Središte za strane jezike – centar sigurnosti

Središte za strane jezike “Katarina Zrinska“ oduvijek je bilo mjesto na kojem trebate biti ako želite proširiti znanje stranog jezika. Svoj su značaj od prošle godine podigli na još višu razinu jer su preuzeli predsjedanje Upravljačkim odborom savjetodavnog tijela NATO-a za standardizaciju jezične izobrazbe i testiranja u oružanim snagama

Razmjena  informacija  s  pripadnicima drugih oružanih snaga  iz  drugog  govornog  područja   podiže  problematiku komunikacije na  drugu razinu. To su uvidjeli  i  čelnici NATO-a kad su daleke 1966. godine osnovali BILC (Bureau for International Language Coordination – Ured za međunarodnu jezičnu koordinaciju). To savjetodavno tijelo ima važnu ulogu u prevladavanju jezičnih prepreka među članicama Saveza. BILC je osnovan kako bi standardizirao jezičnu izobrazbu i testiranja u oružanim snagama članica NATO-a i zemalja Partnerstva za mir. Organizira i održava konferencije, seminare, radionice i stručne posjete radi pružanja pomoći članicama i partnerima prema funkcionalnim područjima. Njegov je osnovni cilj promicanje i jačanje interoperabilnosti među NATO-ovim članicama i zemljama partnerima unapređujući standardizaciju jezične obuke i testiranja (STANAG 6001) i usklađivanja jezične politike.

HRVATSKA NA ČELU BILC-a

“Hrvatska se uključila u BILC 2000. godine kao članica Partnerstva za mir i tad smo započeli s unapređivanjem postojećih tečajeva, a osim toga u Središtu za jezike ponudili smo i nekoliko specijalističkih tečajeva,“ objašnjava nam ravnateljica Središta za strane jezike (SSJ) “Katarina Zrinska“, mr. sc. Irena Prpić Đurić. Od tada do danas dosta je vremena i profesori u Središtu vrijedno su radili na podizanju standarda kako bi njihovi polaznici dobili samo najbolje i na taj način olakšali komunikaciju s njihovim kole- gama iz drugih zemalja. Taj kontinuirani rad koji su uložili svi djelatnici Škole rezultirao je time da je Republika Hrvatska, na čelu s Oružanim snagama i Ministarstvom obrane, preuzela predsjedanje Upravljačkim odborom BILC-a 26. svibnja 2022. pri čemu je SSJ postao izvršitelj te zahtjevne zadaće, a njezina je ravnateljica izabrana za predsjednicu Odbora. Osim ravnateljice Prpić Đurić treba istaknuti i prof. Suzanu Horvat, koja je članica Odsjeka za testiranje u SSJ-u, kao i prof. Borjanu Soldo, profesoricu engleskog jezika u osječkom Odjelu SSJ-a, koje su postale tajnice Upravljačkog odbora BILC-a.

Na NATO-ovim sastancima na vrhu saveznici su izrazili svoju predanost jačanju suradnje s partnerima, kako bi se izgradile snažnije i učinkovitije institucije za izobrazbu i obuku u vojnom kontekstu, poboljšalo njihovo upravljanje, pojačala fleksibilnost, sigurnost i učinkovitiji doprinos borbi protiv terorizma. Rezultat tih nastojanja bilo je osnivanje DEEP programa (Defence Education Enhancement Programme – Program unapređenja obrambenog obrazovanja) 2007. godine. Svrha je programa pružiti potporu partnerima sukladno njihovim potrebama u razvoju i reformi njihovih profesionalnih vojnih obrazovnih institucija. Njima se nude stručna savjetovanja kako bi postali intelektualno interoperabilni sa saveznicima. Kako mnoge vojne obrazovne institucije zemalja u kojima djeluje DEEP imaju i programe izobrazbe stranih jezika, BILC je pozvan te aktivno sudjeluje u tim programima i pruža stručnu pomoć u razvoju programa učenja stranih jezika i testiranja sukladno STANAG 6001 standardima.

MEĐUNARODNI ZNAČAJ SSJ-a

Kao članovi BILC timova u potpori NATO/DEEP aktivnostima, djelatnici SSJ-a već su sudjelovali u takvim aktivnostima, ali nji- hov broj značajno se povećao preuzimanjem zadaće predsjedanja Upravljačkim odborom BILC-a. Neke od tih aktivnosti koje je SSJ odradio organizacija su i provedba NATO-BILC STANAG 6001 radionice u Bonnu i NATO-BILC seminara za profesional- ni razvoj u Provu u SAD-u, obuka instruktora i suradnja na provedbi njihova usavršavanja u BiH, potpora timu za STANAG 6001 test engleskog jezika kroz stručno savjetovanje ukrajinskim kolegama putem nekoliko videoradionica te službeni posjet BILC tima Mauritaniji sa zadaćom uvida u stanje poučavanja i testiranja engleskog jezika u skladu s NATO-ovom normom STANAG 6001 u Visokom institutu za engleski jezik (High Institute of English) Oružanih snaga Mauritanije, te savjetovanje Insti- tuta u razvoju sposobnosti poučavanja i testiranja s ciljem stvaranja interoperabilnih sposobnosti Oružanih snaga Mauritanije za sudjelovanje u međunarodnim vježbama i izobrazbi.

Hrvatska predsjedava BILC-om do 2025. kad će predsjedanje preuzeti druga članica NATO-a a dotad će, kako kaže ravnateljica, NATO raditi kroz DEEP program na pomaganju obrazovnim sustavima unutar oružanih snaga zemalja partnera da izgrade svoj su- stav obrazovanja. Ravnateljica Prpić ističe da Središte raspolaže vrhunskim stručnjacima te da su profesorice Soldo i Horvat upravo završile projekt organizacije gruzijskog nastavnog programa te dodaje kako je većina profesora u SSJ-u prošla brojne obuke kroz BILC, NATO, a i mnoge druge bilateralne izobrazbe. Živimo u vremenu brze razmjene informacija, a članice NATO-a kao i zemlje Partnerstva za mir imaju dobre jezične stručnjake od kojih se može puno naučiti. Zbog toga BILC organizira konferencije i STANAG radionice kako bi svi dobili priliku razmijeniti svoja iskustva i na taj način olakšali razumijevanje bez obzira na to iz koje zemlje dolaze.

Tekst: Tomislav Vidaković, Foto: Fotoarhiva SSJ-a