Završetak vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ za potrebe HV-a