Riječne operacije ZSS-a i HRM-a

Zapovjedništvo specijalnih snaga i Hrvatska ratna mornarica proveli su od 24. do 28. travnja na području Neretve, u Pločanskom zaljevu i na Baćinskim jezerima združenu vježbu Riječne operacije (Riverine Operations)

Noć je bila hladna i uz more lagano vjetrovita. Nije još bilo ni svanulo, a malo prije četiri sata u Pločanski zaljev uplovio je desantno-jurišni brod HRM-a. Kao u nekoj savršenoj koreografiji, u isto su se vrijeme na obali pojavili i pripadnici Satnije mornaričko-desantnog pješaštva (sMDP), koji su u punoj opremi bili spremni započeti ukrcaj čim im za to bude izdana zapovijed. Nakon ukrcaja na desantno-jurišni brod, prebačeni su njim na desantni brod minopolagač HRM-a, gdje su se sastali s pripadnicima Pomorske grupe specijalnih snaga. Tako je izgledao sam početak združenog manevra Pomorske grupe specijalnih snaga ZSS-a i mornaričko-desantnog pješaštva HRM-a. Cilj združene vježbe bilo je uvježbavanje koncepta matičnog broda (Mother Ship), koji je u scenariju služio kao isturena operativna baza (Forward Operating Base – FOB). Osnovna je ideja takvog tipa združenih operacija da se brod koristi kao platforma i zapovjedno središte za provođenje operacija. Naime, matični brod koristio se kao glavna platforma s koje su pokretane različite vrste operacija, poput ophodnji na gumenjacima po Neretvi, pri čemu su uvježbavana izviđanja plovnih putova uporabom ISR platformi u suradnji s Obavještajnom pukovnijom; ronjenje u mutnim vodama i reagiranje na zasjede pa sve do poziva na neizravnu vatrenu potporu s matičnog broda. Treba istaknuti da su uvježbavane i reakcije na direktan napad na isturenu operativnu bazu uz korištenje vanjskog i unutarnjeg prstena obrane. Združena operacija bila je i izvrsna prilika za uvježbavanje procedure bliske zračne potpore u noćnim uvjetima korištenjem JTAC-a (Joint Terminal Attack Controler) i uz potporu helikoptera Kiowa Warrior Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Poseban naglasak bio je na daljnjem razvoju sposobnosti pripadnika Satnije mornaričko-desantnog pješaštva HRM-a, čija je misija provedba desantnih operacija te zauzimanje obale i ključnih točaka u priobalnom području. Za vrijeme vježbe proveden je i jedan takav scenarij u kojem je glavna udarna snaga bila mješovita grupa pripadnika ZSS-a i sMDP-a. Cilj im je bilo stupanje u kontakt s protivničkim snagama te njihovo potiskivanje prema prijateljskim postrojbama, koje su se pozicionirale iza protivnika. Vježba je završena zarobljavanjem pripadnika protivničke vojske s kojima je potom provedeno taktičko ispitivanje koje služi kako bi postrojbe na terenu prikupile sve nužne informacije za siguran povratak na matični brod. Zarobljenici su zatim desantno-jurišnim brodom prebačeni na matični brod, gdje je provedena daljnja obavještajna obrada. Takav oblik zajedničkih operacija sMDP-a i Pomorske grupe specijalnih snaga ZSS-a dodatno jača sposobnost i prilagodljivost na različite izazove u skladu s opisom posla mornaričkog pješaštva. Važno je istaknuti kako će se takav oblik suradnje ZSS-a i HRM-a nastaviti. Bit će to posebno zanimljivo pratiti uzme li se u obzir najava ministra obrane o nabavi četiriju novih brodica za specijalne pomorske operacije koje će se koristiti upravo u takvim scenarijima.

Tekst: Tomislav Vidaković ; Foto: Tomislav Brandt