Godišnji Seminar vojnih psihologa

U vojarni Hrvatskog vojnog učilišta ”Petar Zrinski” 3. i 4. lipnja u organizaciji Uprave za ljudske resurse MORH-a održan je godišnji Seminar vojnih psihologa. Takav stručni skup obvezan je sukladno i civilnim dokumentima, Zakonom o psihološkoj djelatnosti i propisima Hrvatske psihološke komore, u kojoj su vojni psiholozi MORH-a i OSRH aktivni i prepoznati kao renomirana grana primijenjene psihologije. Program seminara obuhvatio je pregled aktualnog stanja i predstojećih zadaća vojnopsihološke struke, izvješćivanje o realiziranim zadaćama u proteklom razdoblju, razmjenu informacija i iskustava o tekućim aktivnostima i projektima, edukacijama te održanim stručnim skupovima, konferencijama, simpozijima i drugo. Održano je 25 izlaganja, kao i rasprava te rad u grupama. Osobitu važnost imaju planovi za budućnost, izjavila je bojnica Amalija Petrić koja je, osim sudjelovanja na seminaru, bila uključena i u njegovu organizaciju. “Struka mora znati svoju ulogu, prilagoditi, promijeniti i prepoznati sve potrebno da bi bila u skladu sa zahtjevima krovnih strateških dokumenata, Strateškog pregleda obrane i Dugoročnog plana razvoja OSRH.”

D.Vlahović