Razvoj odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (III. dio)

Iako su ratne okolnosti i prioriteti s razlogom potisnuli semiološke elemente nove države, Uredba o odličjima za ratne zasluge i Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske iz 1992. godine nisu uredili sustav odlikovanja. Iz spomenutih akata konzumirat će se tek jedno odlikovanje – Spomenica Domovinskog rata.

Prijedlog Ordena kralja Tomislava (Krasnov, 1966.) Izvor: Odoroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. − 1996., str. 205.

U siječnju 1992. godine izglasan je prvi akt o odlikovanjima, Uredba o odličjima za ratne zasluge. To je prvi zakonski akt koji propisuje odlikovanja za zasluge stečene u Domovinskom ratu, međutim, uvođenje ratnih odlikovanja bez sustavnog uvođenja redova za sve one druge zasluge za koje se odlikovanja dodjeljuju nije se pokazalo sretnim rješenjem. Odlikovanja propisana uredbom su Orden kralja Tomislava, Orden hrvatskog zavjeta, Orden Zrinskog i Frankopana, Orden za junaštvo kneza Domagoja, Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskoga i Domovinska kolajna.

Autor kolajne Nikole Šubića Zrinskoga bio je Tomislav Muhić, a preostalih odlikovanja za ratne zasluge general Velibor Kikerec. Međutim, Uredba je vrlo brzo stavljena izvan snage. U sklopu Uredbe odlikovanja nisu dodjeljivana, izvedeni su samo neki probni uzorci, među kojima je Domovinska kolajna izrađena kao predložak koja se pojavila u neformalnom optjecaju u neznatnom broju primjeraka, čak se može pretpostaviti da je riječ o krivotvorini koju su izrađivali trgovci kolekcionarskih predmeta. Premda nisu sustavno dodjeljivana, a ako i postoji koji primjerak riječ je o probnim uzorcima, omiljena su u kolekcionarskim krugovima.

U lipnju 1992., dva dana prije stavljanja izvan snage Uredbe o odličjima za ratne zasluge, stupio je na snagu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske. Prema tom Zakonu: “Odlikovanja Republike Hrvatske dodjeljuju se za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države, hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva te za ratne i vojne zasluge i obrani Republike Hrvatske.”

Za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države dodjeljuju se: Orden kralja Tomislava, Orden kralja Petra Krešimira IV., Orden kralja Dmitra Zvonimira, Orden kneza Trpimira i Orden kneza Branimira. Za zasluge u promicanju i obrani hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva dodjeljuju se: Orden hrvatskog zavjeta, Orden hrvatskog križa, Orden Ante Starčevića, Orden Stjepana Radića, Orden Marka Marulića, Orden Ruđera Boškovića, Orden Danice hrvatske, Orden Jurja Julija Klovića, Orden Franje Lovrića, Orden Katarine Zrinske, Orden Bogoslava Šuleka i Orden Nikole Tesle. Za ratne i vojne zasluge u obrani Republike Hrvatske predviđeni su: Orden bana Josipa Jelačića, Orden Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana, Orden Eugena Kvaternika, Orden Nikole Šubića Zrinskoga, Orden kneza Domagoja i Spomenica Domovinskog rata 1990 – 1992.

Zakonom su usvojeni i Povelja te Nagrada. Autori navedenih odlikovanja su Stipe Sikirica, Kruno Bošnjak, Mladen Veža i Miroslav Šutej u suradnji s akademskim kiparom Antom Despotom. Usprkos tomu što je Zakon izglasan, on nije u potpunosti proveden, odnosno u cijelosti će biti uređen izmjenama Zakona u travnju 1995. godine. U sklopu Zakona iz 1992. dodijeljen je samo Orden Zrinskih i Frankopana, koji će biti zadržan, uz manje izmjene, i nakon Domovinskog rata.

Tekst: Marin Sabolović