Ratni plakat: ZA Hrvatsku

Volja hrvatskih građana iskazana na povijesnom referendumu 19. svibnja 1991. bila je putokaz smjera kojim se Republika Hrvatska dalje kretala

U jeku pregovora o razrješenju državne krize između republika dotadašnje SFRJ, Odlukom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana raspisan je referendum o državnoj samostalnosti Republike Hrvatske. Na referendum održan 19. svibnja 1991. izišlo je 84,94 % birača od njih 3 625 225 s pravom glasa, a o budućnosti Hrvatske odlučivali su odgovarajući na dva referendumska pitanja.

Prvo je pitanje, ono na plavom listiću, glasilo: Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize u SFRJ)?

Drugo, ono na crvenom listiću, bilo je: Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

Odgovarajući na pitanje na plavom listiću, o suverenosti i samostalnosti Hrvatske, “ZA” je glasovalo golemih 93,24 % građana izišlih na referendum, “PROTIV” je bilo 4,15 % glasača koji su pristupili referendumu, dok je nevažećih plavih listića bilo 1,18 %.

Na pitanje o ostanku Hrvatske u jedinstvenoj saveznoj državi, otisnuto na crvenom referendumskom listiću, “PROTIV” je glasovalo 92,18 % izišlih glasača, dok je “ZA” zaokružilo 5,38 %. Nevažećih crvenih listića bilo je 2,07 %.

Na osnovi neposredno iskazane volje građana na referendumu, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državnopolitičke krize, Sabor Republike Hrvatske donio je 25. lipnja 1991. godine Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Volja hrvatskih građana iskazana na povijesnom referendumu 19. svibnja 1991. bila je putokaz smjera kojim se Republika Hrvatska dalje kretala.

Zbog oklijevanja i pritisaka međunarodne zajednice odluke nisu stupile na snagu odmah, no nakon raketiranja Banskih dvora u Zagrebu 8. listopada 1991. godine Sabor RH usvojio je Odluku o raskidu državno-pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ te je tako Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.

Plakat kojim se građane Hrvatske poziva da 19. svibnja 1991. iziđu na referendum u vlasništvu je Hrvatskog povijesnog muzeja.

Lada Puljizević