operativnim situacijama, a interna je komunikacija među posadom digitalizirana. Moguće je nošenje moderniziranih Hellfire projektila te uporaba sustava samodijagnostike parametara HUMS (Health and Usage Monitoring System). Masa inačice smanjena je za 1 do 2 % što bi se trebalo vidjeti u poboljšanim performansama.
RAH-66 Comanche tvrtke Boeing-Sikorsky i Bellov ARH-70 bili su namijenjeni i za zamjenu inačica helikoptera OH-58. Zbog prenapuhanih cijena razvoja projekata, rad na inačici RAH-66 obustavljen je 2004., a na inačici ARH-70 tijekom 2008., ostavljajući pouzdanoj i dokazanoj platformi OH-58 prostor za daljnji razvoj i ispunjavanje sve složenijih zadaća.

Početak puta Kiowa: prototip YOH-4a poletio je početkom prosinca 1962. (Foto: US Army)

Operativna iskustva i budućnost
Tijekom Vijetnamskog rata zabilježena su prva operativna iskustva helikoptera Kiowa. Prva se operativna uporaba inačice OH-58D dogodila početkom 1988. kad su odabrani za operaciju Prime Chance, a obuhvaćala je praćenje naftnih tankera tijekom Iransko-iračkog rata. Posade helikoptera bile su u prilici prakticirati i slijetanja na palube brodova i mobilnih pomorskih baza, za što su prije trebale proći obuku preživljavanja i spašavanja u morskim uvjetima. Težište operativnih postupaka u toj zadaći odnosilo se na izvidničke noćne letove.
Inačice OH-58D djelomično su sudjelovale i u operacijama suzbijanja krijumčarenja droge (War on Drugs) 1989. godine. Nositelj tih zadaća bile su snage KoV-a Nacionalne garde koje su formirale poseban izvidnički odred s ciljem provođenja zabrane letenja (Reconnaissance and Aerial Interdiction Detachment – RAID), a dominirale su modificirane inačice OH-58A. RAID zadaće s vremenom su se proširile i na protuterorističku borbu te na potporu američkoj obalnoj straži.

Učinkovitost od 90 posto
Snage američke vojske angažirale su inačice OH-58D u operacijama Iraqi Freedom u Iraku i Enduring Freedom u Afganistanu. Osim u borbenim, OH-58D sukladno svojim mogućnostima sudjeluju u manjoj mjeri i u zadaćama MEDEVAC-a. Inačice OH-58D angažirane u Iraku i Afganistanu dosad su imale ukupno oko 840 000 sati naleta s učinkovitosti izvršenja zadaća od 90 %.
Američka vojska danas raspolaže s ukupno 338 primjeraka OH-58 raznih inačica, dok je 30 komada raspoređeno u snagama Nacionalne garde.
Također, američka vojska zasad zadržava Kiowu u aktivnom sastavu iako traje prikupljanje ponuda za prodaju i donacije ostalim domaćim vojnim i civilnim ustrojstvenim cjelinama i organizacijama te saveznicima. Inačice OH-58 nalaze se i u sastavu oružanih snaga Austrije, Saudijske Arabije, Dominikanske Republike, Tajvana i Turske. Bivše su zemlje korisnice OH-58 Australija i Kanada.

Danijel VUKOVIĆ

{/fdshortcode}